• กิจกรรมสะเต็มหรรษา ลูกโป่งน้ำบันจีจัมป์ 

   กวิน เชื่อมกลาง (2556)
   “กิจกรรมสะเต็มหรรษา: ลูกโป่งน้ำบันจีจัมป์” ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่นำเสนอในบทความนี้ โดยผู้เขียนจะขอเริ่มจากการอธิบายเกี่ยวกับนิยามทมี่ าและความสำคัญของสะเต็มศึกษาก่อน เพื่อให้ท่านผู้อ่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ ...
  • นาวาฝ่าวิกฤต 

   กวิน เชื่อมกลาง (2559)
   ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา สำ หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • นาวาฝ่าวิกฤต ตัวอย่างการเพิ่มระดับความเข้มข้นทางวิชาการ 

   กวิน เชื่อมกลาง; สุทธิดา บุญทวี (2559)
   ในปัจจุบัน การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจามแนวทางสะเต็มศึกษากำลังเป็นหัวข้อหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ดังนั้นจะเห็นได้ว่า มีการจัดอบรม/สัมนา/ปฏิบัติการเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาในหลายเขตพื้นที่การศึกษา จากวิทยากรที่ผ่าน ...
  • ระบบการทำงานของสมองกับการเรียนการสอน วิชาฟิสิกส์ (ตอนที่ 1) 

   กวิน เชื่อมกลาง (2556)
   ในบทความนี้ ผมจะเริ่มจากการกล่าวถึงที่มาและความสำคัญของการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากนั้นผมจะนำเสนอโมเดลการทำงานของสมองแบบคู่หน่วยความจำ เพื่ออธิบายระบบการทำงานของสมองมนุษย์แบบคร่าว ๆ และในส่วนท้ายสุดของบทความ ...
  • ระบบการทำงานของสมองกับการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ (ตอนที่ 2) 

   กวิน เชื่อมกลาง (2556)
   บทความนี้จะกล่าวถึงระบบการทำงานของสมองกับการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ ซึ่งเป็นตอนที่ 2 ครับ ต่อจากตอนที่ 1 เรื่องโมเดลการทำงานของสมองแบบคู่หน่วยความจำ