• การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน 

      ขวัญฤทัย เที่ยงจันทราทิพย์ (2552)
      การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานมีการเริ่มใช้ครั้งแรกในโรงเรียนสอนกฎหมายประมาณปี ค.ศ. 1800 จากนั้นก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยมีการนำมาจัดการเรียนรู้ในอีกหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นสาขา การแพทย์ ธุรกิจ วิทยาศาสตร์ ...