• Game-based learning ทางเลือกสำหรับการศึกษาวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ 

   เสฐียรพงษ์ ดวงรัตนเอกชัย; ณัฐวดี ปฐมมีโชค; ศิดารัตน์ สมัครการนา (2562-01-02)
   การใช้เกมเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน เป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ และกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนุกกับการเรียน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีความน่าสนใจอย่างหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ความสำเร็จหรือรางว ...
  • Gamification จากกลยุทธ์การตลาด สู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์ 

   พงศธร มหาวิจิตร; มนธิรา ชื่นชมพุทธ (2562-11-01)
   ทุกวันนี้เราคงคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับกลยุทธ์ทางการตลาด ตั้งแต่ระดับร้านสะดวกซื้อเล็ก ๆ ไปจนถึงห้างสรรพสินค้าหรือธุรกิจใหญ่ ๆ ที่มักจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสะสมแต้มคะแนน หรือสติ๊กเกอร์เพื่อแลกของรางวัล ...
  • Gecko Tape (เทปตุ๊กแก) 

   ชาญณรงค์ พูลเพิ่ม (2553)
   นาโนเทคโนโลยี มิได้เป็นแต่เพียงงานวิจัยในกระดาษ จะเห็นได้ว่ามีสินค้า หรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ นาโนเทคโนโลยีออกมาตามท้องตลาดบ้านเรา อย่างเช่น เสื้อนาโน ที่ป้องกันแบคทีเรีย ทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกสบาย ไม่มีกลิ่นอับ ผงซักฟอกที่ผสม ...
  • GeoGebra กับจำนวนและการดำเนินการ 

   พงศักดิ์ วุฒิสันต์ (2558)
   การใช้ GeoGebra ของครูผู้สอนส่วนใหญ่นิยมนำมาใช้ในการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ ในสาระที่ 3 คือ เรขาคณิต ผู้ศึกษาการใช้โปรแกรม GeoGebra เมื่อมีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ มักจะชอบพัฒนาชิ้นงานที่ซับซ้อนพิสดาร จนบางครั้งไ ...
  • GeoGebra อีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจของครูคณิตศาสตร์ 

   พงศักดิ์ วุฒิสันต์ (2556)
   GeoGebra เป็นโปรแกรมคณิตศาสตร์อีกโปรแกรมหนึ่ง ที่น่านำมาใช้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ หลายท่านคงคุ้นเคยกับโปรแกรม GSP มาแล้วบางท่านก็ถนัดบางท่านก็ไม่ถนัด ลองหันมามอง application ตัวนี้กันครับ โปรแกรมนี้เป็น free ware ...
  • Giordano Bruno นักดาราศาสตร์ผู้ถูกเผาทั้งเป็น 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2549)
   หลังจากถูกจองจำในคุกอย่างโดดเดี่ยวและถูกสอบสวนเป็นเวลานาน 8 ปี Giordano Bruno ก็ถูกนำไปเผาทั้งเป็นที่จัตุรัส Campo deí Fiori เมื่อเวลาเช้าตตรู่ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2143 ด้วยข้อหาว่าเป็นคนนอกรีตที่ได้ลบหลู่ดูหมิ่น ...
  • Glenn Seaborg บิดาของวิทยาการเคมีนิวเคลียร์ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2556)
   Empedocles ปราชญ์กรีกเมื่อ 2,450 ปีก่อนเคยแถลงว่า สรรพสิ่งในโลกประกอบด้วยธาตุ 4 ชนิด คือ ดิน น้ำ ลม และไฟ ในอัตราส่วนต่าง ๆกัน ความเชื่อนี้เป็นที่ยอมรับของผู้คนมานานนับสองพันปี จนกระทั่ง Robert Boyle ให้คำจำกัดความของธาต ...
  • GLOBE STEM Train-The-Trainer Workshop สร้างวิทยากรรุ่นใหม่สู่การวิจัยสิ่งแวดล้อม 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2559)
   ในการอบรมครั้งนี้มีนักวิทยาศาสตร์จากองค์การ NASA สหรัฐอเมริกา และนักวิทยาศาสตร์จากโครงการ GLOBE จากประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อาทิ ไทย ศรีลังกา และใต้หวัน เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าอบรม ...
  • GLOBE วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก 

   ดุษฎี นัยวัฒนกุล (2548)
   เมื่อต่างชาติยกนิ้วให้ไทยเป็น "แกนนำ" ในภูมิภาคนี้ เร่งสร้างครูฝีมือดี เพื่อปั้น "นักวิทยาศาสตร์น้อย" ไว้คอยพิทักษ์โลก
  • Godfrey Harold Hardy ผู้ร่วมงานของอัจฉริยะนักคณิตศาสตร์ Ramanujan 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2561-11-01)
   G. H. Hardy คือ นักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลกที่เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีจำนวน ในอดีตเคยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของ Srinivasa Ramanujan นักคณิตศาสตร์อัจฉริยะชาวอินเดีย เมื่อครั้งที่ Paul Erdős มีโอกาสสัมภาษณ์โดยเขาได้ถาม Hardy ...
  • Gottfried Leibniz หนึ่งในสองของปราชญ์ผู้สร้างวิชาแคลคูลัส 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2556)
   Gottfried Leibniz คือ อัจฉริยะผู้มีความสามารถหลายด้าน โดยมีผลงานที่สำคัญที่สุดคือ การสร้างวิชาแคลคูลัส ในเวลาไล่เลี่ยกับ Isaac Newton นอกจากนี้ก็ยังเป็นผู้วางรากฐานของวิชาตรรกวิทยา สำหรับแคลคูลัสนั้น นอกจากจะได้เป็นผู้กำ ...
  • Green chemistry เคมีสีเขียว 

