• บนถนนสายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก 

   จินดาพร หมวกหมื่นไวย (2545)
   หากพูดถึงการแข่งขันด้านวิชาการที่นักเรียนหลายคนอยากจะได้เป็นตัวแทนของประเทศนั้น เป็นที่ยอมรับกันดีว่าต้องมีชื่อของการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการเข้าไปรวมอยู่ด้วยอย่างแน่นอน
  • ปรับกิจกรรมเก่า ให้เข้ากับเทรนด์สะเต็ม 

   จินดาพร หมวกหมื่นไวย (2560)
   เป้าหมายของสะเต็มศึกษาคือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานและเติบใหญ่อย่างประสบความสำเร็จในโลกที่ถูกพัฒนาโดยเทคโนโลยีขั้นสูง
  • เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน 

   จินดาพร หมวกหมื่นไวย (2551)
   วิทยาการและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่่อง วิถีการดำเนินชีวิตที่ต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและการสื่อสาร ความรู้ใหม่ ๆ ที่ผู้คนสนใจและอาจมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของหลาย ๆ คน...
  • เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน 

   จินดาพร หมวกหมื่นไวย (2552)
   วิทยาการและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง วิถีการดำเนินชีวิตที่ต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและการสื่อสาร ความรู้ใหม่ ๆ ที่ผู้คนสนใจและอาจมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันหลาย ๆ คน