• Green chemistry เคมีสีเขียว 

   สุพรรณี ชาญประเสริฐ (2554)
   หลายท่านคงเคยได้ยินคำว่า Green chemistry แต่บางท่านอาจจะยังสงสัยว่า Green chemistry หรือเคมีสีเขียว คืออะไร ถ้าอย่างนั้นลองมาดูว่าเราเข้าใจเกี่ยวกับ Green chemistry ตรงกันหรือไม่
  • GSP กับการสร้างงานคณิตศาสตร์ 

   ประพนธ์ จ่ายเจริญ (2549)
   การสร้างรูปเรขาคณิตในใบงาน แบบฝึกหัด และข้อสอบของครูที่ผ่านมา นับเป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควร เพราะต้องทำให้เหมือนเอกสารที่ออกมาจากโรงพิมพ์ ปัจจุบัน โปรแกรม GSP สามารถช่วยครูได้ โดยสร้างรูปที่ต้องการในโปรแกรม GSP ...
  • GSP ทำได้มากว่าเรขาคณิต 

   พุดเตย ตาฬวัฒน์ (2549)
   สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็ก ๆ ไม่ค่อยชอบเรียนคณิตศาสตร์ อาจป็นเพราะพวกเขาไม่ชอบการคำนวณ ซึ่งทำให้การเรียนบางเรื่องเป็นเรื่องยากในการทำความเข้าใจ เพราะทั้งเด็ก ๆ และคุณครูมัวแต่พะวงกับการคำนสณตัวเลขให้ถูกต้อง จนอาจจะพลาดแนวคิ ...
  • GSP สำหรับคนเป็น ตอน กลไกก้าวเดิน 

   สมนึก บุญพาไสว (2559)
   ในภูมิประเทศที่พื้นที่มีลักษณะขรุขระจะไม่มีพาหนะประเภทที่ใช้ล้อชนิดใดสามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วเท่าสัตว์ประเภท ช้าง ม้า วัว หรือควาย การพัฒนาขาให้เป็นกลไกสำหรับการเคลื่อนที่ของยานพาหนะหรือห่นุ ยนต์เพื่อใช้ในการขนส่งในภ ...
  • GSP สำหรับคนเป็น ตอน จะอยู่กลุ่มไหนดี 

   สมนึก บุญพาไสว (2557)
   การหารเป็นการดำเนินการทางเลขคณิตซึ่งปกติจะสอนเป็นเรื่องสุดท้าย สิ่งที่นักเรียนต้องรู้เป็นอย่างดีก่อนเรียนเรื่องการหารคือการบวกการลบและสูตรคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่เริ่มเรียนเรื่อง การหาร ครูจะต้องสอนให้นักเรียน ...
  • GSP สำหรับคนเป็น ตอน ตา(เครื่อง)ชั่งสองแขน 

   สมนึก บุญพาไสว (2558)
   ตาชั่งบางครั้งก็เรียกว่าเครื่องชั่ง เป็นเครื่องมือวัดชนิดหนึ่งที่ใช้วัดน้ำหนักของสิ่งต่าง ๆ หลักการทำงานของของเครื่องมือวัดก็คือการเอาสิ่งที่ไม่ทราบค่าไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นมาตรฐานหรือสิ่งที่เรารู้ค่า เมื่อทั้งสองอย ...
  • GSP สำหรับคนเป็นตอน กลีบดอกของดอกไม้ 

   สมนึก บุญพาไสว (2556)
   เคยสังเกตบ้างไหมว่าแบบรูปของจำนวนกลีบดอกและการจัดเรียงกลีบดอกของดอกไม้มีลักษณะเป็นอย่างไร กลีบดอกแต่ละกลีบทำมุมกันกี่องศาเกี่ยวข้องกับมุมทอง (golden angle) อย่างไร
  • Guard cell เซลล์คุม 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2549)
   Guard cell หรือ เซลล์คุม เป็นชื่อเรียกเซลล์ที่พบในพืช เป็นเซลล์เนื้อเยื่อผิว (epidermis) ที่เปลี่ยนแปลงมาทำหน้าที่เฉพาะสำหรับการควบคุมการแลกเปลี่ยนแก๊สและการระเหยของน้ำ
  • H-racer รถธรรมดาที่ไม่ธรรมดา 

   ปริสา รัตนพิทักษ์กุล (2554)
   วิทยาศาสตร์ของพลังงานสะอาด ใช้ น้ำ เป็นเชื้อเพลิงเหมือนที่ใช้ น้ำมัน
  • Handheld กับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

