• เรียนรู้ประวัติเล็ก ๆ น้อย ๆ และประโยชน์ของวิชากราฟ (Graph) 

      ชวลิต จีนอนันต์ (2553)
      น้อยคนนักที่จะเห็นว่าวิชาคณิตศาสตร์ที่สนุก ส่วนมากแล้วพอบอกว่จะต้องเรียนคณิตศาสตร์ ทุกคนก็เริ่มทำหน้าเสียกันแล้วใช่ไหมครับมันมีหลายเหตุผลที่จะทำให้คนเราเกลียดบางสิ่งบางอย่างได้เหตุผลหลักก็คงจะเป็นที่ได้รับประสบการณ์ไม่ดี ...