• ชมภูทวีป 

   ศุภชัย ติยวรนันท์ (2549)
   บทความนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดินแดนชมภูทวีปโดยสังเขป จากการชมภาพยนตร์เรื่องอเล็กซานเดอร์มหาราช
  • ชวนดูดาว 

   วิหกไร้คอน (2551)
   หลายคนอาจชอบดูดาว เพราะรู้สึกสวยงามและถ้าได้ดูกับคนที่เป็นที่รักจะยิิ่งมีความสุข และดาวบนท้องฟ้าจะดูสวยงามเป็นพิเศษ...
  • ชวนเด็กเล็กมาทดลอง 

   ประสาน สร้อยธุหร่ำ (2547)
   กิจกรรม ลอยสูง - ลอยต่ำ, กิจกรรม เล่นกับงู, การทดลอง จมจม - ลอยลอย
  • ชวนเที่ยวท้องฟ้าจำลองแห่งใหม่ ไปดูดาวใกล้กรุงเทพฯ กัน 

   แม่เกาลัดคั่ว (2550)
   เมื่อพูดถึงท้องฟ้าจำลอง คนส่วนใหญ่จะนึกถึงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สถานีขนส่งเอกมัย ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้เก่าแก่ที่คนรุ่นปู่ย่าตายายได้ไปดูดาวกันตั้งแต่ครั้งยังเป็นหนุ่มสาว
  • ชวนไปลุยเลน 

   นิอร ภูรัตน์ (2554)
   สสวท. ได้ร่วมกับโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาและองค์การบริการส่วนตำบลลีเล็ด ในการพัฒนาศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนลีเล็ด
  • ชอร์ช ชาร์ปาก นักฟิสิกส์ผู้ปฏิรูปเทคนิคการวัดสมบัติของอนุภาคพลังงานสูง 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2554)
   ชาร์ปากใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและน่าชื่นชม จากสภาพเด็กที่ยากจนและขาดแคลน แต่การใฝ่รู้และอยากรู้ทำให้ประสบความสำเร็จในวัยหนุ่ม และเป็นบุคคลของโลกในบั้นปลาย
  • ชาวบ้าน คณิตศาสตร์ พื้นที่ 

   สุรัชน์ อินทสังข์ (2552)
   บทความนี้จะกล่าวถึงตัวอย่างความรู้ทางคณิตศาสตร์ของปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งได้รับการยอมรับและประยุกต์ใช้ต่อเนื่องกันมายาวนาน จนเป็นเครื่องมือในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยแก้ไขปัญหาได้ ความรู้ของปราชญ์เป็นที่ยอมรับของชาวบ้าน ...
  • ชิคุนกุนยา ชื่อนี้แปลกหู 

   สุนัดดา โยมญาติ (2552)
   ชิคุนกุนยา เป็นโรคเก่าที่กลับมาระบาดอีกครั้ง ชื่อชิคุนกุนยาเป็นภาษาของคนพื้นเมืองในแอฟริกาที่อาศัยอยู่บริเวณที่พบการระบาดของโลกครั้งแรกทางตอนใต้ของประเทศแทนซาเนีย เมื่อปี พ.ศ. 2495
  • ชิงช้าดุ๊กดิ๊ก 

   ชาญณรงค์ รัตนะ (2549)
   ชิงช้าดุ๊กดิ๊ก เป็นสื่ออุปกรณ์การสอนเรื่องแม่เหล็ก และแม่เหล็กไฟฟ้าที่สร้างความสนใจให้แก่เด็กนักเรียนได้มาก เพราะอุปกรณ์มีการเคลื่อนไหวและนักเรียนทำเล่นเองได้ง่าย
  • ชีววิทยาโอลิมปิกกับรางวัลเกียรติยศ 9 เหรียญทอง 

   ชูศิลป์ อัตชู (2545)
   ควันหลงจากการแข่งขันฟุตบอลโลกเพิ่งจากหายไปได้ไม่เท่าไหร่ เราก็มีข่าวใหม่ที่น่ายินดีกับความสำเร็จจากการแข่งขันทางด้านวิชาการในระดับโลกมาให้คนไทยได้ชื่นใจกัน
  • ชุดกล่องสมองกล 

   ทัศนีย์ กรองทอง (2548)
   ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ถ้าพิจารณาอย่างถ่องแท้แล้ว อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ก็ล้วนมีคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้น
  • ชุดทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนพิการทางสายตา เรื่องการสะท้อนของแสง 

   รังสรรค์ ศรีสาคร (2552)
   สาขาฟิสิกส์ และสาขาออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ สสวท. ได้ร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนพิการทางสายตา เพื่อให้นักเรียนพิการทางสายตาได้มีโอกาสทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง
  • ชุดสาธิตการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 

   สมคิด ศิริเรือง (2551)
   บทเรียนทางฟิสิกส์เรื่องการเคลื่อนที่นับเป็นเรื่องค่อนข้างเข้าใจยากเช่นเรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ซึ่งเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่ของวัตถุใน 2 มิติ มิติหนึ่งคือการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ และในอีกมิติเป็นการเคลื่อน ...
  • ซูเปอร์มูน 

   นิพนธ์ ทรายเพชร (2558)
   ซูเปอร์มูน คือ ดวงจันทร์ที่เห็นโตกว่าปกติ ถ้าเป็นจันทร์เพ็ญจะเห็นความแตกต่างระหว่างจันทร์เพ็ญที่เป็นซูเปอร์มูนและจันทร์เพ็ญที่เป็นจันทร์เพ็ญปกติชัดเจนมาก
  • ดร. กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน โรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กับบทบาทของศูนย์สะเต็มศึกษาภาคกรุงเทพมหานคร 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2559)
   สะเต็มศึกษา คือแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิจริง รวมทั้งเน้นการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ...
  • ดร. ชิต เหล่าวัฒนา 

   โอมอนันต์ มณีโชติ (2548)
   ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ทอฝันให้เป็นจริงในโลกเทคโนโลยี
  • ดร. รุ้งนภา ทองพูล กับผลงานวิจัยภายใต้แสงอาทิตย์ 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2550)
   ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดของสรรพสิ่งบนโลก ภายใต้ดวงอาทิตย์ ยังมีปริศนามากมายที่เรายังต้องค้นหาคำตอบ และเมื่อได้รับคำตอบแล้วดวงอาทิตย์อาจจะให้ทางรอดแก่มนุษย์เราได้ในอนาคต โดยเฉพาะในด้านพลังงาน
  • ดวงจันทร์ 

   หนุ่มเครายาว (2551)
   "ดวงจันทร์วันเพ็ญลอยเด่นอยู่ในนภา ทรงกลดสดสีรัศมีทอแสงงามตา แสงจันทร์อร่ามฉายงามส่องฟ้า ไม่งามเท่าหน้านวล้องยองใย" จากบทเพลงนี้คงจะไม่ได้หมายถึงดาวดวงใดนอกจาก "ดวงจันทร์" ถ้าเช่นนั้นเรามารู้จักดวงจันทร์จากพี่หนุ่เครายาวกันดีกว่า
  • ดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองหรือไม่ 

   สุจิตรา ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์ (2549)
   ในสมัยโบราณชายหนุ่มจะชมหญิงสาวว่ามีใบหน้างดงาม โดยเปรียบว่าหน้านวลผ่องดั่งดวงจันทร์ แต่ปัจจุบันการเปรียบดังกล่าวจะทำให้หญิงสาวไม่ชอบแน่
  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค 

   วิโรจน์ ลิ่วคงสถาพร (2553)
   การสำรวจความคิดเห็นสาระการเรียนรู้แกนกลางสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551