• บทเรียนจากสึนามิถล่มญี่ปุ่น 

   จิณห์จุฬา โชติทิพยสุนนท์ (2554)
   เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ แม้จะสร้างความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งก่อให้เกิดความรู้สึกเศร้าสลดมห้กับทุกคนที่ได้รับรู้ แต่หากมองอีกด้านหนึ่ง เหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง เป็นโอกาสที่เราจะได้ศึกษา ...
  • แผ่นดินถล่ม ธรณีพิบัติภัยใกล้ตัว 

   จิณห์จุฬา โชติทิพยสุนนท์ (2554)
   เราให้ความสนใจเหตุการณ์แผ่นดินไหวหรือสึนามิที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ จนลืมไปว่า ธรณีพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าสึนามิในประเทศไทย และก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินแก่คนทุกภาคนั่นคือ แผ่นดินถล่ม