• ปฏิทินเดือนเกิดของฉัน 

   ปรีชา เนาว์เย็นผล (2557)
   ประโยชน์ทางตรงของปฏิทินคือใช้เป็นสื่อบอกวัน เดือน ปี ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ยังอาจใช้เป็นสมุดบันทึกกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างคร่าว ๆ ได้ ตามแนวคิดของไทยดั้งเดิมจะกำหนดให้วันแรกของสัปดาห์เป็นวันอาทิตย์ ...
  • ปฏิบัติการหาลักษณะโครงสร้างโลกด้วยสื่อสามมิติ 

   เบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ (2552)
   โลกที่ฉันรู้จัก เป็นของแข็ง เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ยุคเริ่มแรก จนถึงปัจจุบัน
  • ปฐมวัยกับไอที 

   พรพิมล ตั้งชัยสิน (2554)
   เด็กในยุคปัจจุบันเป็นเด็กที่เติบโตมาพร้อมกับไอที โดยเฉพาะผู้ปกครองที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องดิจิทัล และโทรศัพท์มือถือ เด็กเหล่านี้จึงได้เห็นและสัมผัสอุปกรณ์สื่อสารเหล่านี้จนเคยชิน คำถามจึงมีอยุ่ว่า เด็กวัยนี้ควรใช้เท ...
  • ประกายไฟก่อกำเนิดวิทยสัประยุทธ์ 

   ราม ติวารี (2553)
   เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า เวที เป็นปัจจัยที่ 6 ของเยาวชนไทยต่อจากโทรศัพท์มือถืออเนกประสงค์ พ่วงกับปัจจัยสี่ของมนุษย์ทั่วไปดั้งเดิดัชนีนี้บ่งคือเวทีคว้าดาวต่าง ๆ "วิทยสัประยุทธ์" ขอเป็นทางเลือกใหม่ เป็นเวทีวิชาการสร้างสรรค์อนา ...
  • ประชุมที่เรคแซม...ไม่ไปไม่รู้ 

   นันทฉัตร วงษ์ปัญญา (2551)
   ศูนย์เรคแซมมีชื่อเต็มว่า ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ จากการประชุมครั้งนี้ ทำให้รับประโยชน์มากมายจากการแลกเปลี่ยนความรู้และผลการวิจัยด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ...
  • ประตูสู่การเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล 

   สติยา ลังการ์พินธุ์ (2549)
   สื่อการเรียนรู้ดิจิทัล เป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ซึ่ง สสวท. มีโครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลในรูปแบบที่เรียกว่า Learning Object เพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียน มีสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ...
  • ประยุกต์ใช้ Data Mining จัดการข้อมูลอย่างชาญฉลาดด้วย TADA-Ed 

   แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี (2548)
   เมื่อพูดถึงข้อมูล Information ในปัจจุบันจะเห็นว่ามีมากมาย จากหลาย ๆ แห่ง ปัจจุบันโลกของข่าวสารข้อมูลกำลังก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ วินาที
  • ประวัติการออกแบบตราสัญลักษณ์ สสวท. 

   มาเนตร์ กอบน้ำเพ็ชร (2560)
   สื่อนำเสนอประวัติและความเป็นมาในการออกแบบตราสัญลักษณ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ประสบการณ์การทดลองใน Micro-Gravity Flight ที่ประเทศญี่ปุ่น 

   ธนภัทร์ ดีสุวรรณ (2551)
   หนึ่งในทีมเยาวชนไทยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกไปทำการทดลองวิทยาศาสตร์ของตนเองในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงที่ประเทศญี่ปุ่น สมาชิกทั้ง 4 คนของทีมได้ร่วมแรงกันคิดและทำโครงงานวิทยาศาสตร์ชิ้นนี้จนประสบผลสำเร็จ
  • ประสบการณ์การเป็นครูวิทยาศาสตร์ชายแดนใต้ 

   ชมจันทร์ ธารา (2552)
   อาจารย์อาแว จิ ครูวิทยาศาสตร์ ที่จบสาขาวิทยามาโดยตรงสอนที่โรงเรียนบ้านแคนา อ.เมือง จ. นราธิวาส ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มาเล่าประสบการณ์การเป็นครูชายแดนใต้ให้เราฟัง
  • ประสบการณ์เยี่ยมชมกิจกรรมสะเต็มศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น 

   พิรุณรัตน์ ปุณยลิขิต (2559)
   ประสบการณ์การเยี่ยมชมกิจกรรมสะเต็มศึกษาและจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ประเทศญี่ปุ่น
  • ประสบการณ์เยี่ยมชมกิจกรรมสะเต็มศึกษา ณ รัฐอิสราเอล 

