• ฉนวนขยะกันความร้อน 

   โรงเรียนมงคลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (2554)
   การประดิษฐ์ฉนวนขยะกันความร้อนเพื่อคิดค้นหาวัสดุเหลือใช้ที่สามารถกันความร้อนได้ดี วัสดุต่าง ๆ ที่นำมาประดิษฐ์ ต้องนำมาทดสอบก่อนหาค่ากันความร้อน จนได้วัสดุที่สามารถกันความร้อนได้ดีที่สุด จากผลการทดลองเห็นได้ว่า กระดาษาอัดส ...
  • ชนิดของพันธุ์ข้าวที่ทนต่อน้ำ 

   โรงเรียนตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (2554)
   เป็นการศึกษาเพื่อหาพันธุ์ข้าวที่ทนต่อน้ำเพื่อแก้ปัญหาการเน่าเปื่อยของข้าวเมื่อเกิดน้ำท่วมเป็นเวลานาน เพื่อให้เกษตรกรมีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น โดยนำพันธุ์ข้าวที่ปลูกในท้องถิ่นอำเภอตากใบมาศึกษา ได้แก่ ข้าวหอมกระดังงา ข้าวคูหา ...
  • ชนิดและการแพร่กระจายของหญ้าทะเลบริเวณอ่าวป่าคลอก ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

   โรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (2560)
   โครงงานนี้จัดทำเพื่อสำรวจชนิดและการแพร่กระจายของหญ้าทะเลบริเวณอ่าวป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต โดยใช้วิธีการสุ่มแบบวางแนวเส้นสำรวจ 5 เส้น เส้นละ 240 เมตร โดยมีระยะห่างจากชายฝั่งไปยังทะเลประมาณ 500 เมตร เริ่มจากระยะที่ 0 จะได้ ...
  • ชมภูทวีป 

   ศุภชัย ติยวรนันท์ (2549)
   บทความนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดินแดนชมภูทวีปโดยสังเขป จากการชมภาพยนตร์เรื่องอเล็กซานเดอร์มหาราช
  • ชวนดูดาว 

   วิหกไร้คอน (2551)
   หลายคนอาจชอบดูดาว เพราะรู้สึกสวยงามและถ้าได้ดูกับคนที่เป็นที่รักจะยิิ่งมีความสุข และดาวบนท้องฟ้าจะดูสวยงามเป็นพิเศษ...
  • ชวนเด็กเล็กมาทดลอง 

   ประสาน สร้อยธุหร่ำ (2547)
   กิจกรรม ลอยสูง - ลอยต่ำ, กิจกรรม เล่นกับงู, การทดลอง จมจม - ลอยลอย
  • ชวนเที่ยวท้องฟ้าจำลองแห่งใหม่ ไปดูดาวใกล้กรุงเทพฯ กัน 

   แม่เกาลัดคั่ว (2550)
   เมื่อพูดถึงท้องฟ้าจำลอง คนส่วนใหญ่จะนึกถึงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สถานีขนส่งเอกมัย ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้เก่าแก่ที่คนรุ่นปู่ย่าตายายได้ไปดูดาวกันตั้งแต่ครั้งยังเป็นหนุ่มสาว
  • ชวนไปลุยเลน 

   นิอร ภูรัตน์ (2554)
   สสวท. ได้ร่วมกับโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาและองค์การบริการส่วนตำบลลีเล็ด ในการพัฒนาศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนลีเล็ด
  • ชอร์ช ชาร์ปาก นักฟิสิกส์ผู้ปฏิรูปเทคนิคการวัดสมบัติของอนุภาคพลังงานสูง 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2554)
   ชาร์ปากใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและน่าชื่นชม จากสภาพเด็กที่ยากจนและขาดแคลน แต่การใฝ่รู้และอยากรู้ทำให้ประสบความสำเร็จในวัยหนุ่ม และเป็นบุคคลของโลกในบั้นปลาย
  • ชะลอการบูดของน้ำตาลสดด้วยพืชป่าชายเลน 

   โรงเรียนชลบุรีสุขบท อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (2549)
   โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชะลอการบูดของน้ำตาลสดด้วยพืชป่าชายเลน จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการชะลอการบูดของน้ำตาลสดด้วยพืชป่าชายเลน โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 5 ตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาการชะลอการบูดของน้ำตาลสดด้วยเปลือกพะยอม พบว่า ...
  • ชะลอการสุกของกล้วยด้วยภูมิปัญญาไทย 

   โรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (2549)
   ศึกษาเกี่ยวกับการชะลอการสุกของกล้วยเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา โดยแบ่งการทดลอง 3 ตอน คือตอนแรกศึกษาวิธีการเก็บรักษาที่สามารถชะลอการสุกของกล้วยได้นานที่สุด โดยแบ่งเป็น 3 ชุด คือ ชุดที่ 1 วางกล้วยไว้ในอุณหภูมิห้อง ชุดที่ ...
  • ชาวบ้าน คณิตศาสตร์ พื้นที่ 

   สุรัชน์ อินทสังข์ (2552)
   บทความนี้จะกล่าวถึงตัวอย่างความรู้ทางคณิตศาสตร์ของปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งได้รับการยอมรับและประยุกต์ใช้ต่อเนื่องกันมายาวนาน จนเป็นเครื่องมือในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยแก้ไขปัญหาได้ ความรู้ของปราชญ์เป็นที่ยอมรับของชาวบ้าน ...
  • ชิคุนกุนยา ชื่อนี้แปลกหู 

   สุนัดดา โยมญาติ (2552)
   ชิคุนกุนยา เป็นโรคเก่าที่กลับมาระบาดอีกครั้ง ชื่อชิคุนกุนยาเป็นภาษาของคนพื้นเมืองในแอฟริกาที่อาศัยอยู่บริเวณที่พบการระบาดของโลกครั้งแรกทางตอนใต้ของประเทศแทนซาเนีย เมื่อปี พ.ศ. 2495
  • ชิงช้าดุ๊กดิ๊ก 

   ชาญณรงค์ รัตนะ (2549)
   ชิงช้าดุ๊กดิ๊ก เป็นสื่ออุปกรณ์การสอนเรื่องแม่เหล็ก และแม่เหล็กไฟฟ้าที่สร้างความสนใจให้แก่เด็กนักเรียนได้มาก เพราะอุปกรณ์มีการเคลื่อนไหวและนักเรียนทำเล่นเองได้ง่าย
  • ชีววิทยาโอลิมปิกกับรางวัลเกียรติยศ 9 เหรียญทอง 

   ชูศิลป์ อัตชู (2545)
   ควันหลงจากการแข่งขันฟุตบอลโลกเพิ่งจากหายไปได้ไม่เท่าไหร่ เราก็มีข่าวใหม่ที่น่ายินดีกับความสำเร็จจากการแข่งขันทางด้านวิชาการในระดับโลกมาให้คนไทยได้ชื่นใจกัน
  • ชุดกล่องสมองกล 

   ทัศนีย์ กรองทอง (2548)
   ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ถ้าพิจารณาอย่างถ่องแท้แล้ว อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ก็ล้วนมีคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้น
  • ชุดการทดลองเครื่องชาร์จถ่านแบบพลังงานลม 

   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (2551)
   โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องชุดการทดลองเครื่องชาร์จถ่านแบบพลังงานลม จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำพลังงานลมจากคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศผลิตกระแสไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่ได้มาเก็บในถ่านแบบชาร์จได้ แบ่งการทดลองออกเป็น 6 ...
  • ชุดกำจัดไขมัน Triple Level 

   โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (2550)
   เพื่อเป็นแนวคิดในการประดิษฐ์อุปกรณ์ชุดดักไขมัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตชุดอุปกรณ์ Triple level หรือชุดกำจัดไขมันที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการลดปริมาณไขมันในน้ำทิ้งก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ลดปัญหาต่า ๆ ที่เกิดจากมลพิ ...
  • ชุดตรวจสอบการตั้งครรภ์ด้วยอัญชัน 

   โรงเรียนแวงพิทยาคม อำเภอาว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร (2554)
   เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของอัญชันในการสกัดเป็นสารละลายในการทดสอบการตั้งครรภ์ได้ และเพื่อประดิษฐ์ชุดตรวจสอบการตั้งครรภ์ด้วยอัญชันอย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียกับชุดตรวจสอบการตั้งครรภ์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด
  • ชุดทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนพิการทางสายตา เรื่องการสะท้อนของแสง 

   รังสรรค์ ศรีสาคร (2552)
   สาขาฟิสิกส์ และสาขาออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ สสวท. ได้ร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนพิการทางสายตา เพื่อให้นักเรียนพิการทางสายตาได้มีโอกาสทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง