• จากศูนย์อบรม GSP ของ สสวท. โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย 

   รัตน์ดา แสงสว่าง (2551)
   ตามที่โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นศูนย์อบรมการใช้โปรแกรม GSP...
  • จากหิ่งห้อยสู่แท่งเรืองแสง 

   ประสงค์ เมธีพินิจกุล (2549)
   หลายท่านคงรู้จักแท่งเรืองแสง บางท่านคงเคยสัมผัสหรือเคยเล่นของเล่นเหล่านี้มาแล้ว แท่งเรืองแสงที่เราเห็นทุกวันนี้ นักเคมีต้องใช้ความพยายามคิดค้นและพัฒนากันมานาน ปัจจุบันเราสามารถพัฒนาแท่งเรืองแสงให้มีความสวยงามและมีความหลากหลาย ...
  • จากเทคโนโลยีบนฟากฟ้าสู่พื้นดิน 

   บุญวิทย์ รัตนทิพยาภรณ์ (2557)
   ทราบหรือไม่ว่าเทคโนโลยีอันทันสมัยหลาย ๆ อย่างที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน มีจุดเริ่มต้นมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการทหาร เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกหรือ GPS พลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีด้านการทห ...
  • จากแบตเตอรี่วอลตาถึงแบตเตอรี่นาโน 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2562-01-02)
   บทความนี้ได้เล่าถึงชีวประวัติช่วงหนึ่งของ อเลสซานโดร วอลตา (Alessandro Volta) นักฟิสิกส์ชาวอิตาลี กับการทดลองสร้างแบตเตอรี่จากการนำแผ่นโลหะสองชนิดคั่นกลางด้วยกระดาษชุ่มน้ำเกลือแล้ววางซ้อนกัน จนทำให้เกิดมีกระแสไฟฟ้าไหล ...
  • จากโยชน์ถึงปีแสง 

   หนุ่มเครายาว (2551)
   หน่วยวัดระยะทางในระบบสุริยะจะใช้หน่วยเป็น AU (Astronomical Unit) ซึ่งแปลเป็นไทยว่า หน่วยทางดาราศาสตร์ เช่น ระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์เท่ากับ 1 AU หรือประมาณ 150 ล้านกิโลเมตร เมื่อวัดแสงจากดาวเดินทางหลายปีจึงมาถึงโลก ...
  • จำค่าได้หมดหรือไม่ ท่านผู้อ่าน 

   โกสุม กรีทอง (2547)
   การประชุม/สัมมนาวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับการศึกษาคณิตศาสตร์
  • จำเป็นเพียงใดที่จะเปลี่ยนวิธีเขียนศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

   ทวิทัศน์ พัฒนลิขิตกุล (2555)
   นางกาญจนา ราคสกุล ราชบัณฑิตและนายกสมาคมครูภาษาไทยเเห่งประเทศไทยมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนวิธีการเขียนคำไทยที่ยืมมาจากคำในภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ จำนวน 176 คำ ที่บรรจุในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้อ่านออกเสียงให้ตร ...
  • จิงโจ้น้ำ (Water Strider) 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2545)
   จิงโจ้น้ำคือตัวอะไรเอ่ย กินอาหารอย่างไร ทำไมจิงโจ้น้ำจึงเดินบนผิวน้ำได้ และสีของจิงโจ้น้ำมีส่วนช่วยในการพลางตัวอย่างไร
  • จิตนิสัยทางคณิตศาสตร์ 

   พงศธร มหาวิจิตร (2559)
   จิตนิสัยทางคณิตศาสตร์ เป็นความเข้าใจคณิตศาสตร์ในรูปแบบที่คณิตศาสตร์เป็น จึงเปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมโยงความคิดและมุมมองระหว่างผู้ใช้และผู้เรียนคณิตศาสตร์กับผู้วิจัยคณิตศาสตร์ (นักคณิตศาสตร์)
  • จิตสำนึกของ Jame Franck นักฟิสิกส์รางวัลโนเบล 1925 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2560)
   เจมส์ ฟรังก์ เป็นนักฟิสิกส์ขาวเยอรมัน นักเรียนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะรู้จักการทดลองของ ฟรังก์ กับ กุสดาฟ แฮทซ์ ที่ทำให้คนทั้งสองได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี พ.ศ. 2468
  • จิ๋วแต่แจ๋ว อัจฉริยภาพวิทย์ คณิต ฉายแววทั่วประเทศ 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2561-05-02)
   เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดพิธีมอบเหรียญรางวัล โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์นิทรรศกา ...
  • จีนส่งยานอวกาศฉางเอ๋อลงดวงจันทร์ 

   นิพนธ์ ทรายเพชร (2557)
   จีนประสบความสำเร็จในการส่งยานอวกาศฉางเอ๋อ 1 ออกจากโลกเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เพื่อไปโคจรรอบดวงจันทร์ และฉางเอ๋อ 2 ออกจากโลกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2553 เพื่อไปโคจรรอบดวงจันทร์เช่นเดียวกับฉางเอ๋อ 1
  • จีราท เฟร์เมย์ นักชีววิทยาอัจฉริยะผู้เห็นธรรมชาติด้วยมือ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2555)
   นักวิทยาศาสตร์คือคนที่กระหายจะเข้าใจธรรมชาติ และเรียนรู้เรื่องราวของเอกภพโดยการสังเกตด้วยตนเอง หรือโดยบุคคลอื่น แล้วสร้างความรู้ใหม่ ดังนั้นจึงต้องทำลอง อ่านบทความวิจัย และนำเสนอความรู้ที่พบใหม่ให้นักวิทยาศาสตร์คนอื่นได้ ...
  • จีโนมข้าว 

   วาสนา กีรติจำเริญ (2552)
   "ข้าว" จัดเป็นอาหารหลักประจำชาติของคนไทยมาเป็นเวลานานแล้ว และปัจจุบันข้าวก็เป็นอาหารที่นิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลายของคนหลายชาติ ดังนั้นจึงทำให้ข้าวเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญและทำรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก
  • จุดประกายความคิด กับนักบินอวกาศองค์การนาซ่า 

   สมรศรี กันภัย (2558)
   การมาเยือนของ ผู้อำนวยการองค์การนาซ่า นอกจากจะสร้างความตื่นเต้นและความภูมิใจแก่นักเรียนที่ได้พบนักบินอวกาศที่มีประสบการณ์ในการท่องอวกาศมา 4 รอบแล้ว คุณค่าของเนื้อหาที่บรรยายตลอดช่วงเวลา40 นาที มีประโยชน์ต่อนักเรียนและผู้ ...
  • จุดประกายให้น้อง สู่เส้นทางโอลิมปิกวิชาการท 

   ทวินันท์ มาลา (2559)
   เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมาฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรม One Day Camp “จุดประกายให้น้อง... สู่เส้นทางโอลิมปิกวิชาการ”
  • จุดประสงค์ในการสอน เอกสารพัฒนาหลักสูตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518 

   กระทรวงศึกษาธิการ (2518)
   กรมวิชาการได้พิจารณาเห็นว่า จุดประสงค์ในการสอนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสิ่งหนึ่ง ที่จะช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามที่ต้องการ จึงได้จัดพิมพ์เอกสารพัฒนาหลักสูตร ประโยคมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2518 เรื่อง "จุดประสงค์ในการสอน" ...
  • จุดอ่อนในระบบการศึกษาไทย 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2560-07-06)
   ผลการประเมินวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อสิบปีที่แล้วยังคงมีคะแนนต่ำและคงที่ ผลการวิจัยชี้ถึงหลายตัวแปรทางระบบโรงเรียนที่ส่งผลกระทบต่อคะแนนที่ต่ำ เป็นต้นว่า (1) ความเป็นธรรมหรือความเท่าเทียมทางการศึกษา ...
  • จุลชีววิทยา สำหรับนักเรียน 

   ธีรพัฒน์ เวชชประสิทธิ์ (2558)
   จุลชีววิทยาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ ซึ่งก็คือการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น ไวรัส แบคทีเรีย ยีสต์ โพรโทซัว และสาหร่ายขนาดเล็ก แต่สามารถมองเห็นได้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
  • จุลินทรีย์กับพลาสติก 

   ธีรพัฒน์ เวชชประสิทธิ์ (2556)
   จุลินทรีย์ส่วนใหญ่มีบทบาทเป็นผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ เช่น ซากพืช ซากสัตว์ที่อยู่ในธรรมชาติ ในขณะเดียวกันยังมีสารประกอบอีกหลายชนิดที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น ซึ่งมักจะเป็นสารที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือสารที่ย่อยสลายได้ยาก ...