• ทำอย่างไรถึงจะเก่งฟิสิกส์ 

   สิรพัฒน์ ประโทนเทพ (2555)
   น่าแปลกใจว่าคนที่เรียนฟิสิกส์ส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าฟิสิกส์คืออะไร มีแนวคิดแตกต่างจากวิทยาศาสตร์แขนงอื่นอย่างไร ประเด็นนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญก่อนที่เราจะเก่งฟิสิกส์ได้
  • ทำอย่างไรนักเรียนจึงจะประสบความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ 

   ปานทอง กุลนาถศิริ (2543)
   เหตุผลหนึ่งที่ทำให้นักเรียนประสบปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ก็คือ นักเรียนไม่ทราบว่า "จะเรียนคณิตศาสตร์อย่างไร" กุณแจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ก็คือ "นักเรียนต้องฝึกฝนทำคณิตศาสตร์เป็นประจำ" ฟังดูแล้วไม่แปลกอะไรเลย ...
  • ทำอาหาร : กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ในเด็กปฐมวัย 

   ชลาธิป สมาหิโต (2552)
   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา (2551) นำเสนอทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ครูและผู้ปกครองควรจะส่งเสริมให้แก่เด็กปฐมวัย
  • ทำไม 1 ไมล์ทะเลจึงเท่ากับ 1.852 กิโลเมตร เขามีวิธีคิดอย่างไร 

   สมเกียรติ เพ็ญทอง (2549)
   เคยสงสันกันไหมว่า เวลาฟังข่าวเกี่ยวกับทะเลทีไร เมื่อพูดถึงระยะทาง นักข่าวจะอ่านระยะทางที่มีหน่วยเป็นไมล์ทะเลทุกครั้งไป เช่น "ได้ส่งเรือตรวจการชายฝั่ง ต. 213 ออกปฏิบัติการค้นหาศพตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. และ 23 ต.ค. 2 ...
  • ทำไม พืชดัดแปลงพันธุกรรม จึงต้านทานโรคได้ 

   บุญญานาถ นาถวงษ์ (2548)
   เมื่อพูดถึง "พืชดัดแปลงพันธุกรรมต้านทานโรคไวรัส" เราคงจะเคยได้ทราบกันมาพอสมควรแล้วว่า นักวิทยาศาสตร์ได้พบว่า การดัดแปลงพันธุกรรมของพืชโดยการนำเอาชิ้นส่วนของสารพันธุกรรม หรือยีนของไวรัสที่เป็นสาเหตุโรค เข้าไปแทรกรวมไว้กับ ...
  • ทำไมกลางวัน....ไม่เห็นดาว 

   สุภาภรณ์ ธรรมวิชัยพันธุ์ (2553)
   “เฮ้ย ! ดูนัั่นสิ” เด็กคนหนึึ่งชีี้ชวนให้พืื่อนดูด้วยท่าทีตืื่นเต้น เพืื่อน ๆ ตอบสนองการชีี้ชวนโดยการพยายามเพ่งมองตามทิศทางทีี่เพืื่อนชีี้ “ดูนัั่นเห็นไหม มีดาวอยูบ่นฟ้าด้วย” เพืื่อน ๆ พยายามเพ่งมองอีกครัั้งเพืื่อให้เห็น ...
  • ทำไมต้อง "แอล-คาร์นิทีน" 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2549)
   ในสังคมวิทยาศาสตร์ เราควรสร้างและส่งเสริมนิสัยอยากรู้อยากเห็น อยากทำความเข้าใจ อยากค้นหามาให้ได้ซึ่งคำตอบให้กับคนในสังคม ตามปกติในแต่ละวันเรามักมีเรื่องให้ชวนคิดชวนสงสัยมากมาย เช่น วันหนึ่งเมื่อได้ยินชื่อ แอล-คาร์นิทีน ...
  • ทำไมต้องใช้ตัวอย่างสัตว์ ในการเรียนชีววิทยามัธยมศึกษาตอนปลาย 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2554)
   จะเห็นได้ว่าเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปเพื่อให้นักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ ...
  • ทำไมปอกหัวหอมแล้วน้ำตาจึงไหล 

   วาสนา กีรติจำเริญ (2548)
   ใครเคยปอกหัวหอมแล้วน้ำตาไม่ไหลบ้าง คิดว่าทุกคนต้องเคยน้ำตาไหลจากการปอกหัวหอมแน่ ๆ ทราบหรือไม่ว่ามีสาเหตุมาจากอะไร ในหัวหอมมีสารอะไรที่ทำให้เราน้ำตาไหล และมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
  • ทำไมเราต้องกินผัก 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2547)
   ทำไมหนูต้องกินผัก เป็นคำถามง่าย ๆ ที่เด็ก ๆ หลายคนชอบถาม เพราะต้องการเหตุผลมาสนับสนุนเรื่องที่พ่อแม่พยายามที่จะให้เขากินผัก ซึ่งเขาไม่ชอบเลย...
  • ที่ระลึกในวาระครบรอบเกษียณอายุราชการของศาสตราจารย์ ม.ร.ว. พรรคพงศ์สนิท สนิทวงศ์ 

   สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (2531)
   ศาสตราจารย์ ม.ร.ว พรรคพงค์สนิท สนิทวงศ์ อดีตผู้ชำนาญสาขาคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • ทุน พสวท. และโอลิมปิกวิชาการ "ปั้นฝันเด็กไทย เติบใหญ่สู่นักวิทย์แถวหน้า" 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2561-03-04)
   สสวท. ในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิกโอกาสให้เยาวชนผู้รักการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี อีกทั้งมีความใฝ่ฝันจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ และนักเทคโนโลยีในอนาคต เข้ารับทุนโครงการ พสวท. และทุนโอลิมปิกวิชาการ ...
  • ทุนโอลิมปิกวิชาการ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ สำหรับผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน 

   นวรัตน์ อินทุวงศ์; อรทัย เรืองสมบัติ (2556)
   สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) และสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการคัดเลือกและจัดส่งผู้แทนนักเรียนไทยไปร่วมแข่งขันคณิ ...
  • ท่องโลกแห่งอัจฉริยะตอน แอบมองไต้หวันจากจุดเริ่มสู่การพัฒนาเด็กอัจฉริยะ 

   ทวินันท์ มาลา (2556)
   ท่องโลกแห่งอัจฉริยะ ตอน แอบมองไต้หวัน จะพาท่านย้อนไปพบกับการพัฒนาในอดีต ที่ส่งผลให้ปัจจุบันไต้หวันเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ประสบความสำเร็จในด้านการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กอัจฉริยะ ได้รับรู้จุดเปลี่ยน เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงปัญหา ...
  • ท้องฟ้าจำลองรังสิตกับภาพยนตร์แอนิเมชันใหม่ 

   แม่เกาลัดคั่ว (2552)
   วันนี้ขอพาเกาลัดไปเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต (ท้องฟ้าจำลอง รังสิต)
  • ท้าทายความคิดกับวิทยาศาสตร์ในสวนสนุก 

   รัชนันท์ เพชรจำนงค์ (2557)
   เชื่อว่าหลายคนคงมีโอกาสได้ไปเที่ยวสวนสนุกกันมาบ้างแล้วและถ้าให้พูดถึงสวนสนุก คนส่วนใหญ่ก็มักจะนึกถึงแต่ความสนุกสนานเสียงกรีดร้องด้วยความตื่นเต้นระทึกใจ แต่สวนสนุกในแบบของ นักเรียนทุนพสวท. นั้นแตกต่างออกไป พวกเขาต่างให้คว ...
  • ธรณีวิทยา เทคโนโลยีเพื่อการสำรวจโลก 

   ปริยานุช ขุนเณร (2550)
   การศึกษาเรื่องธรณีวิทยา (Geology) เป็นการบูรณาการวิทยาการสาขาต่าง ๆ อาทิ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนประกอบต่าง ๆ ของโลก เช่น หิน ดิน แร่ และกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ...
  • ธรรมชาติการเรียนรู้กับการสอนวิทยาศาสตร์ 

   สุนีย์ คล้ายนิล (2545)
   ความอยากรู้อยากเห็นคือแรงผลักดันโลก
  • ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

   เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว (2554)
   หลายครั้งเราจะพบทัศนะของคนในสังคมไทยที่มีต่อการเรียนรู้ของเด็กในวัยปฐมวัย (0-6 ปี) ศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็กจึงไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร และถูกมองว่าสถาวะการเรียนรู้ของเด็กที่แตกต่างจากของผู้ใหญ่ไม่ใช่การเรียนรู้...
  • ธาตุกลุ่มแพลทินัมคือธาตุใด 

   วาสนา กีรติจำเริญ (2549)
   ธาตุแพลทินัมคืออะไร เมื่อประมาณ 1,500 ปีก่อน มนุษย์ไม่รู้จักธาตุแพลทินัม ไม่รู้ว่าธาตุแพลทินัมคืออะไรและมีคุณค่าเพียงใด รู้แต่เพียงว่ามันเป็นสารปนเปื้อนในธาตุเงินเท่านั้น แต่ในปัจจุบันทุกคนทราบแล้วว่า แพลทินัม (Platinum: ...