• ICME - 10 เล่าสู่กันฟัง 

   ปานทอง กุลนาถศิริ (2547)
   เข้าร่วมงานประชุมการศึกษาคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ ที่มีชื่อว่า ICME-10 ครั้งที่ 10 จึงขอนำสาระที่เกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้มาเล่าให้ผู้สนใจได้รับทราบ
  • INQUIRY กำลังจะหายไป 

   นิพนธ์ จันเลน (2557)
   ผ่านมาร้อยกว่าปีแล้วที่ จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ริเริ่มนำกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry-Based Instruction หรือ เรียกสั้นๆ ว่า Inquiry) มาใช้ในห้องเรียนหลังจากนั้น Inquiry ก็เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการจัดการเ ...
  • Inquiry-based Teaching vs. Flood Crisis 

   วชิร ศรีคุ้ม (2555)
   ระหว่างที่วิตกเรื่องน้ำท่วม ผมนึกขึ้นได้ว่าเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะ โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า นักการศึกษาจำเป็นต้องหาหลักฐานหรือข้อมูลที่อยู่บนพื้นฐานการวิจัยเพื่อบ่งชี้ได้ว่า ...
  • Internet of Things (IoT) เมื่อสรรพสิ่งอิงกับอินเทอร์เน็ต 

   วชิรพรรณ ทองวิจัตร (2559)
   เราคงปฏเสธไม่ได้เลยว่า อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะทำอะไร อยู่ที่ไหน ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามักเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตอยู่เสมอ จึงอาจเปรียบอินเทอร์เน็ตเป็นดังสายลมที่อยู่รอบตัวเรา
  • ITE-Gold นักประดิษฐ์ Robot Soccer จากรั้วลาดกระบัง 

   ปริยานุช ขุนเณร (2548)
   สำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย (Robocup Thailand Championship) ที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 แล้วนั้น นับเป็นการสนับสนุนนักคิดไทยให้มีโอกาสใช้ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาปรับใช้
  • James Clerk Maxwell นักฟิสิกส์ทฤษฎีผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งคริสต์ศตวรรษที่ 19 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2552)
   เมื่อ Hertz ประสบความสำเร็จในการสร้างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และเมื่อ Einstein สร้างทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ เขาได้พบว่า สมการการเคลื่อนที่ของ Newton ต้องถูหปรับเปลี่ยนแต่สมการ Maxwell ก็ยังคงรูปเดิมทุกประการ...
  • Johannes van der Waal 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2552)
   ในปี พ.ศ. 2453 องค์กร The Academy of Sciences ได้ตัดสินมอบรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ชาวเนเธอร์แลนด์ชื่อ Johannes van der Waal ผู้ได้บุกเบิกวิทยาการด้านฟิสิกส์โมเลกุลที่ใช้ศึกษาสมบัติเชิงกายภาพของของเหลวและแก๊ส
  • John Bardeen : ผู้พิชิตรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ 2 ครั้ง 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2551)
   Bardeen เป็นอัจฉริยะผู้มีผลงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ทฤษฎี อีกทั้งเป็นนักวางแผนและนโยบายการพัฒนาอุสาหกรรม รวมถึงเป็นนักกอล์ฟ ผู้มีความพากเพียรพยายามอีกทั้งมีแรงดลใจ ความมุ่งมั่น ความสามรถ ความมั่นใจและความเชี่ยวชาญมาก ...
  • John Cockcroft และ Ernest Walton 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2560)
   John Cockcroft และ Ernest Walton ผู้บุกเบิกการเปลี่ยนแปลงธาตุ โดยการระดมยิงนิวเคลียส ด้วยอนุภาคพลังงานสูง
  • John Flansteed นักดาราศาสตร์ราชสำนักคนแรกของอังกฤษ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2560)
   John Flamsteed คือ บิดาคนหนึ่งของดาราศาสตร์ยุคใหม่ ผู้ได้ปรับปรุงข้อมูลในตารางดาราศาสตร์ของดาวนับ 3,000 ดวงที่นักวิทยาศาสตร์และนักเดินทางได้ใช้กันมานานจนกระทั่งคริสต์ศตวรรษที่ 17 เพราะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย
  • Joseph Banks นักพฤกษศาสตร์ผู้ให้กำเนิดสวน Kew แห่งลอนดอน 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2556)
   Joseph Banks เกิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1743 เมื่ออายุ 9 ขวบได้ไปศึกษาที่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงคือ Harrow จากนั้นได้ย้ายไปเรียนต่อที่โรงเรียน Eton เมื่ออายุ17 ปี Banks ได้สอบเข้าเรียนที่วิทยาลัย Christchurch ...
  • Joseph Rotblat นักฟิสิกส์ระดับรางวัลโนเบลสันติภาพ ผู้รณรงค์ให้โลกกำจัดระเบิดปรมาณู 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2558)
   Joseph Rotblat เป็นนักฟิสิกส์คนแรก ๆ ของโลกที่ตระหนักว่า ระเบิดปรมาณูมีพลังในการทำลายมนุษยชาติได้อย่างมหันต์ดังนั้นเขาจึงเปลี่ยนวิถีชีวิตจากนักฟิสิกส์มาเป็นนักเคลื่อนไหวให้ประเทศมหาอำนาจไม่คิดจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ที่ได้สะสมไว้ ...
  • Julian Seymour Schwinger 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2553)
   ถึงจะได้รับรางวัลโนเบลร่วมกับ Feynman แต่ Schwinger ก็ไม่เป็นที่รู้จักในบรรดาคนทั่วไปมากเท่า Feynman เพราะ Schwinger ไม่ได้เป็นนักฟิสิกส์ของสังคม แต่เป็นนักฟิสิกส์ของนักฟิสิกส์เท่านั้น
  • Learning Object: สื่อการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 

