• งาน วทร. 22 กับการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในโรงเรียน 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2558)
   เวทีระดับชาติสำหรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ทุกระดับ “การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 (วทร. 22)” หัวข้อ “สะเต็มศึกษาประเทศไทย – นวัตกรรมการศึกษาไทย”) ณ ...
  • งานครบรอบ 32 ปี สสวท. 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2547)
   งานครบรอบ 32 ปี สสวท. รมว. อดิศัยฝาก สสวท. พัฒนาวิทย์ - คณิตเด็กไทย เห็นผลงานผลิตนักวิทย์รับใช้ประเทศ
  • งานวิจัยนักเรียน การศึกษาคุณภาพน้ำในน้ำแม่ลาว 

   สมรศรี กันภัย (2553)
   การศึกษาคุณภาพน้ำในแม่น้ำแม่ลาวทีเกิดจากผลกระทบการพังทลายของดินในพื้นที่สูง บริเวณตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
  • งานวิจัยนักเรียน การศึกษาปริมาณออกซิเจนละลายน้ำและปัญหาน้ำเน่าเสียในบึงแก่นนคร 

   สมรศรี กันภัย (2553)
   งานวิจัยนักเรียน : การศึกษาปริมาณออกซิเจนละลายน้ำและปัญหาน้ำเน่าเสียในบึงแก่นนคร เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนเเก่น จังหวัดขอนเเก่น
  • งานวิจัยนักเรียน เปลือกหอยแครงเผาปรับสภาพดินกรด 

   สมรศรี กันภัย (2553)
   งานวิจัยนักเรียนเปลือกหอยแครงเผาปรับสภาพดินกรด
  • งานวิจัยสนุกที่ได้ค้นหาคำตอบและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2549)
   นิตยสาร สสวท. ได้มีโอกาสคุยกับนักจุลชีววิทยา ศ. ดร. มรกต ตันติเจริญ ท่านเคยเป็นอาจารย์ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวมทั้งเป็นผู้ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการวิจัยมาช้านาน ปัจจุบันท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวก ...
  • งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครูวิทยาศาสตร์ที่ดีมีลักษณะอย่างไรในทัศนะของนักเรียน 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2552)
   สำหรับการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีทางเลือกมากมายให้ผู้สอนได้ทำงานวิจัยในด้านนี้โดยผู้สอนสามารถเลือกเก็บข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประกอบการพัฒนาการเรียนการสอนได้หลากหลายกรณีศึกษา
  • จดหมายเปิดผนึกถึงเด็ก (อยาก) ฉลาดคิดแบบคณิตศาสตร์ 

   นวลจันทร์ ฤทธิ์ขำ (2555)
   น้องอาจจะสงสัยตัวเองว่าเป็นเด็กเก่งคณิตศาสตร์หรือไม่ ในเมื่อมีคนเคยกล่าวไว้ว่า“ทำอะไร ก็ตามถ้าใจรักซะอย่างก็มีชัยไปกว่าครึ่ง” (เป็นประโยคที่น้องคิดเองนั่นแหละ) แล้วคิดว่าตัวเราก็มีชัยไปครึ่งหนึ่งแล้วลองมองไปรอบตัวหรือแม้ ...
  • จนก็เป็นดอกเตอร์ได้ 

   ดาราวรรณ เหลืองอร่ามโชติ (2550)
   จนก็เป็นดอกเตอร์ได้ คำพูดประดยคนี้หลายคนอ่านแล้วเห็นด้วย เเต่หลายคนอ่านเเล้วก็ค้านในใจ และแาจจะบอกผู้เขียนว่า “แกล้งจนหรือเปล่า” คำว่า จน ในที่นี้ หมายถึงรายได้ของครอบครัวน้อยวันละไม่เกิน 200 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำร ...
  • จบนอก ในมุมมองที่แตกต่าง 

   ปารวีร์ เล็กประเสริฐ (2556)
   ตั้งแต่ผู้เขียนเรียนจบมา หลายคนถามว่าไปเรียนอะไรมาแต่ไม่มีใครเคยถามว่าไปเรียนแล้วได้อะไรมา ถ้าถามว่าได้เรียนรู้อะไรจากการรับทุนโอลิมปิกวิชาการไปศึกษาต่อกว่าสิบปีความรู้ด้านวิชาการนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ...
  • จบเอกภาษาไทยแต่ต้องสอนวิทยาศาสตร์ ทำอย่างไรดี? 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2552)
   อาจารย์วิมลพรรณ์ เจะเฮง ครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนยะหริ่ง จ.ปัตตานี แม้จะจบปริญญาตรีวิชาเอกภาษาไทย แต่ด้วยภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทำให้อาจารย์ได้พยยามศึกษาความรู้เพิ่มเติม และได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมจาก สสวท. ในโครงการประ ...
  • จรวดน้ำ 

