• Vera Rubin นักดาราศาสตร์สตรี ผู้วัดความเร็วในการหมุนรอบตัวเองของกาแล็กซีเป็นคนแรก 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2557)
   นับตั้งแต่สมัยของ Galileo คือเมื่อ 400 ปีก่อน ที่นักดาราศาสตร์ใช้กล้องโทรทรรศน์ศึกษาธรรมชาติของดาวเคราะห์ดาวฤกษ์ ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย กาแล็กซี ฯลฯ ซึ่งเป็นวัตถุท้องฟ้าที่กล้องโทรทรรศน์สามารถเห็นได้ แต่ปัจจุบันโลกมีนักดา ...
  • Virtual Classroom ชั้นเรียนเสมือนจริง การนำมาใช้และข้อจำกัดของการใช้ 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2551)
   สิ่งสำคัญของชั้นเรียนเสมือนจริงก็คือ การที่มีการจัดภาวะแวดล้อมของการเรียนรู้ให้เหมือนเรียนอยู่ในห้องเรียนจริง ๆ โดยที่ทั้งครูผู้สอนและนักเรียนต้องมีปฏิสัมพันธ์กันเสมือนเรียนในห้องเรียนปกติ แต่มีการนำเอาเทคโนโลยีทางคอมพิว ...
  • Virtual Field Trip ทัศนศึกษาเสมือน ทำอย่างไรให้เด็กได้เรียนรู้เหมือนจริง 

   แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี (2552)
   ด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัมนาอย่างต่อเนื่องในยุคดิจิทัลปัจจุบัน ทำให้การจัดการเรียนการสอนต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวให้เข้ากับสังคม สิ่งแวดล้อมและภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมในก ...
  • Visual Thinking คิดเป็นภาพ เข้าใจอย่างเป็นระบบ 

   เบ็ญจวรรณ หาญพิพัฒน์ (2562-01-02)
   ผู้เขียนได้ไปร่วมงานวิชาการที่คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดขึ้น ทำให้ได้เรียนรู้ว่า Visual Thinking ไม่ใช่เพียงการวาดภาพให้คนอื่นเข้าใจเท่านั้น แต่แก่นแท้อยู่ที่กระบวนการคิดอย่างเป็นลำดับ ...
  • VNO และ ฟีโรโมน เกี่ยวข้องกันอย่างไร? 

   วาสนา กีรติจำเริญ (2549)
   ฟีโรโมน คืออะไร? VNO คืออะไร ทั้งสองมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ
  • Web Quest 

   นวลนดา สงวนวงษ์ทอง (2547)
   ความเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ เมื่อผู้เรียนได้ประมวลองค์ความรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และเลือกรับรู้ในสิ่งที่ตนสนใจตนต้องการรู้ เป็นการตอบสนองความพอใจส่วนตน จนเกิดความจำ
  • WebQuest 

   สมศรี ตั้งมงคลเลิศ (2550)
   WebQuest เป็นนวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะ inquiry oriented activities ที่นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ส่วนใหญ่หรือทั้งหมดจากแหล่งเรียนรู้ที่กำหนดไว้ให้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบนี้ใช้แนวคิดที่ว่า ...
  • Werner Heisenberg บิดาอีกคนหนึึ่งของกลศาสตร์ควอนตัม 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2553)
   Werner Heisenberg เกิดเมืื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2444 ตัั้งแต่เด็ก Heisenberg เป็นคนที่ไม่แข็งแรง คือ เป็นโรคภูมิแพ้ และโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เมืื่ออายุ 9 ขวบ ครอบครัวได้อพยพไปพำนักที่ Munich เพื่อให้ Heisenberg ...
  • What is P-16 System? 

   สุทธิพร สัจพันโรจน์ (2548)
   ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการพูดถึง P-16 System ในระบบการศึกษา มาหลายปีแล้ว แต่เริ่มมีการศึกษาอย่างจริงจังในปี พ.ศ. 2541 โดยหน่วยงาน National Conference of State Legislatures (NCSL) ได้เริ่มทำการศึกษาเรื่อยมา ปัจจุบันได้มีการทดลอง ...
  • Wiki กับ Wikipedia เว็ปไซต์คนละเรื่องเดียวกัน 

