• ถ้าจะลดค่าไฟฟ้าที่ใช้ในบ้าน ทำได้อย่างไร 

   กนกศักดิ์ ทองตั้ง (2558)
   ถ้าเรานำใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าที่บ้านเราได้รับ 3 – 4 เดือนที่ผ่านมา มาดูกันว่าเราเสียค่าไฟฟ้าไปเดือนละเท่าไร และในแต่ละเดือนเราเสียค่าไฟฟ้าเป็นอย่างไร แล้วลองคิดกันต่อไปอีกว่าการที่เราจะจ่ายค่าไฟฟ้าน้อยที่สุดเท่าที่จะทำไ ...
  • แรงพยุง 

   กนกศักดิ์ ทองตั้ง (2557)
   แรงพยุง หรือที่เคยเรียกกันว่า “แรงลอยตัว” เป็นแรงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ เช่น เวลาเรายกวัตถุในน้ำจะรู้สึกว่าเบากว่ายกวัตถุนั้นในอากาศ ดังนั้นถ้าจะขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมาก ๆ เช่น ข้าว ไม้ โลหะ จะต้องใส่เรือแล้วขนส่งทางทะเล ...