   สติยา ลังการ์พินธุ์ (2548)
   คุณครูผู้สอนคงเคยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในห้องเรียนบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต หรือเรียนรู้จากวีดิทัศน์และซีดีรอม สื่ออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เป็นอีกมิติหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้
  • "Life Form" นิยามของสิ่งมีชีวิต 

   ปริยานุช ขุนเณร (2548)
   มนุษย์พยายามค้นหาสิ่งที่เรียกว่า "สิ่งมีชีวิต" ไม่ว่าสิ่งนั้นจะอาศัยอยู่ในใต้มหาสมุทรลึก ในดินแดนแห่งน้ำแข็งหนาวเย็นสุดขั้ว หรือใต้ภูเขาไฟร้อนระอุ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ถูกนำมาใช้เพื่อประมวลความรู้ควบคู่ไปกับความรู้ในศาสตร์อื่น ...
  • Linus Pauling บิดาของวิชาเคมีควอนตัม 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2558)
   เมื่ออายุได้เพียง 31 ปี Linus Pauling ก็รู้ว่า ตนคือนักเคมีที่เก่งที่สุดในโลก อีก 10 ปีต่อมา นักเคมีทั่วโลกต่าง ก็ยอมรับว่า Pauling เก่งจริง เพราะเขาคือนักเคมีคนแรกที่นำวิชากลศาสตร์ควอนตัมของฟิสิกส์มาอธิบายการเกิดพันธะต่าง ...
  • LT-MWITS Project 

   สุมาลี ไวยโรจน์ (2552)
   การเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  • MAAs กับการป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลต 

   วีณา นุกูลการ (2552)
   ในปัจจุบัน ปริมาณของรังสีอุลตราไวโอเลต ซึ่งมีในแสงแดดมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมากจากในอดีต ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากชั้นโอโซนที่ลดลงอันเนื่องมาจากมลพิษต่าง ๆ
  • Marcomni กับ Bose ใครคือผู้สร้างเครื่องรับ-ส่งวิทยุ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2548)
   Guglielmo Marconi เกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2417 ในวัยเด็ก Marconi เป็นคนขี้อาย และชอบเก็บตัวอ่านหนังสือในห้องสมุดของบิดา เมื่อเขาได้พบว่าการอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียว ไม่ทำให้จิตใจของเขาเป็นสุข เพราะเขาต้องการทดสอบ ...
  • Math & Music I : ความพันผูกระหว่างคณิตศาสตร์กับดนตรี 

   วรนารถ อยู่สุข (2560)
   หากจะมีการพูดคณิตศาสตร์กับดุริยางคศาสตร์ หลายคนคงไม่คาดคิดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกัน แต่ถ้าจะพูดถึงการทำงานของสมองที่ใช้ในการบ่มเพาะความคิดในศาสตร์ทั้งสองแล้วก็ยิ่งแตกต่างกันมากขึ้นไปอีก เนื่องจากการทำงานของสมอง ...