• ปรากฏการณ์ 1-3-3-1 

   ปรีชา เนาว์เย็นผล (2555)
   การกระทำบางอย่างแม้มีบริบทที่ต่างกัน แต่อาจมีโครงสร้างของผลของการดำเนินการเป็นอย่างเดียวกันก็ได้ เช่น การโยนเหรียญหนึ่งเหรียญ 2 ครั้ง ในบทความนี้จะขอเสนอตัวอย่าง ปรากฏการณ์ ที่ต่างกันแต่ผลลัพธ์ของ การกระทำมีโครงสร้างเป็น ...
  • ปรากฏการณ์คอขวด 

   ปุณยาพร บริเวธานันท์ (2559)
   การเรียนการสอนเกี่ยวกับปรากฏการณ์คอขวด (bottleneck effect) ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งในวิชาพันธุศาสตร์อาจเป็นเรื่องยากที่จะให้ผู้เรียนเข้าใจ เนื่องจากปรากฏการณ์ดังกล่าว เป็นสิ่งที่ใช้เวลานานจึงทำให้นักเรียนไม่สามารถศึกษาได้จากส ...
  • ปรากฏการณ์จากซ้ำรอยเดิม ละเมอคือเรื่องเร้นลับ 

   จักรภพ เพ็ญแข (2550)
   หลายคนเคยรู้สึกว่าเหตุการณ์ซ้ำรอยเหมือนเคยเกิดมาแล้วหรือเคยสัมผัสมาก่อน แล้วกลับมาเกิดใหม่ครั้งหนึ่ง อาการแบบที่ชาวฝรั่งเศสใช้คำว่า เดจา-วู (deja-vu) / บางคนเชื่อมากว่า การละเมอเป็นเรื่องลึกลับที่แปลกประหลาด ซึ่งแสดงปราก ...
  • ปรากฏการณ์จากภาวะโลกร้อน 

   สมฤดี ลีลากิจทรัพย์ (2551)
   นักวิทยาศาสตร์หลายท่านกล่าวถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเป็นสาเหตุทำให้สิ่งมีชีวิตหลายประเภทต้องสูญพันธ์ุไปเร็วกว่าที่คาดคิดไว้ มีรายงานว่า สัตว์ประเภทกบมากกว่า 70 ชนิดได้สูญพันธ์ุไปสาเหตจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศ
  • ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์แห่งศตวรรษ 

   ตุ๊ก วิชาการดอทคอม (2552)
   ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์แห่งศตวรรษ ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ 100 ปี ถึงจะมีสักหน
  • ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก 

   นันท์นภัส ลิ้มสันติธรรม (2549)
   ในปัจจุบันสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อการเรียนการสอนอย่างมากซึ่ง Learning Object เป็นสื่อดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่ทาง สสวท. พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการเรียนการสอน
  • ปราชญ์แห่งการทำนา 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2552)
   ปิดถนนกดดันรัฐป่วยปลดหนี้ เครือข่ายหนี้สินชาวนา ฯ ปิดถนนริมคลองประปาหน้ากระทรวงการคลัง กดดันให้อนุมัติงบปลดหนี้ 1.7 หมื่นล้านบาท และแบ่งอีกกลุ่มชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาล
  • ปริศนาทาร์เซีย Tarsia Puzzle 

   ปุณิกา พระพุทธคุณ (2561-11-01)
   บทความนี้ขอแนะนำโปรแกรม Formulator Tarsia ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่รวบรวมชุดกิจกรรมประเภทจิ๊กซอร์ (Jigsaw Puzzle) โดมิโน (Domino) บัตรคำ (Rectangular Card Sort) ให้ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบของชุดกิจกรรมได้ เมื่อสร้างชุดกิจกรรมแลัว ...
  • ปลายเปิด ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ไม่คุ้นเคย 

