• มารู้จักถ่านชีวภาพกันเถอะ 

   กุลธิดา สะอาด (2560)
   ปัจจุบัน "ถ่านชีวภาพ" กำลังได้รับความสนใจและนิยมอย่างแพร่หลายในบรรดานักวิจัยและเกษตรกร เนื่องจากถ่านชีวภาพมีคุณประโยชน์หลากหลาย เช่น ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของดินและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และช่วยดูดซับโลหะหนักในน้ำเสีย
  • สหวิทยาการเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมโลกในอนาคต 

   กุลธิดา สะอาด (2561-03-04)
   ในการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ สหวิทยาการเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมโลกในอนาคต มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และนักเรียน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ...