• รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ประจำปี ค.ศ. 2015 

   รักษพล ธนานุวงศ์; ปรีดา พัชรมณีปกรณ์ (2559)
   ขณะที่ผู้อ่านกำ ลังอ่านบทความนี้ ในทุกวินาทีบนทุกพื้นที่ 1 ตารางเซนติเมตรของหน้าหนังสือมีนิวตริโนหลายล้านล้านตัวกำ ลังพุ่งผ่านในห้วงเวลาเดียวกัน ในตัวของผู้อ่านเองก็กำ ลังผลิตนิวตริโน วินาทีละกว่า 5,000 ตัว แต่เนื่องจากน ...
  • รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ปี ค.ศ. 2013 สิ่งสำคัญที่สุดคือ ความสำเร็จ 

   รักษพล ธนานุวงศ์ (2557)
   รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ประจำปี ค.ศ. 2013 ของนักฟิสิกส์ 2 คน 2 สัญชาติ ที่นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการที่ได้มาซึ่งมวลของอนุภาคมูลฐาน ที่เรียกว่า กระบวนการบีอีเอช นักฟิสิกส์ 2 ท่านนั้น ได้แก่ ปีเตอร์ ฮิกส์ ชาวสกอตแลนด์ และ ...
  • รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ พ.ศ. 2547 : ทฤษฎีควาร์ก 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2547)
   ย้อนอดีตไปเมื่อประมาณ 40 ปีก่อนพุทธกาล ปราชญ์กรีกชื่อ Thales ได้สังเกตเห็นน้ำมาสามสถานะ คือ น้ำแข็ง น้ำเหลว และไอน้ำ เขาจึงแถลงว่า สสารทุกชนิดในธรรมชาติมีสามสถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
  • รางวัลโนเบลสาขาเคมี ปี ค.ศ. 2011 กับการพบ Quasicrystal สสารรูปแบบใหม่ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2557)
   เมื่อวันที่ 8 เมษายน ค.ศ.1982 Dan Shechtman แห่ง Technion ที่เมือง Haifa ใน Israel ซึ่งอยู่ระหว่างลาไปเพิ่มพูนประสบการณ์วิจัยที่ได้ทดลองบังคับให้โลหะผสมระหว่างอะลูมิเนียมกับแมงกานีสเย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว จนทำให้โลหะผสมไม่ทันตกผลึก ...
  • ราชินีแห่งมวลไม้ 

   สมชาติ ไพศาลรัตน์ (2550)
   ในประเทศเคนยา ต้นมะเดื่อได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีแห่งมวลไม้ จากการเป็นแหล่งอาหาร โดยทางตรงจากผลของมัน และโดยทางอ้อมจากแมลงที่ผสมมะเดื่อ เป็นแหล่งวางไข่และเติบโต เช่น แตนมะเดื่อ อีกทั้งยัง ยังเป็นตัวอย่างที่ดีในการอธิบ ...
  • ราตรี ราชินียามค่ำคืน 

   สุนทร ตรีนันทวัน (2553)
   ราตรี เป็นคำที่เรามักจะได้ยินบ่อย ๆ และคุ้นเคยกับคำนี้มานานเเล้ว ว่าเป็นชื่อของผู้หญิง ราตรีสวยมีกลิ่นหอมหวนยามค่ำคืน ทำให้ได้รับสมญานามว่า เป็นราชินียามค่ำคืน ราตรีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงหญิงสาว เเต่หมายถึงต้นไม้ที่เรียกว่า ...
  • รายงานผลการวิจัยและประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2528)
   รายงานวิจัยของโครงการวิจัยและประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยความร่วมมือจากมูลนิธิโฟล์คสวาเกน โดยมีนางอรศรี ปุราคำ เป็นหัวหน้างดำเนินโครงการ ฯ ระหว่างพุทธศักราช 2521 - 2525 และนางภัทรกุล จริยวิทยานนท์ เป็นหัวหน้าโครงการ ฯ ...
  • รายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 วิชาคณิตศาสตร์ 

   โครงการ TIMSS ประเทศไทย (2557)
   การประเมิน TIMSS 2011 มีนักเรียนเข้าร่วมมากกว่า 600,000 คน จาก 63 ประเทศ และรัฐที่เข้าร่วมเปรียบเทียบอีก 14 รัฐ ประเทศต่าง ๆ สามารถเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมการประเมินในระดับใด หรือทั้งสองระดับในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ...
  • รายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 วิชาวิทยาศาสตร์ 