   สุทธิพร สัจพันโรจน์ (2549)
   เมื่อได้ศึกษาเกี่ยวกับเว็ปไซต์พบว่า Wikipedia คืออะไร เป็นแหล่งข้อมูลประเภทใด ทำให้รู้ว่าเว็ปไซต์นี้มี concept ที่น่าสนใจทีเดียว
  • William Henry Bragg บิดาของผลึกศาสตร์รังสีเอกซ์ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2553)
   เมื่ออายุ 11 ปี Bragg ได้เข้าเรียนที่ Market Malborough Grammar School และเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาต่างประเทศได้ดี แต่สอบวิชาประวัติศาสตร์ตก ถึงชีวิตส่วนใหญ่ของ Bragg จะหมดไปกับการอ่านหนังสือ และการทำงานตามลำพัง...
  • William Thomson Lord Kalvin 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2551)
   Thomson เป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับการยกย่องมากที่สุดคนหนึ่งของอังกฤษ เพราะมีผลงานด้านความร้อน และไฟฟ้ามากมาย Thomson ได้รับการเเต่งตั้งให้เป็น Lord Kelvin ซึ่งเป็นชื่อของแม่น้ำ ที่ไหนผ่านมหาวิทยาลัยที่เขาใช้ชีวิตทำงานถึง 53 ปี
  • Windows Movie Maker โปรแกรมตัดต่อหนังบนวินโดว์ที่ไม่ธรรมดา 

   ทัศนีย์ วรเพชร (2549)
   ใครหลายคนที่กำลังมองหาโปรแกรมสำหรับตัดต่อหนังแล้วละก็ คุณรู้หรือไม่ว่าระบบปฏิบัติการวินโดว์ XP ที่คุณใช้อยู่ ได้เตรียมโปรแกรมสำหรับตัดต่อหนังมาให้ด้วย ถ้ายังไม่รู้...แสดงว่าคุณยังท่องเที่ยวไปในไมโครซอร์ฟไม่ครบ แต่สำหรับใ ...
  • WolframAlpha เพื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ 

   วัชรพงศ์ ศรีแสง (2555)
   WolframAlpha (Wolfram Alpha LLC., 2010) อ่านว่า วูลแฟรมแอลฟา คือ โปรแกรมที่ให้บริการฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอยู่ที่เว็บไซต์ http://www.wolframalpha.com มีหน้าตาคล้าย เว็บไซต์ทั่วไป และ ใช้ง่ายแต่ WolframAlpha เป็นโปรแกรมที ...
  • www.thaigoodview.com ทำด้วยใจไปด้วยฝันของเว็บมาสเตอร์ 

   ชมจันทร์ ธารา (2548)
   เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม ซึ่งมี อ. พูลศักดิ์ สักกทัตติยกุล แกนนำสาขาคอมพิวเตอร์ของ สสวท. ทำหน้าที่เป็นเว็บมาสเตอร์ เกิดจากการต้องการให้ครูคอมพิวเตอร์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีพื้นที่แสดงผลงาน ติดต่อสื่อสาร เพิ่มเติมความรู้ ...
  • X x X = ? 

   สุวัฒนา (อุทัยรัตน์) เอี่ยมอรพรรณ (2546)
   ถึงจะมีการปฏิรูปการศึกษา การเพิ่มเนื้อหาใหม่ ๆ ในช่วงชั้นต่าง ๆ ทั้ง 4 ช่วงชั้น การอบรมครูทั้งในด้านเนื้อหาและเทคนิควิธีการสอน แต่คำถามเดิม ๆ ปัญหาเดิม ๆ ในวงการศึกษาโดยเฉพาะวาคณิตศาสตร์ ยังมีอยู่เช่นเดิม คำถามของครูง่าย ...
  • Yoichiro Nambu นักฟิสิกส์โนเบลปี ค.ศ. 2008 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2559)
   Yoichiro Nambu นักฟิสิกส์โนเบลปี ค.ศ. 2008
  • กรณีตัวอย่าง การเรียนการสอนทางไกลแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

   ยืน ภู่วรวรรณ; สมชาย นำประเสริฐชัย (2546)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยเปิดการเรียนการสอนทั้งระบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส ผ่านเครือข่ายระหว่างวิทยาเขตบางเขนกับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร
  • กรณีศึกษา พลังงานทางเลือกจากภูเขาไฟ 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2549)
   จากอดีตถึงปัจจุบัน ปราฏการณ์ธรรมชาติที่ประจักษ์แก่สายตามนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟระเบิด น้ำพุร้อนที่พวยพุ่งจากใต้ดินสู่ท้องฟ้า บ่อน้ำร้อน ทำให้มนุษย์รู้ดีว่า ใต้พื้นโลกที่เราเหยียบย่ำอยู่นั้น มีอุณหภูมิสูงกว่าที่เราคาดคิดไว้มาก ...
  • กรอบการวิจัย TIMSS 2015 

   โครงการ TIMSS ประเทศไทย (2558)
   การประเมินในโครงการ TIMSS 2015 ครอบคลุมด้านเนื้อหาและพฤติกรรมการเรียนรู้