• ระบบแอดมิชชัน ความสำเร็จหรือล้มเหลวของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 

   สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์ (2552)
   มีการประชุมเสวนาเรื่อง ผลของการสอบแอดมิชชันต่อการเรียนฟิสิกส์ของนิสิตและนักศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ นับเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้บุคลากรในแวดวงได้มาถกปัญหาร่วมกัน
  • ระยะทางที่แสนไกลจะวัดได้อย่างไร 

   สุภัคสรณ์ รุ่งศรี (2558)
   เคยสงสัยกันไหมว่านักดาราศาสตร์รู้ได้อย่างไรว่าโลกของเรามีขนาดเท่าไร ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกเท่าไร หรือแม้กระทั่งสามารถบอกได้ด้วยว่าดวงดาวที่อยู่ไกลแสนไกลมองเห็นเป็นเพียงจุดสว่างนั้นอยู่ห่างจากโลกของเราเท่าไร พวกเขาใช้อะไรวัด
  • ระวังโรคออฟฟิศซินโดรมจะถามหา 

   พรพจน์ พุฒวันเพ็ญ (2558)
   การนั่งทำงานใช้คอมพิวเตอร์กันทั้งวัน วันละหลายชั่วโมง ไม่ได้ลุก ไม่ได้ขยับตัวไปไหนเลย เบาหน่อยก็มีอาการปวด ตึง บริเวณคอ หลัง บ่า และไหล่ พอนานไป ก็ปวดจนขยับตัวลำบาก และอาจจะมีอาการเวียนหัวร่วมด้วย ถ้ารู้ตัวว่าเริ่มมีอากา ...
  • รักษ์พลังงาน รักษ์โลก กับห้องเรียนสีเขียว 

   ชมจันทร์ ธารา (2550)
   โครงการห้องเรียนสีเขียวเป็นโครงการที่จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การประหยัดไฟฟ้า โดยจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนในเรื่องไฟฟ้า พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
  • รังไหมหุ้มดาวยักษ์ 

   โครงการเครือข่ายสารสนเทศดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน (2549)
   นักวิทยาศาสตร์ได้สำรวจพัซาร์สามแห่ง และพบว่ามันถูกล้อมรอบด้วยชั้นมวลสารสว่าง หรือที่เรียกว่า Cocoon (รังไหม) ซึ่งยังไม่เคยพบรอบดาวฤกษ์ชนิดนี้มาก่อน นักดาราศาสตร์คาดว่ารังไหมก่อตัวขณะดาวฤกษ์ปลดปล่อยมวลมหาศาล ด้วยความเร็วส ...
  • รางวัล MET Lifetime Achievement 

   ปานทอง กุลนาถศิริ (2547)
   ใครได้รับรางวัล MET Lifetime Achievement ปี ค.ศ. 2003 ของ NCTM มารู้จักนักการศึกษาคณิตศาสตร์ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวให้มากขึ้น
  • รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำปี พุทธศักราช 2550 

   อุปการ จีระพันธุ (2550)
   วันที่ 19 ตุลาคมของทุกปี ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง คือ วันเทคโนโลยีของไทย กิจกรรมหนึ่งที่เป้นการเทิดพระเกียรติในปีนี้เกี่ยวกัยวันเทคโนโลยีของไทย คือ การมอบรางวัลนักเทคโนโลยยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำปี พุทธศักราช ...
  • รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ประจำปี ค.ศ. 2015 

   รักษพล ธนานุวงศ์; ปรีดา พัชรมณีปกรณ์ (2559)
   ขณะที่ผู้อ่านกำ ลังอ่านบทความนี้ ในทุกวินาทีบนทุกพื้นที่ 1 ตารางเซนติเมตรของหน้าหนังสือมีนิวตริโนหลายล้านล้านตัวกำ ลังพุ่งผ่านในห้วงเวลาเดียวกัน ในตัวของผู้อ่านเองก็กำ ลังผลิตนิวตริโน วินาทีละกว่า 5,000 ตัว แต่เนื่องจากน ...
  • รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ปี ค.ศ. 2013 สิ่งสำคัญที่สุดคือ ความสำเร็จ 

   รักษพล ธนานุวงศ์ (2557)
   รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ประจำปี ค.ศ. 2013 ของนักฟิสิกส์ 2 คน 2 สัญชาติ ที่นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการที่ได้มาซึ่งมวลของอนุภาคมูลฐาน ที่เรียกว่า กระบวนการบีอีเอช นักฟิสิกส์ 2 ท่านนั้น ได้แก่ ปีเตอร์ ฮิกส์ ชาวสกอตแลนด์ และ ...
  • รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ พ.ศ. 2547 : ทฤษฎีควาร์ก 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2547)
   ย้อนอดีตไปเมื่อประมาณ 40 ปีก่อนพุทธกาล ปราชญ์กรีกชื่อ Thales ได้สังเกตเห็นน้ำมาสามสถานะ คือ น้ำแข็ง น้ำเหลว และไอน้ำ เขาจึงแถลงว่า สสารทุกชนิดในธรรมชาติมีสามสถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
  • รางวัลโนเบลสาขาเคมี ปี ค.ศ. 2011 กับการพบ Quasicrystal สสารรูปแบบใหม่ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2557)
   เมื่อวันที่ 8 เมษายน ค.ศ.1982 Dan Shechtman แห่ง Technion ที่เมือง Haifa ใน Israel ซึ่งอยู่ระหว่างลาไปเพิ่มพูนประสบการณ์วิจัยที่ได้ทดลองบังคับให้โลหะผสมระหว่างอะลูมิเนียมกับแมงกานีสเย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว จนทำให้โลหะผสมไม่ทันตกผลึก ...
  • ราชินีแห่งมวลไม้ 

   สมชาติ ไพศาลรัตน์ (2550)
   ในประเทศเคนยา ต้นมะเดื่อได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีแห่งมวลไม้ จากการเป็นแหล่งอาหาร โดยทางตรงจากผลของมัน และโดยทางอ้อมจากแมลงที่ผสมมะเดื่อ เป็นแหล่งวางไข่และเติบโต เช่น แตนมะเดื่อ อีกทั้งยัง ยังเป็นตัวอย่างที่ดีในการอธิบ ...
  • ราตรี ราชินียามค่ำคืน 

   สุนทร ตรีนันทวัน (2553)
   ราตรี เป็นคำที่เรามักจะได้ยินบ่อย ๆ และคุ้นเคยกับคำนี้มานานเเล้ว ว่าเป็นชื่อของผู้หญิง ราตรีสวยมีกลิ่นหอมหวนยามค่ำคืน ทำให้ได้รับสมญานามว่า เป็นราชินียามค่ำคืน ราตรีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงหญิงสาว เเต่หมายถึงต้นไม้ที่เรียกว่า ...
  • รายงานผลการวิจัยและประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2528)
   รายงานวิจัยของโครงการวิจัยและประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยความร่วมมือจากมูลนิธิโฟล์คสวาเกน โดยมีนางอรศรี ปุราคำ เป็นหัวหน้างดำเนินโครงการ ฯ ระหว่างพุทธศักราช 2521 - 2525 และนางภัทรกุล จริยวิทยานนท์ เป็นหัวหน้าโครงการ ฯ ...
  • รายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 วิชาคณิตศาสตร์ 

   โครงการ TIMSS ประเทศไทย (2557)
   การประเมิน TIMSS 2011 มีนักเรียนเข้าร่วมมากกว่า 600,000 คน จาก 63 ประเทศ และรัฐที่เข้าร่วมเปรียบเทียบอีก 14 รัฐ ประเทศต่าง ๆ สามารถเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมการประเมินในระดับใด หรือทั้งสองระดับในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ...
  • รายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2011 วิชาวิทยาศาสตร์ 

   โครงการ TIMSS ประเทศไทย (2557)
   การประเมิน TIMSS 2011 มีนักเรียนเข้าร่วมมากกว่า 600,000 คน จาก 63 ประเทศ และรัฐที่เข้าร่วมเปรียบเทียบอีก 14 รัฐ ประเทศต่าง ๆ สามารถเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมการประเมินในระดับใด หรือทั้งสองระดับ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ...
  • รายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2015 

   โครงการ TIMSS ประเทศไทย (2560)
   TIMSS 2015 มีประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 39 ประเทศและรัฐที่เข้าร่วมเปรียบเทียบอีก 7 รัฐ สำหรับประเทศไทยมีนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 6,482 คน จาก 204 โรงเรียน รายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS2015 นี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลสัมฤทธิ์ท ...
  • รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โครงการ PISA 2006 

   สุนีย์ คล้ายนิล; ปรีชาญ เดชศรี; อัมพลิกา ประโมจนีย์ (2550)
   รายงานฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของ PISA 2006 ซึ่งขณะที่ทำรายงานฉบับนี้ยังไม่ทราบผลการวิเคราะห์ร่วมกับนานาชาติ จึงเป็นผลการวิเคราะห์ภายในประเทศเท่านั้น รายงานจะแบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ 1 กล่าวถึงความเป็นมา ...
  • รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โครงการ PISA 2009 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2553)
   รายงานฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของ PISA 2009 ซึ่งขณะที่ทำรายงานฉบับนี้ยังไม่ทราบผลการวิเคราะห์ร่วมกับนานาชาติ จึงเป็นผลการวิเคราะห์ภายในประเทศ โดยรายงานเฉพาะสัดส่วน (%) ของนักเรียนที่ทำข้อสอบถูกหรือได้คะแนนเท่านั้น ...
  • รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โครงการ PISA 2012 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2560)
   รายงานฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของ PISA 2012 เป็นผลการวิเคราะห์ภายในประเทศ โดยรายงานเฉพาะสัดส่วน (%) ของนักเรียนที่ทำข้อสอบถูกหรือได้คะแนนเท่านั้น ซึ่งจะแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กล่าวถึงความเป็นมา ...