• Quiz 

   ต่าย แสนซน (2548)
   QUIZ
  • Quiz 

   ต่าย แสนซน (2550)
   Marie Curie กล่าวว่า ไม่เห็นจะต้องกลัวอะไรเลย ขอแค่ค่อย ๆ ทำความเข้าใจมันเท่านั้น แนวคิดนี้ก็เหมือนกับวิถีคิดแบบคนไทย ๆ ที่ผู้ใหญ่มักย้ำสอนน้ำเตือนเสมอว่า ขอให้มีสติ ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ ทำความเข้าใจ ปัญหาต่าง ๆ ก็จะลุล่วงไปด้วยดี
  • Quiz 

   ต่าย แสนซน (2548)
   QUIZ
  • Quiz 

   ต่าย แสนซน (2555)
   ต่ายกำลังจะโยงเข้าไปเรื่องการค้นหาสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ซึ่งนักวิทยาศาสตร์พยายาม ค้นหากันมานานนับศตวรรษเลยทีเดียว เริ่มตั้งแต่สมัยโบราณที่ต้องดำน้ำเองจนพัฒนา มาในปัจจุบันที่ใช้เรือดำน้ำขนาดเล็กดำลงไปสำรวจ ยิ่งเทคโนโลยีก้าวห ...
  • Quiz 

   ต่าย แสนซน (2559)
   ฉบับนี้ต่ายขอย้อนกลับมาคุยกันต่อจากฉบับที่แล้วที่ต่ายคุยค้างไว้ถึงเรื่อง ความสัมพันธ์ของความหลากหลายของแบคทีเรีย อาหารที่กินเข้าไป และสุขภาพของมนุษย์
  • Quiz 

   ต่าน แสนซน (2562-05-02)
   คำถามประจำฉบับที่ 218 เกี่ยวกับปัญหาขยะพลาสติก และเฉลยคำถามฉบับที่ 216
  • Quiz 

   ต่าย แสนซน (2556)
   มีผู้ที่ประสบการณ์ความสำเร็จจากการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนเพียงแค่ 5% เท่านั้น เราคงต้องเร่งมือกันแก้ปัญหาในเรื่องนี้กัน ต่ายสะท้อนปัญหาในลักษณะเดียวกันไปกับวิทยาศาสตร์ด้วย หากเราเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการสอบก็จะทำ ...
  • Quiz 

   ต่าย แสนซน (2562-01-02)
   คำถามประจำฉบับที่ 216 เกี่ยวกับมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และเฉลยคำถามฉบับที่ 214
  • Rene Descartes 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2550)
   ณ วันนี้ โลกรู้จัก Descates ในฐานะนักปรัชญา นักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ ผู้เปรื่องปราด ส่วนนักเรียนก็รู้ว่า Descates เป็นผู้นำพีชคณิตมาใช้ในวิชาเรขาคณิตเป็นคนแรก จนทำให้เกิดวิชาเรขาคณิตวอเคราะห์ขึ้น
  • René Descartes บิดาของเรขาคณิตวิเคราะห์ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2557)
   René Descartes คือนักปรัชญาชาวฝรั่งเศษ ผู้คิดวิธีหาสัจจะของวิทยาศาสตร์ และความจริงในชีวิต เพราะเขาเชื่อว่าตรรกะ (Logic) และวิธีพิสูจน์ของคณิตศาสตร์สามารถเป็นกุญแจไขความลึกลับต่างๆ ในธรรมชาติได้ องค์ความรู้ที่ Descartes ...
  • REPRESENTATION ฉันอยากรู้จักเธอ (1) 

   สุรัชน์ อินทสังข์ (2548)
   คำว่า representation เป็นคำฝรั่งก็จริง แต่มีความสำคัญมากคำหนึ่งในทางคณิตศาสตร์ศึกษา representation จัดเป็นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (mathematical process) ตัวหนึ่งมีผู้แปลคำนี้ไว้ว่า การสื่อความหมาย ในความรู้สึกของผม ...
  • Richard Feynman 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2554)
   Richard Phllipe Feynman คือ นักฟิสิกส์ชาวอเมริกัน ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะผู้ให้กำเนิดวิชากลศาสตร์ควอนดัมรูปแบบที่ใช้วิธีปริพันธ์เชิงเส้น ในการคำนวณ และสร้างทฤษฎีพลวัตไฟฟ้าเชิง ควอนดัม...
  • Robert G. Edwards ผู้บุกเบิกวิทยาการการปฏิสนธิของทารกในหลอดแก้ว 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2558)
   Robert G. Edwards เขาคือบุคคลผู้บุกเบิกสู่ยุคการปฏิสนธิของทารกในหลอดแก้ว ซึ่งเป็นเทคโนโลยีด้านการสืบพันธุ์รูปแบบใหม่ ผลงานนี้ทำให้ Edwards ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ประจำปีค.ศ. 2010 เพราะเทคนิค IVF ของ Edwards ...
  • Rosalyn Yalow นักฟิสิกส์สตรีผู้พิชิตรางวัลโนเบลแพทย์ศาสตร์ ประจำปี ค.ศ. 1977 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2559)
   Rosalyn S. Yalow คือผู้พิชิตรางวัลโนเบล สาขาแพทย์ศาสตร์ประจำปี ค.ศ. 1977 ร่วมกับ Roger Guillemin และ Radioimmunoassay ด้วยผลงานการประดิษฐ์เทคนิค Radioimmunoassay (RIA) ที่ได้ปฏิรูปวิธีวิเคราะห์โรคโดดยแพทย์อย่างมโหฬาร ทั้ง ...
  • SARS รักษาได้จริงหรือ 

   วาสนา กีรติจำเริญ (2547)
   คงจะยังจำข่าวความรุนแรงของโรคซาร์ส (SARS) ซึ่งเป็นโรคระบาดร้ายแรงที่แพร่ระบาด ในช่วงต้นปี 2546 กันได้ โรคซาร์สหรือชื่อเรียกกันในระยะแรกว่าไข้หวัดมรณะ มีชื่อเรียกที่เป็นทางการว่าโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (Severe Acute ...
  • Save เวลาในการสอนด้วยอุปกรณ์ Handheld 

   แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี (2547)
   เทคโนโลยีต่าง ๆ ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปมากและมีเครื่องมือหลากหลายให้เลือกใช้ การจัดการเรียนสอนในชั้นเรียนนับว่าช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นอีกด้วย
  • Science Education in Thailand the Development and Dilemmas 

   สุนีย์ คล้ายนิล (2555)
   It has been forty years since IPST started school science education reform that has brought the drastic change to school science in Thailand. Forty years time is long enough to force things changed, and science education ...
  • Science for Fun วิทยาศาสตร์ช่วยสืบ 

   วราภรณ์ ต วัฒนผล; สุวิมล จรูญโสตร์; คงนิตา เคยนิยม (2556)
   วิทยาศาสตร์ช่วยสืบ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานทุกปี ในปีนี้มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องกรด-เบส และการจำาแนกสาร เรามาเริ่มต้นพิสูจน์กันเลยดีไหม
  • Shieft แป้นลัดมหัศจรรย์ของ GSP ตอน รักษาหน้าสวย/หล่อ 

   อลงกต ใหม่ด้วง (2550)
   สำหรับฉบับนี้ ขอแนะนำเคล็ดลับของการใช้โปรแกรม GSP ในการปรับขนาดรูปโดยใช้แป้นลัด
  • Shieft แป้นลัดมหัศจรรย์ของ GSP ตอน หัวใจไม่เคยเท่าเดิม 

   อลงกต ใหม่ด้วง (2550)
   หลาย ๆ คนที่เคยใช้โปรแกรม GSP คงจะทราบกันดีว่า นอกเหนือจากคำสั่งการแปลงอย่างง่ายแล้ว โปรแกรมนี้สามารถสร้างการทำซ้ำของรูปเรขาคณิตแบบต่าง ๆ ที่เราสามารถสร้างขึ้นได้อีกด้วย ด้วยการใช้เมาส์เลือกภาพต้นแบบแล้วใช้แป้น + หรือ - ...