• น้ำมันสีแสนสวย 

      วันชัย น้อยวงค์; พจนา ดอกตาลยงค์; กมลชนก บริบูรณ์ (2559)
      กิจกรรมเรื่อง สีน้ำมันแสนสวย ที่ถูกจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 ที่ผ่านมา เน้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสื่อหรืออุปกรณ์ที่สามารถหาซื้อง่ายและพบเห็น ...