• การผลิตภาพถ่าย 3 มิติ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน 

   กิตติ แตรผ่องแผ้ว; ชาญณรงค์ รัตนะ (2547)
   ในยุคสมัยที่ยังไม่มีการใช้กล้องถ่ายรูปได้มีบุคคลที่พยายามจำลองภาพ 3 มิติ ซึ่งเรียกว่า หลักการมองภาพแบบสเตริโอ
  • ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

   ชาญณรงค์ รัตนะ (2558)
   ในชีวิตประจำวันของเราต้องพบเจอและใช้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาทุกวันจนตลอดชีวิต ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด แต่มีน้อยคนที่จะคิดประดิษฐ์หรือปรับปรุงของที่เราใช้ หรือคิดว่ามันควรจะเป็นอย่างที่เราต้องการ และใช้ได้สะด ...
  • จรวดน้ำ 

   ชาญณรงค์ รัตนะ (2548)
   ขณะนี้จรวดน้ำหรือจรวดขวด PET กำลังเป็นของเล่นที่แพร่หลายในหมู่นักเรียน โรงเรียน และคนทั่วไป จึงเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพราะสามารถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นของเล่นที่ต้องคิด ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุงให้ ...
  • จรวดน้ำ 

   ชาญณรงค์ รัตนะ (2547)
   ขณะนี้จรวดน้ำหรือจรวดขวด PET (Poly Ethylene Terephthalate) กำลังเป็นของเล่นที่แพร่หลายในหมู่นักเรียน และคนทั่วไป ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
  • ชิงช้าดุ๊กดิ๊ก 

   ชาญณรงค์ รัตนะ (2549)
   ชิงช้าดุ๊กดิ๊ก เป็นสื่ออุปกรณ์การสอนเรื่องแม่เหล็ก และแม่เหล็กไฟฟ้าที่สร้างความสนใจให้แก่เด็กนักเรียนได้มาก เพราะอุปกรณ์มีการเคลื่อนไหวและนักเรียนทำเล่นเองได้ง่าย
  • วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 117 มีนาคม - เมษายน 2545 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545-03)
   ในวารสารฉบับนี้มีบทความที่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์ อาทิ "ข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาของเด็กออสเตรเลีย" ...เพื่อให้เพื่อนครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ได้เห็นตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ที่ดีๆ ...
  • เครื่องวัดความสูงของต้นไม้ 

   ชาญณรงค์ รัตนะ (2556)
   เครื่องวัดความสูงของต้นไม้ ที่สาขาออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ สสวท. ได้นำมาปรับปรุงและเพิ่มตารางค่า Sine และเข็มทิศ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีลักษณะเฉพาะ มีเข้มชี้มุมใช้หลักแรงโน้มถ่วงของโลก ซึ่งสามารถล็อกเข็มให้นิ่งอยู่กับที่ ...
  • แชร์ไม่ชัวร์ อาจถูกปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับได้ 

   ชาญณรงค์ รัตนะ (2558)
   กรมทรัพย์สินทางปัญญาไขข้อข้องใจกฎหมายลิขสิทธิ์ เปิดคำถาม คำตอบ 10 ข้อ อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ หวังสกัดความปั่นป่วนในโลกโซเชียล หลังทั้งโพสต์ทั้งแชร์กระหน่ำ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเผยเป็นโอกาสดีที่ทำให้คนไทยหันมาใส่ใจใ ...
  • แบบจำลองพายุทอร์นาโด 

   ชาญณรงค์ รัตนะ (2548)
   ทอร์นาโด เป็นพายุหมุน ขนาดรุนแรงที่มีรูปร่างทรงกรวย โดยมีส่วนบนโผล่มาจากฐานเมฆขนาดใหญ่ และส่วนล่างลงมาแตะพื้น คล้าย ๆ กับเมฆมีงวงโผล่ยื่นออกมา จึงเรียกแบบไทยไทยว่า ลมงวงช้าง มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
  • แผ่นใส แผนที่ดาว 

   ชาญณรงค์ รัตนะ (2549)
   ในฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงแผนที่กลุ่มดาวจัดรราศี พร้อมทั้งวิธีการประนอมแผนที่ ซึ่งบางท่านคงลองทำบ้างแล้ว จากการที่เขียนได้นำแผนที่ดาวแผ่นใสอกแสดงในงานนิทรรศการ ได้รับความสนใจจากครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ สาระที่ 7 เรื่องดาราศาส ...