• กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

      เจริญศักดิ์ เมืองแก้ว; จเร ปานเมือง; กฤษชพล ทิวพุดซา; ทวินันท์ มาลา (2558)
      คาดว่าหลาย ๆ ท่านคงได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษามากันบ้างแล้วg ไม่มากก็น้อย โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นั้นได้นำแนวทางสะเต็มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการจัดค ...