• Rene Descartes 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2550)
   ณ วันนี้ โลกรู้จัก Descates ในฐานะนักปรัชญา นักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ ผู้เปรื่องปราด ส่วนนักเรียนก็รู้ว่า Descates เป็นผู้นำพีชคณิตมาใช้ในวิชาเรขาคณิตเป็นคนแรก จนทำให้เกิดวิชาเรขาคณิตวอเคราะห์ขึ้น
  • René Descartes บิดาของเรขาคณิตวิเคราะห์ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2557)
   René Descartes คือนักปรัชญาชาวฝรั่งเศษ ผู้คิดวิธีหาสัจจะของวิทยาศาสตร์ และความจริงในชีวิต เพราะเขาเชื่อว่าตรรกะ (Logic) และวิธีพิสูจน์ของคณิตศาสตร์สามารถเป็นกุญแจไขความลึกลับต่างๆ ในธรรมชาติได้ องค์ความรู้ที่ Descartes ...
  • REPRESENTATION ฉันอยากรู้จักเธอ (1) 

   สุรัชน์ อินทสังข์ (2548)
   คำว่า representation เป็นคำฝรั่งก็จริง แต่มีความสำคัญมากคำหนึ่งในทางคณิตศาสตร์ศึกษา representation จัดเป็นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (mathematical process) ตัวหนึ่งมีผู้แปลคำนี้ไว้ว่า การสื่อความหมาย ในความรู้สึกของผม ...
  • Richard Feynman 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2554)
   Richard Phllipe Feynman คือ นักฟิสิกส์ชาวอเมริกัน ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะผู้ให้กำเนิดวิชากลศาสตร์ควอนดัมรูปแบบที่ใช้วิธีปริพันธ์เชิงเส้น ในการคำนวณ และสร้างทฤษฎีพลวัตไฟฟ้าเชิง ควอนดัม...
  • Robert G. Edwards ผู้บุกเบิกวิทยาการการปฏิสนธิของทารกในหลอดแก้ว 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2558)
   Robert G. Edwards เขาคือบุคคลผู้บุกเบิกสู่ยุคการปฏิสนธิของทารกในหลอดแก้ว ซึ่งเป็นเทคโนโลยีด้านการสืบพันธุ์รูปแบบใหม่ ผลงานนี้ทำให้ Edwards ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ประจำปีค.ศ. 2010 เพราะเทคนิค IVF ของ Edwards ...
  • Rosalyn Yalow นักฟิสิกส์สตรีผู้พิชิตรางวัลโนเบลแพทย์ศาสตร์ ประจำปี ค.ศ. 1977 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2559)
   Rosalyn S. Yalow คือผู้พิชิตรางวัลโนเบล สาขาแพทย์ศาสตร์ประจำปี ค.ศ. 1977 ร่วมกับ Roger Guillemin และ Radioimmunoassay ด้วยผลงานการประดิษฐ์เทคนิค Radioimmunoassay (RIA) ที่ได้ปฏิรูปวิธีวิเคราะห์โรคโดดยแพทย์อย่างมโหฬาร ทั้ง ...
  • SARS รักษาได้จริงหรือ 

   วาสนา กีรติจำเริญ (2547)
   คงจะยังจำข่าวความรุนแรงของโรคซาร์ส (SARS) ซึ่งเป็นโรคระบาดร้ายแรงที่แพร่ระบาด ในช่วงต้นปี 2546 กันได้ โรคซาร์สหรือชื่อเรียกกันในระยะแรกว่าไข้หวัดมรณะ มีชื่อเรียกที่เป็นทางการว่าโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (Severe Acute ...
  • Save เวลาในการสอนด้วยอุปกรณ์ Handheld 

   แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี (2547)
   เทคโนโลยีต่าง ๆ ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปมากและมีเครื่องมือหลากหลายให้เลือกใช้ การจัดการเรียนสอนในชั้นเรียนนับว่าช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นอีกด้วย
  • Science Education in Thailand the Development and Dilemmas 

   สุนีย์ คล้ายนิล (2555)
   It has been forty years since IPST started school science education reform that has brought the drastic change to school science in Thailand. Forty years time is long enough to force things changed, and science education ...
  • Science for Fun วิทยาศาสตร์ช่วยสืบ 

   วราภรณ์ ต วัฒนผล; สุวิมล จรูญโสตร์; คงนิตา เคยนิยม (2556)
   วิทยาศาสตร์ช่วยสืบ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานทุกปี ในปีนี้มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องกรด-เบส และการจำาแนกสาร เรามาเริ่มต้นพิสูจน์กันเลยดีไหม
  • Shieft แป้นลัดมหัศจรรย์ของ GSP ตอน รักษาหน้าสวย/หล่อ 

   อลงกต ใหม่ด้วง (2550)
   สำหรับฉบับนี้ ขอแนะนำเคล็ดลับของการใช้โปรแกรม GSP ในการปรับขนาดรูปโดยใช้แป้นลัด
  • Shieft แป้นลัดมหัศจรรย์ของ GSP ตอน หัวใจไม่เคยเท่าเดิม 

   อลงกต ใหม่ด้วง (2550)
   หลาย ๆ คนที่เคยใช้โปรแกรม GSP คงจะทราบกันดีว่า นอกเหนือจากคำสั่งการแปลงอย่างง่ายแล้ว โปรแกรมนี้สามารถสร้างการทำซ้ำของรูปเรขาคณิตแบบต่าง ๆ ที่เราสามารถสร้างขึ้นได้อีกด้วย ด้วยการใช้เมาส์เลือกภาพต้นแบบแล้วใช้แป้น + หรือ - ...
  • Shift แป้นลัดมหัศจรรย์ของ GSP ตอน คมชัดอย่างมืออาชีพ 

   อลงกต ใหม่ด้วง (2551)
   หลาย ๆ ท่านอาจนำความรู้ที่ได้จากการใช้ GSP ไปสร้างผลงานตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละท่านแล้ว แต่พอมีผลงานสาวย ๆ งาม ๆ อย่างนี้แล้ว หลาย ๆ ท่านคงไม่อยากให้มันเเสดงอยู่เฉพาะหน้าจอเท่านั้น แต่อยากนำไปใช้ในเอกสารประกอบการสอน ...
  • Shift แป้นลัดมหัศจรรย์ของ GSP ตอน อวดผลงานผ่าน www. 

   อลงกต ใหม่ด้วง (2551)
   สำหรับท่านที่เคยลองใช้โปรแกรม GSP ในการสร้างชิ้นงานต่าง ๆ จึงอาจจะอยากเผยแพร่ผลงานที่น่าภูมิใจเหล่านี้ผ่านเครือข่าย world wide web ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และทบทวนเนื้อหาแบบออนไลน์ หรือจะแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครูที่ออยู่ต่างโรงเรียน ...
  • Shift แป้นลัดมหัศจรรย์ของ GSP ตอน แป้นกลของคนชอบความตรง 

   อลงกต ใหม่ด้วง (2550)
   ความเป็นคนตรงถือเป็นมงคลชีวิตได้ประการหนึ่งเหมือนกัน หากเราเป็นคนที่มีจิตใจซื่อตรง ไม่คิดอะไรเคี้ยวคดลดเลี้ยวคอยแต่จะเอารัดเอาเปรียบคนอื่น สังคมก็คงจะน่าอยู่กว่านี้ โปรแกรม GSP ก็สอนให้เราเป็นคนตรงได้เหมือนกันจากเส้นตรงท ...
  • Shift แป้นลัดมหัศจรรย์ของ GSP ตอนตัวอักษรวิ่งได้ 

   อลงกต ใหม่ด้วง (2550)
   หลาย ๆ คน ที่เคยใช้โปรแกรม GSP คงทราบกันดีว่า ความสนุกอย่างหนึ่งของโปรแกรมนี้ ก็คือความสามารถในการเคลื่อนไหวของภาพต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นตามทิศทางที่เรากำหนดเองได้ โดยการใช้ปุ่มแสดงการทำงาน เมื่อเห็นรูปต่าง ๆ เคลื่อนไหวได้ดังใจแล้ว ...
  • Slice It เกมคณิตศาสตร์ยอดเยี่ยมฝึกสมองเรื่องรูปทรง 

   ภากร กุลศุภกร (2554)
   ในช่วงปีที่ผ่านมามี App ที่น่าสนใจมากมาย แต่เราขอเน้นเฉพาะ App วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน สำหรับครู นักเรียน และผู้ปกครอง พร้อมเเนะนำการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
  • Smart Classroom ห้องเรียนในยุค 4.0 

   นิรมิษ เพียรประเสริฐ (2560)
   ในยุคที่มีการใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมโยงสรรพสิ่งและส่งข้อมูลไปยังปลายทางได้อย่างรวดเร็ว และง่ายขึ้น ทำให้คนทุกคนจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง รู้จักวิธีการเรียนรู้และสามารถปรับใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
  • Sonya Kovalevskaya สตรีนักคณิตศาสตร์ผู้สามารถไม่แพ้บุรุษ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2549)
   ครอบครัว Krukovskaya มีทายาท 3 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 2 คน โดยบุตรสาวคนโตชื่อว่า Anluta และบุตรสาวคนเล็กชื่อ Sophla หรือ Sonya ซึ่งเป็นชื่ือที่เธอใช้เรียกตนเองในเวลาต่อมา
  • STEM Showcase โชว์โครงงานสะเต็มศึกษาดีเด่นระดับนานาชาติ 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2560)
   เยาวชนไทยจะมีผลงานที่โดดเด่นในระดับนานาชาติจำนวนมากทุกปี และ สสวท. ได้คัดเลือกโครงงานสะเต็มศึกษาที่ดีเด่นระดับนานาชาติมาจัดแสดงในงาน "STEM Showcase" เพื่อเป็นตัวอย่างให้นักวิชาการของ สสวท. ครูผู้สอน และวิทยากรในเครือข่าย ...