   นิตยาพร บุญญาศิริ (2550)
   การนำเครื่องคำนวณเชิงกราฟซึ่งมีขนาดพกพาและพอเหมะกับมือของนักเรียนมาใช้ น่าจะช่วยให้นักเรียนรู้สึกมีอำนาจ และแรงจูงใจใฝ่รู้สูง เพราะเขามีอิสระในการสำรวจอาณาจักรทางคณิตศาสตร์ กล้าที่จะลองผิดลองถูก หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของค ...
  • Henry Cavendish อัจฉริยะผู้มีปัญหาด้านจิตใจ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2557)
   แม้จะได้รับการยกย่องว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์อังกฤษผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งคริสต์ศตวรรษที่ 18 (หลังจากที่ Newton เสียชีวิต) แต่ถ้าถามใครสักคนในสมัยที่ Henry Cavendish ยังมีชีวิตอยู่ว่ารู้จัก Cavendish หรือไม่ เขาก็จะตอบว่า “ไม่รู้จัก”
  • Herbert Aaron Hauptman นักคณิตศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเคมีปี 1985 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2559)
   เวลาเราเห็นโครงสร้าง 3 มิติของโมเลกุล เรามักรู้สึกตื่นตาตื่นใจและอดสงสัยไม่ได้ว่า นักเคมี นักชีววิทยา และนักฟิสิกส์รู้ได้อย่างไรว่าโมเลกุลขนาดใหญ่มีโครงสร้างดังที่ปรากฎ และใครคือผู้พบวิธีหาความลึกลับและซับซ้อนนี้
  • ICME - 10 เล่าสู่กันฟัง 

   ปานทอง กุลนาถศิริ (2547)
   เข้าร่วมงานประชุมการศึกษาคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ ที่มีชื่อว่า ICME-10 ครั้งที่ 10 จึงขอนำสาระที่เกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้มาเล่าให้ผู้สนใจได้รับทราบ
  • INQUIRY กำลังจะหายไป 

   นิพนธ์ จันเลน (2557)
   ผ่านมาร้อยกว่าปีแล้วที่ จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ริเริ่มนำกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry-Based Instruction หรือ เรียกสั้นๆ ว่า Inquiry) มาใช้ในห้องเรียนหลังจากนั้น Inquiry ก็เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการจัดการเ ...
  • Inquiry-based Teaching vs. Flood Crisis 

   วชิร ศรีคุ้ม (2555)
   ระหว่างที่วิตกเรื่องน้ำท่วม ผมนึกขึ้นได้ว่าเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะ โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า นักการศึกษาจำเป็นต้องหาหลักฐานหรือข้อมูลที่อยู่บนพื้นฐานการวิจัยเพื่อบ่งชี้ได้ว่า ...
  • Internet of Things (IoT) เมื่อสรรพสิ่งอิงกับอินเทอร์เน็ต 

   วชิรพรรณ ทองวิจัตร (2559)
   เราคงปฏเสธไม่ได้เลยว่า อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะทำอะไร อยู่ที่ไหน ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามักเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตอยู่เสมอ จึงอาจเปรียบอินเทอร์เน็ตเป็นดังสายลมที่อยู่รอบตัวเรา
  • ITE-Gold นักประดิษฐ์ Robot Soccer จากรั้วลาดกระบัง 

   ปริยานุช ขุนเณร (2548)
   สำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย (Robocup Thailand Championship) ที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 แล้วนั้น นับเป็นการสนับสนุนนักคิดไทยให้มีโอกาสใช้ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาปรับใช้
  • James Clerk Maxwell นักฟิสิกส์ทฤษฎีผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งคริสต์ศตวรรษที่ 19 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2552)
   เมื่อ Hertz ประสบความสำเร็จในการสร้างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และเมื่อ Einstein สร้างทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ เขาได้พบว่า สมการการเคลื่อนที่ของ Newton ต้องถูหปรับเปลี่ยนแต่สมการ Maxwell ก็ยังคงรูปเดิมทุกประการ...
  • Johannes van der Waal 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2552)
   ในปี พ.ศ. 2453 องค์กร The Academy of Sciences ได้ตัดสินมอบรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ชาวเนเธอร์แลนด์ชื่อ Johannes van der Waal ผู้ได้บุกเบิกวิทยาการด้านฟิสิกส์โมเลกุลที่ใช้ศึกษาสมบัติเชิงกายภาพของของเหลวและแก๊ส
  • John Bardeen ผู้พิชิตรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ 2 ครั้ง 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2551)
   Bardeen เป็นอัจฉริยะผู้มีผลงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ทฤษฎี อีกทั้งเป็นนักวางแผนและนโยบายการพัฒนาอุสาหกรรม รวมถึงเป็นนักกอล์ฟ ผู้มีความพากเพียรพยายามอีกทั้งมีแรงดลใจ ความมุ่งมั่น ความสามรถ ความมั่นใจและความเชี่ยวชาญมาก ...