• งาน วทร. 22 กับการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในโรงเรียน 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2558)
   เวทีระดับชาติสำหรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ทุกระดับ “การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 (วทร. 22)” หัวข้อ “สะเต็มศึกษาประเทศไทย – นวัตกรรมการศึกษาไทย”) ณ ...
  • งานครบรอบ 32 ปี สสวท. 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2547)
   งานครบรอบ 32 ปี สสวท. รมว. อดิศัยฝาก สสวท. พัฒนาวิทย์ - คณิตเด็กไทย เห็นผลงานผลิตนักวิทย์รับใช้ประเทศ
  • งานวิจัยนักเรียน : การศึกษาคุณภาพน้ำในน้ำแม่ลาว 

   สมรศรี กันภัย (2553)
   การศึกษาคุณภาพน้ำในแม่น้ำแม่ลาวทีเกิดจากผลกระทบการพังทลายของดินในพื้นที่สูง บริเวณตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
  • งานวิจัยนักเรียน : การศึกษาปริมาณออกซิเจนละลายน้ำและปัญหาน้ำเน่าเสียในบึงแก่นนคร 

   สมรศรี กันภัย (2553)
   งานวิจัยนักเรียน : การศึกษาปริมาณออกซิเจนละลายน้ำและปัญหาน้ำเน่าเสียในบึงแก่นนคร เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนเเก่น จังหวัดขอนเเก่น
  • งานวิจัยนักเรียน เปลือกหอยแครงเผาปรับสภาพดินกรด 

   สมรศรี กันภัย (2553)
   งานวิจัยนักเรียนเปลือกหอยแครงเผาปรับสภาพดินกรด
  • งานวิจัยสนุกที่ได้ค้นหาคำตอบและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2549)
   นิตยสาร สสวท. ได้มีโอกาสคุยกับนักจุลชีววิทยา ศ. ดร. มรกต ตันติเจริญ ท่านเคยเป็นอาจารย์ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวมทั้งเป็นผู้ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการวิจัยมาช้านาน ปัจจุบันท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวก ...
  • งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : ครูวิทยาศาสตร์ที่ดีมีลักษณะอย่างไรในทัศนะของนักเรียน 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2552)
   สำหรับการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีทางเลือกมากมายให้ผู้สอนได้ทำงานวิจัยในด้านนี้โดยผู้สอนสามารถเลือกเก็บข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนได้หลากหลายกรณีศึกษา
  • จดหมายเปิดผนึกถึงเด็ก (อยาก) ฉลาดคิดแบบคณิตศาสตร์ 

   นวลจันทร์ ฤทธิ์ขำ (2555)
   น้องอาจจะสงสัยตัวเองว่าเป็นเด็กเก่งคณิตศาสตร์หรือไม่ ในเมื่อมีคนเคยกล่าวไว้ว่า“ทำอะไร ก็ตามถ้าใจรักซะอย่างก็มีชัยไปกว่าครึ่ง” (เป็นประโยคที่น้องคิดเองนั่นแหละ) แล้วคิดว่าตัวเราก็มีชัยไปครึ่งหนึ่งแล้วลองมองไปรอบตัวหรือแม้ ...
  • จนก็เป็นดอกเตอร์ได้ 

   ดาราวรรณ เหลืองอร่ามโชติ (2550)
   จนก็เป็นดอกเตอร์ได้ คำพูดประดยคนี้หลายคนอ่านแล้วเห็นด้วย เเต่หลายคนอ่านเเล้วก็ค้านในใจ และแาจจะบอกผู้เขียนว่า “แกล้งจนหรือเปล่า” คำว่า จน ในที่นี้ หมายถึงรายได้ของครอบครัวน้อยวันละไม่เกิน 200 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำร ...
  • จบนอก...ในมุมมองที่แตกต่าง 

   ปารวีร์ เล็กประเสริฐ (2556)
   ตั้งแต่ผู้เขียนเรียนจบมา หลายคนถามว่าไปเรียนอะไรมาแต่ไม่มีใครเคยถามว่าไปเรียนแล้วได้อะไรมา ถ้าถามว่าได้เรียนรู้อะไรจากการรับทุนโอลิมปิกวิชาการไปศึกษาต่อกว่าสิบปีความรู้ด้านวิชาการนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ...
  • จบเอกภาษาไทยแต่ต้องสอนวิทยาศาสตร์...ทำอย่างไรดี? 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2552)
   อาจารย์วิมลพรรณ์ เจะเฮง ครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนยะหริ่ง จ.ปัตตานี แม้จะจบปริญญาตรีวิชาเอกภาษาไทย แต่ด้วยภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทำให้อาจารย์ได้พยยามศึกษาความรู้เพิ่มเติม และได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมจาก สสวท. ในโครงการประ ...
  • จรวดน้ำ 