   วสุ ทัพพะรังสี (2560)
   เรื่องที่ประทับใจเมื่อเดินทางยัง โรงเรียนมัธยมการเกษตรไอน์ คาเรน ณ กรุงเยรูชาเล็ม หรือ “Ein Karem” Agricultural High School – Jerusalem
  • ประสาทสัมผัสแห่งรัก ห่วงลึกที่แสดงให้เห็น 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2548)
   วาเลนไทน์ที่ผ่านมา วันเวลาที่ผู้คนและสื่อต่าง ๆ ให้ความสนใจในเรื่องของความรักในแง่ต่าง ๆ เช่น คิดถึงช่วงเวลาแห่งความรักทั้งที่ผ่านมาในอดีต ความรักที่หลายคนคาดหวังและรอคอย ไม่เว้นแม้แต่ตัวผู้เขียน ก็ยังคิดถึงเรื่องของความ ...
  • ประสิทธภาพของ Silver Nanoparticles ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 

   โรงเรียนทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (2557)
   การศึกษาประสิทธิภาพของ Silver Nanoparticles ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Escherichia coli และ Staphylococcus aureus ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่เกิดจากแผลผ่าตัด โดยใช้ Silver Nanoparticles ที่มีระดับความเข้มข้น 50, 100, ...
  • ประสิทธิภาพกระดาษดูดซับน้ำมันจากเปลือกข้าวโพด ฟางข้าว และผักตบชวา 

   โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง (2559)
   โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพราะว่าที่จังหวัดลำปางมีการปลูกข้าว ข้าวโพด เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ฟางข้าวและเปลือกข้าวโพดเป็นจำนวนมาก จึงจะนำสิ่งเหล่านี้มาแปรรูปเป็นกระดาษ เพิ่มค่าด้วยการประดิษฐ์ เป็นผลิตภัณฑ์ ทำให้เกษตรกรมีรายได้ ...
  • ประสิทธิภาพการกำจัดเพลี้ยไฟของสารสกัดจากสะเดาและสาบเสือ 

   โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (2557)
   เกษตรกรในภาคตะวันออกและภาคใต้ของไทยมีการประกอบอาชีพทำสวนผลไม้หลากหลายชนิด รวมถึงบ้านของคณะผู้จัดทำโครงงานด้วยเช่นกันที่ทำสวนมังคุด พบปัญหามดดำที่อยู่ตามผลมังคุดกัดและสร้างความรำคาญขณะเก็บมังคุด ทำให้ทราบว่ามีการระบาดของเพลี้ยไฟ ...
  • ประสิทธิภาพการดูดความชื้นของวัสดุจากธรรมชาติ 

   โรงเรียนพนมสารคามพนมอดุลวิทยา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (2557)
   จากการศึกษาประสิทธิภาพการดูดความชื้นจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อศึกษาหาวัสดุดูดความชื้นทดแทนซิลิกาเจล ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ชนิดและขนาดของวัสดุจากธรรมชาติ ชนิดและความเข้มข้นของสารช่วยดูดความชื้น และระยะเวลาในการดูดความชื้น ...
  • ประสิทธิภาพการต่อต้านแบคทีเรียโดยใช้สารสกัดจากผักกูด Diplazium esculentum (Retz.) Sw 

   โรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา) อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (2559)
   โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากผักกูด ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Escherichia coli, Salmonella typhi, Bacillus cereus และ Staphylococcus aureus โดยวิธี Diskdiffusion method ของสารสกัดหยาบจากผักกูด ...
  • ประสิทธิภาพการเจริญของเชื้อแบคทีเรียบีทีไอ (Bacillus thuringiensis var israelensis H-14) ด้วยน้ำมะพร้าวแก่และน้ำมะพร้าวอ่อน 

   โรงเรียนชลราษฎรอำรุง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (2557)
   แบคทีเรียบีทีไอ (Bacillus thuringiensis) เป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์ในการกำจัดลูกน้ำ และมะพร้าวอ่อนเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติที่สามารถใช้ในการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียบีทีไอโดยทำการทดลองศึกษาน้ำมะพร้าวแก่ และน้ะมะพร้าวอ่อน ...
  • ประสิทธิภาพของกระเบื้องจากเศษเซรามิคและดินขาว 

   โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (2554)
   โครงงานการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพอัตราส่วนความลงตัวระหว่างเศษเซรามิก กับ ดินขาว ในการผลิตกระเบื้อง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพกระเบื้องในแต่ละอัตราส่วนของเศษเซรามิก กับดินขาว ...