• เสื้อชูชีพ ชูชีพเราอย่างไร 

      ชุลีพร สุวัฒนาพิบูล (2554)
      ในชีวิตประจำวันปกติเราจะพบเห้นเสื้อชูชีพได้ตามยานพาหนะางประเภท เช่น เรือข้ามฝาก รวมทั้งสถานที่ที่มีกิจกรรมทางน้ำ เช่น สระว่ายน้ำ ชายทะเล ล่องแก่ง เป็นต้น แล้วเหตุใดเราต้องสวมเสื้อชูชีพในเมื่อเราก็พอทราบกันอยู่ว่า ...