   สุพรรณี ชาญประเสริฐ (2554)
   หลายท่านคงเคยได้ยินคำว่า Green chemistry แต่บางท่านอาจจะยังสงสัยว่า Green chemistry หรือเคมีสีเขียว คืออะไร ถ้าอย่างนั้นลองมาดูว่าเราเข้าใจเกี่ยวกับ Green chemistry ตรงกันหรือไม่
  • GSP กับการสร้างงานคณิตศาสตร์ 

   ประพนธ์ จ่ายเจริญ (2549)
   การสร้างรูปเรขาคณิตในใบงาน แบบฝึกหัด และข้อสอบของครูที่ผ่านมา นับเป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควร เพราะต้องทำให้เหมือนเอกสารที่ออกมาจากโรงพิมพ์ ปัจจุบัน โปรแกรม GSP สามารถช่วยครูได้ โดยสร้างรูปที่ต้องการในโปรแกรม GSP ...
  • GSP ทำได้มากว่าเรขาคณิต 

   พุดเตย ตาฬวัฒน์ (2549)
   สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็ก ๆ ไม่ค่อยชอบเรียนคณิตศาสตร์ อาจป็นเพราะพวกเขาไม่ชอบการคำนวณ ซึ่งทำให้การเรียนบางเรื่องเป็นเรื่องยากในการทำความเข้าใจ เพราะทั้งเด็ก ๆ และคุณครูมัวแต่พะวงกับการคำนสณตัวเลขให้ถูกต้อง จนอาจจะพลาดแนวคิ ...
  • GSP สำหรับคนเป็น ตอน กลไกก้าวเดิน 

   สมนึก บุญพาไสว (2559)
   ในภูมิประเทศที่พื้นที่มีลักษณะขรุขระจะไม่มีพาหนะประเภทที่ใช้ล้อชนิดใดสามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วเท่าสัตว์ประเภท ช้าง ม้า วัว หรือควาย การพัฒนาขาให้เป็นกลไกสำหรับการเคลื่อนที่ของยานพาหนะหรือห่นุ ยนต์เพื่อใช้ในการขนส่งในภ ...
  • GSP สำหรับคนเป็น ตอน จะอยู่กลุ่มไหนดี 

   สมนึก บุญพาไสว (2557)
   การหารเป็นการดำเนินการทางเลขคณิตซึ่งปกติจะสอนเป็นเรื่องสุดท้าย สิ่งที่นักเรียนต้องรู้เป็นอย่างดีก่อนเรียนเรื่องการหารคือการบวกการลบและสูตรคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่เริ่มเรียนเรื่อง การหาร ครูจะต้องสอนให้นักเรียน ...
  • GSP สำหรับคนเป็น ตอน ตา(เครื่อง)ชั่งสองแขน 

   สมนึก บุญพาไสว (2558)
   ตาชั่งบางครั้งก็เรียกว่าเครื่องชั่ง เป็นเครื่องมือวัดชนิดหนึ่งที่ใช้วัดน้ำหนักของสิ่งต่าง ๆ หลักการทำงานของของเครื่องมือวัดก็คือการเอาสิ่งที่ไม่ทราบค่าไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นมาตรฐานหรือสิ่งที่เรารู้ค่า เมื่อทั้งสองอย ...
  • GSP สำหรับคนเป็นตอน กลีบดอกของดอกไม้ 

   สมนึก บุญพาไสว (2556)
   เคยสังเกตบ้างไหมว่าแบบรูปของจำนวนกลีบดอกและการจัดเรียงกลีบดอกของดอกไม้มีลักษณะเป็นอย่างไร กลีบดอกแต่ละกลีบทำมุมกันกี่องศาเกี่ยวข้องกับมุมทอง (golden angle) อย่างไร
  • Guard cell เซลล์คุม 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2549)
   Guard cell หรือ เซลล์คุม เป็นชื่อเรียกเซลล์ที่พบในพืช เป็นเซลล์เนื้อเยื่อผิว (epidermis) ที่เปลี่ยนแปลงมาทำหน้าที่เฉพาะสำหรับการควบคุมการแลกเปลี่ยนแก๊สและการระเหยของน้ำ
  • H-racer รถธรรมดาที่ไม่ธรรมดา 

   ปริสา รัตนพิทักษ์กุล (2554)
   วิทยาศาสตร์ของพลังงานสะอาด ใช้ น้ำ เป็นเชื้อเพลิงเหมือนที่ใช้ น้ำมัน