• มหัศจรรย์ แห่งค่า e 

      กิตติกร นาคประสิทธิ์ (2549)
      ตัวเลข eมีค่าประมาณ 2.718281828 ดูเผิน ๆ แล้วไม่น่าโดนใจอะไร แต่เอาเข้าจริง e เป็นตัวเลขที่นักวิทยาศาสตร์หลงไหลเอามาก ๆ เพราะมีคุณสมบัติที่น่ารัก(ทางคณิตศาสตร์)อยู่หลายประการ และเป็นน้องเล็ก ถ้าเทียบกับพี่ใหญ่ เช่น ค่า π ...