   โครงการ TIMSS ประเทศไทย (2557)
   การประเมิน TIMSS 2011 มีนักเรียนเข้าร่วมมากกว่า 600,000 คน จาก 63 ประเทศ และรัฐที่เข้าร่วมเปรียบเทียบอีก 14 รัฐ ประเทศต่าง ๆ สามารถเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมการประเมินในระดับใด หรือทั้งสองระดับ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ...
  • รายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2015 

   โครงการ TIMSS ประเทศไทย (2560)
   TIMSS 2015 มีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 39 ประเทศและรัฐที่เข้าร่วมเปรียบเทียบอีก 7 รัฐ สำหรับประเทศไทยมีนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 6,482 คน จาก 204 โรงเรียน รายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS2015 นี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลสัมฤทธิ์ท ...
  • รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โครงการ PISA 2006 

   สุนีย์ คล้ายนิล; ปรีชาญ เดชศรี; อัมพลิกา ประโมจนีย์ (2550)
   รายงานฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของ PISA 2006 ซึ่งขณะที่ทำรายงานฉบับนี้ยังไม่ทราบผลการวิเคราะห์ร่วมกับนานาชาติ จึงเป็นผลการวิเคราะห์ภายในประเทศเท่านั้น รายงานจะแบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ 1 กล่าวถึงความเป็นมา ...
  • รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โครงการ PISA 2009 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2553)
   รายงานฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของ PISA 2009 ซึ่งขณะที่ทำรายงานฉบับนี้ยังไม่ทราบผลการวิเคราะห์ร่วมกับนานาชาติ จึงเป็นผลการวิเคราะห์ภายในประเทศ โดยรายงานเฉพาะสัดส่วน (%) ของนักเรียนที่ทำข้อสอบถูกหรือได้คะแนนเท่านั้น ...
  • รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โครงการ PISA 2012 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2560)
   รายงานฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของ PISA 2012 เป็นผลการวิเคราะห์ภายในประเทศ โดยรายงานเฉพาะสัดส่วน (%) ของนักเรียนที่ทำข้อสอบถูกหรือได้คะแนนเท่านั้น ซึ่งจะแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กล่าวถึงความเป็นมา ...
  • รายวิชาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 

   กระทรวงศึกษาธิการ (2526)
   รายวิชาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 / Courses in Syllabus for the Upper Secondary Education B.E. 2524 (A.D. 1981) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2526
  • ราเชล คาร์สัน นักนิเวศวิทยาผู้ยิ่งใหญ่ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2555)
   หลังจากนิตยสาร “The New Yorker” ฉบับวันที่ 16 เดือน มิถุนายน ค.ศ. 1962 ได้เสนอบทความแนะนำหนังสือชื่อ “Silent Spring” ของ ราเชล คาร์สัน นักชีววิทยา กองบรรณาธิการนิตยสารได้รับจดหมายจากผู้อ่านเป็นจำนวนมากเช่นกัน ซึ่งล้วนแสด ...
  • รูปแบบการนำทางในบทเรียนความเป็นจริงเสมือนบนเว็บต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   ศิวนิต อรรถวุฒิกุล (2548)
   "ความเป็นจริงเสมือน" (Virtual Reality : VR) เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของวงการเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สามารถเลียนแบบการรับรู้ และสัมผัสได้ผ่านทางอุปกรณ์ต่าง ๆ
  • รูปแบบการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ แบบชั้นเรียนพิเศษ ตามแนวทาง สสวท. 

   พรชัย อินทร์ฉาย (2550)
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาโลกให้ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ประเทศต่าง ๆ ได้หันมาสนใจและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ...
  • รูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นฐานเพื่อการเรียนรู้ 

   สันติ วิจักรขณาลัญฉ์ (2546)
   การจัดการเรียนการสอนต้องมีทางเลือกที่หลากหลายให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถตอบสนองแนวคิดดังกล่าวได้
  • รูปแบบและแนวโน้ม การใช้พลังงานในอนาคต 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2552)
   เป็นที่ทราบกันดีว่าวิวัฒนาการของโลกและสิ่งมีชีวิตบนโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เริ่มตั้งเเต่ยุคกำเนิดโลกและสิ่งมีชีวิตมาจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียว
  • รู้จัก pH ดินผ่านสื่อดิจิทัล 

   สุวินัย มงคลธารณ์ (2550)
   สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่าน หลายๆ ท่านคงได้ยิน หรือคุ้นเคยกับคำว่า "สื่อดิจิทัล" หรือที่เราเรียกว่า "Learning Object" กันบ้างแล้ว ถ้าท่านใดยังไม่รู้จักสื่อดิจิทัล หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ในนิตยสาร ...