   ชาญณรงค์ รัตนะ (2547)
   ขณะนี้จรวดน้ำหรือจรวดขวด PET (Poly Ethylene Terephthalate) กำลังเป็นของเล่นที่แพร่หลายในหมู่นักเรียน และคนทั่วไป ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
  • จรวดน้ำ 

   ชาญณรงค์ รัตนะ (2548)
   ขณะนี้จรวดน้ำหรือจรวดขวด PET กำลังเป็นของเล่นที่แพร่หลายในหมู่นักเรียน โรงเรียน และคนทั่วไป จึงเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพราะสามารถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นของเล่นที่ต้องคิด ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุงให้ ...
  • จระเข้กลายเพศ เมื่อได้รับฮอร์โมน MT จริงหรือ? 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2562-09-02)
   ในปี ค.ศ. 2012 Chris Murray แห่งมหาวิทยาลัย Auburn และ Michael Easter ได้เดินทางไปสำรวจเพศของจระเข้ ในทวีปอเมริกากลาง ซึ่งตามหลักพันธุศาสตร์ อัตราส่วนระหว่างจำนวนเพศผู้ต่อเพศเมียควรจะเท่ากับ 1:1 หรือใกล้เคียง แต่กลับพบว่ ...
  • จะทบทวนเอกสารอย่างไร เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ 

   สมรศรี กันภัย (2552)
   งานวิจัยที่ดีมีคุณภาพนั้น นอกจากจะมีหัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจ เป็นการค้นพบสิ่งใหม่ มีความทันสมัย มีวิธีการวิจัยที่แม่นยำ มีคุณค่าและมีความสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติแล้ว การทบทวนเอ ...
  • จะสร้างสิ่งของเครื่องใช้ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง 

   บุญวิทย์ รัตนทิพยาภรณ์ (2557)
   หากท่านผู้อ่านกำลังคิดจะสร้างสิ่งของเครื่องใช้อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ ท่านจะต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างเพื่อที่จะสร้างชิ้นงานนั้นให้สำเร็จ
  • จะสอนวิทยาศาสตร์อย่างไร แค่คำถามก็ผิดแล้ว 

   สุนีย์ คล้ายนิล (2550)
   การศึกษาเรื่องของธรรมชาติ การเรียนรู้ของนักเรียนทำให้เกิดแนวคิด ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็กอย่างหลากหลาย ในที่นี้จะทบทวนแนวคิด ทฤษฎีที่อ้างถึงกันอย่างสั้น ๆ
  • จักรยานปั๊มน้ำรดผักแบบเคลื่อนที่ได้ 

   วนิดา คล่องอาสา (2553)
   จักรยาน นอกจากจะอยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยมาแสนนานแล้ว ยังเป็นแหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่ถูกลืม แต่ด้วยศักยภาพของเด็กไทยกลุ่มหนึ่งซึ่งได้ศึกษาพัฒนาการใช้จักรยานให้เกิดประโยชน์สูงขึ้น...
  • จัดการเรียนการสอนฟิสิกส์อย่างไรให้สนุก ปลูกความคิดสู่ปัญญาตอนที่ 1 

   ราม ติวารี (2555)
   คงจะปฏิเศธไม่ได้ว่า เราจะให้ผู้เรียนสนุกกับการสอนหรือการแสดงของเราได้นั้น เราเองต้องสนุกก่อน และสำหรับผมการจัดการเรียนการสอนเป็น “การแสดง” ชนิดหนึ่งที่มี “บทแสดง” ที่ยากมาก เพราะต้องแสดงให้การให้ความรู้เนียบไปกับการบันเทิง ...
  • จัดกิจกรรมอย่างไรให้คิดเป็นแก้ปัญหาเป็น 

   วัฒน วัฒนากูล (2551)
   เด็กสมันนี้มักคิดไม่ค่อยเป็น แก้ปัญหาไม่ค่อยได้ เราจึงมักได้รับข่าวว่า วัยรุ่นขณะนี้มีการแก้ปัญหาตนเองในรูปแบบเเปลก ๆ มีนักการศึกษาหลาย ๆ ท่านได้เขียนบทความมากมายในเรื่องของกระบวนการคิด กระบวนการเรียนการสอนอย่างไรให้เด็กคิดเป็น ...