   ชาญณรงค์ รัตนะ (2547)
   ขณะนี้จรวดน้ำหรือจรวดขวด PET (Poly Ethylene Terephthalate) กำลังเป็นของเล่นที่แพร่หลายในหมู่นักเรียน และคนทั่วไป ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
  • จรวดน้ำ 

   ชาญณรงค์ รัตนะ (2548)
   ขณะนี้จรวดน้ำหรือจรวดขวด PET กำลังเป็นของเล่นที่แพร่หลายในหมู่นักเรียน โรงเรียน และคนทั่วไป จึงเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพราะสามารถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นของเล่นที่ต้องคิด ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุงให้ ...
  • จรวดพิฆาตทะลุมิติ 

   โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง (2556)
   แมลงวันเป็นสัตว์ที่ก่อให้เกิดความรำคาญและเป็นพาหะนำเชื้อโรคมาสู่มนุษย์ จึงมีการคิดค้นหาวิธีกำจัดแมลงวันขึ้นมากมาย และวิธีที่ได้รับความนิยมคือ การใช้ถุงน้ำไล่และการใช้สารเคมี ซึ่งการใช้สารเคมีนั้น นอกจากมีอันตรายแล้วยังมีราคาสูง ...
  • จะทบทวนเอกสารอย่างไร เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ 

   สมรศรี กันภัย (2552)
   งานวิจัยที่ดีมีคุณภาพนั้น นอกจากจะมีหัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจ เป็นการค้นพบสิ่งใหม่ มีความทันสมัย มีวิธีการวิจัยที่แม่นยำ มีคุณค่าและมีความสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติแล้ว การทบทวนเอ ...
  • จะสร้างสิ่งของเครื่องใช้ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง 

   บุญวิทย์ รัตนทิพยาภรณ์ (2557)
   หากท่านผู้อ่านกำลังคิดจะสร้างสิ่งของเครื่องใช้อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ ท่านจะต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างเพื่อที่จะสร้างชิ้นงานนั้นให้สำเร็จ
  • จะสอนวิทยาศาสตร์อย่างไร แค่คำถามก็ผิดแล้ว 

   สุนีย์ คล้ายนิล (2550)
   การศึกษาเรื่องของธรรมชาติ การเรียนรู้ของนักเรียนทำให้เกิดแนวคิด ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็กอย่างหลากหลาย ในที่นี้จะทบทวนแนวคิด ทฤษฎีที่อ้างถึงกันอย่างสั้น ๆ
  • จักรยานช่วยเหลือคนพิการทางขาไฮเทค 2 in 1 

   โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ (2550)
   ศึกษาและสร้างรถโยกคนพิการจากเก้าอี้เหลือใช้โดยใช้การโยกและเข็นสำหรับเป็นแนวทางในการช่วยเหลือคนพิการให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ตามสถานที่ต่าง ๆ โดยใช้การขับเคลื่อนจากการโยกและการเข็นโดยระบบโยกจะอยู่ทางด้านขวามือของตัวรถ ...
  • จักรยานตัดหญ้า 

   โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (2551)
   เนื่องจากในปัจจุบันน้ำมันเชื้อเพลิงได้มีการปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการ และคาดว่าจะมีราคาสูงขึ้นอีกในอนาคต เมื่อต้องการตัดหญ้าก็ต้องใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง และเป็นตัวการทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนผู้จัดทำจึงคิดทำจักรยานตัดหญ้า ...
  • จักรยานตัดหญ้าประหยัดพลังงาน 

   โรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย (2549)
   โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง จักรยานตัดหญ้าประหยัดพลังงาน จากการศึกษาและพบเห็นเครื่องตัดหญ้าชนิดทั่วไปที่จำหน่ายในตลาดอุตสาหกรรมทั่วไป ผลพบว่า เครื่องตัดหญ้ามีราคาแพง และที่สำคัญมีการใช้พลังงานน้ำมัน ซึ่งเป็นพลังงานที่ใกล้จ ...