   สุรัชน์ อินทสังข์ (2545)
   แม้ว่าประเภทของโจทย์ปัญหาจะมีหลายลักษณะ จนอาจมองว่ามีความหลากหลายแล้วก็ตาม แต่ความหลากหลายนั้นก็วนอยู่ในวงจำกัด เพราะยังมีโจทย์ปัญหาอีกหลายลักษณะที่ครูไม่ค่อยนำมาใช้หรือบางคนไม่เคยนำมาใช้ในการสอนเลย
  • ปัจจัยทางโรงเรียนกับคุณภาพการเรียนรู้ 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2552)
   PISA (Programme for International Student Assessment) เป็นการสำรวจความรู้และทักษะของนักเรียน 15 ปี ในประเทศสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือเพื่อพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และประเทศหรือเขตเศรษฐกิจที่ไม่ใช่สมาชิก เรียกว่าประเ ...
  • ปัจจัยที่ทำให้ระบบโรงเรียนประสบความสำเร็จ 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2554)
   นอกจาก PISA 2009 ประเมินผลครอบคลุมความรู้และทักษะในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์แล้ว ยังมีการสำรวจตัวแปรต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผลการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งในตัวแปรทางโรงเรียน ตัวแปรภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังค ...
  • ปัจจัยที่ทําให้ระบบโรงเรียนประสบความสําเร็จ ข้อมูลพื้นฐานจากโครงการ PISA 2012 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2558)
   ผลการประเมิน PISA 2012 ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่หลายๆ ประเทศในโครงการกำลังได้รับผลกระทบจากวิกฤติทางเศรษฐกิจ ผลการประเมินได้เปิดเผยว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวในระบบการศึกษาไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของหลักสูตร ครู ...
  • ปัญหา น่ารัก เด็กคิดได้ผู้ใหญ่คิดดี 

   โกสุม กรีทอง (2552)
   เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังบรรยายทางวิชาการ ที่เลือกเข้าฟังการบรรยายนี้ เนื่องจากในบทคัดย่อระบุไว้ว่าเป้นการบรรยายเกี่ยวกับปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา คำถามที่ผุดขึ้นมาในใจคือ ...
  • ปัญหาคณิตกับชีวิตจักจั่น 

   สุรัชน์ อินทสังข์ (2548)
   โลกน้อยใบนี้มีแมลงตัวน้อยที่แปลกประหลาดอยู่ไม่น้อย วันนี้ขอเสนอแมลงตัวน้อยที่เรียกว่า periodical cicada คำว่า cicada แปลว่าจั๊กจั่นที่เรารู้จักนี่แหละ
  • ปัญหาท้าให้คิด 

   สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. (2553)
   ท่านผู้อ่านคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า อะไรที่ไม่ค่อยได้ใช้งานมักจะชำรุดหรือทรุดโทรม ตัวอย่างที่พบเห็นกันง่าย ๆ เช่น บ้านพัก ถ้าบ้านหลังใดไม่มีคนอยู่ ปล่อยทิ้งไว้เฉย ๆ ก็จะชำรุดทรุดโทรมอย่างรวดเร็ว และเมื่อต้องการใช้ก็ต้องเ ...
  • ปันความรู้ สู่ครูลาว 

   ณัฏฐิกา งามกิจภิญโญ; สนธิ พลชัยยา (2560)
   ในการแบ่งปันความรู้ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการให้การอบรมความรู้ที่เป็นทฤษฎี และการทดลองปฏิบัติการแก่ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แล้ว ยังมีการอบรมเครื่องแก้ว และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า ...
  • ปั้นเมฆ 

   ศิริพร เหล่าวานิชย์ (2558)
   ทำไมวันนี้เห็นเมฆก้อนใหญ่คล้ายภูเขา เมฆก้อนนี้คือเมฆอะไร เป็นเมฆชนิดเดียวกันหรือไม่g แลว้ เมฆบอกอะไรเราบา้ งนะ หลากหลายคำถามที่เป็นความอยากรู้เกี่ยวกับเมฆ ทำให้เราต้องให้ความสนใจในการเรียนรู้เรื่องเมฆ
  • ปีทองโอลิมปิกวิชาการ (ตอน 2) 

   ดาราวรรณ เหลืองอร่ามโชติ (2546)
   ปีทองโอลิมปิกวิชาการของประเทศไทย กำลังเบ่งบานและจะเบ่งบานสดใสเช่นนี้ตลอดไป การจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2546
  • ปุ๋ยหมัก กับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

   วีระพงษ์ พิมพ์สาร (2563-01)
   การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์หรือประเด็นการเรียนรู้ โดยอาศัย "Phenomenon" หรือปรากฏการณ์ เพื่อเป็นฐานหรือเป็นประเด็นการเรียนรู้ที่เรียกว่า "Theme" ต้องยกให้ประเทศฟินแลนด์ การกำหนด Theme เดียวกันมีความสอดคล้องกัน ...
  • ป่า เภสัชสถานที่สำคัญของโลก 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2545)
   นักวิทยาศาสตร์ประมาณว่า 25% ของยาที่มนุษย์บริโภคทุกวันนี้ เป็นผลผลิตที่ได้จากพืช เมื่อตัวเลขของความจริงเป็นเช่นนี้ เราจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า เหตุใดบริษัทยาที่มีพลังทรัพย์มหาศาลจึงได้ทุ่มเทเงินทองจ้างนักวิจัยมากมายให้ค้นหา ...