• คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยในวันพรุ่งนี้ 

   นงลักษณ์ ศรีสุวรรณ (2554)
   เป็นที่รับรู้และยอมรับการอย่างกว้างขวางว่า การศึกษาปฐมวัย คือการวางรากฐานการเรียนรู้ให้แก่เด็ก เพื่อพัฒนาศักยภาพในการคิดและเรียนรู้ตลอดชีวิต...
  • คณิตศาสตร์สำหรับโลกวันพรุ่งนี้ 

   สุนีย์ คล้ายนิล (2547)
   เป็นที่ยอมรับกันว่า ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสมัยใหม่ถูกขับเคลื่อนด้วยต้นทุนที่เป็นคน แต่ยังไม่มีใครเคยตอบได้ว่า มันถูกขับเคลื่อนไปได้มากน้อยเพียงใด ยังไม่เคยมีใครตอบได้มาก่อนถึงความสัมพันธ์ของจำนวนประชากรที่มีวุฒิการศึ ...
  • คณิตศาสตร์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   ชมจันทร์ ธารา (2550)
   นักเรียนโรงเรียน พะเยาพิทยาคม ใช้โปรแกรม GSP ทำโครงงานคณิตศาสตร์ออกแบบลวดลายด้ามไม้กวาด OTOP
  • คณิตศาสตร์หรรษา กับใบโฆษณาและผลิตภัณฑ์ใกล้ตัว 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2548)
   เดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเดินไปไหนมาไหน ก็จะต้องพบเห็นใบโฆษณาขายสินค้าเต็มไปหมด กระแสบริโภคนิยมกำลังมาแรง ถ้าใครห้ามใจไม่อยู่เป็นต้องควักเงินออกจากกระเป๋าเพื่อจับจ่ายใช้สอย พอลองมานั่งนึก ๆ ดู หลายครั้งทีเดียวที่เราซื้อของไปโดยไ ...
  • คณิตศาสตร์ใน GPS 

   สมพร สูตินันท์โอภาส (2561-05-02)
   ปัจจุบันคนจำนวนมากใช้ GPS จนเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตและการประกอบธุรกิจ GPS มาจากคำเต็มว่า Global Positioning System มีชื่อเต็มว่า NAVSTAR GPS จาก NAVigation Satellite Timing and Ranging Global Positioning System ...
  • คณิตศาสตร์ในรังผึ้ง 

   ปฐมาภรณ์ อวชัย (2556)
   ถ้าพูดถึงผึ้ง ผู้อ่านคงคิดถึงแมลงตัวเล็ก ๆ ที่มีลายสีเหลืองสลับดำ แต่จะมีสักกี่ท่านที่ทราบว่าภายในรังผึ้ง มีสังคมผึ้งที่มีการแบ่งหน้าที่กันทำงานอย่างชัดเจน และทุกตัวยังทำงานของตนอย่างเคร่งครัด ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ...
  • คณิตศาสตร์ใส ๆ ในธรรมชาติ 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2551)
   ธรรมชาติเป็นครูให้หนูรู้วิชา เป็นเรื่องราวของการทำกิจกรรมคณิตศาสตร์ใส ๆ ในธรรมชาติ ครั้งที่ 2 ด้วยรอยยิ้มของน้องชั้น ป. 4 - ป. 6 กว่า 40 คน ที่เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่แฝงความมหัศจรรย์ให้ได้เรียนรู้ ตามแนวทางของ สสวท.
  • คณิตศาสตร์ใส ๆ ในธรรมชาติ ครั้งที่ 5 เนื่องมาจากคณิตศาสตร์อยู่ใกล้ตัวเรา 

   ชมจันทร์ ธารา (2553)
   กิจกรรมคณิตศาสตร์ใส ๆ ในธรรมชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปที 4 - 6 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที 1 - 3 จัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ...
  • คณิตศาสตร์ใส ๆ ในธรรมชาติ ทึ่งกับมหัศจรรย์ในธรรมชาติ 

   ชมจันทร์ ธารา (2551)
   เว็บไซ์วิชาการดอทคอม เป็นเว็บไซต์ในความอุปถัมภ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดกิจกรรม “คณิตศาสตร์ใส ๆ ในธรรมชาติ” เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่แฝงอยู่ในธรรมชาติอันสวยงามและมห ...
  • คณิตศาสตร์ไทย ไม่เข้มแข็ง เพราะอะไร (ตอนที่ 2) 

   สุนีย์ คล้ายนิล (2546)
   ผลจากการวิจัยของ TIMSS - R แสดงให้เห็นว่า ผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนในสามประเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าหลักสูตรของแต่ละประเทศไม่ชี้ให้เห็นความแตกต่างกันมากนักแต่ในเชิงเวลาเรียน ด้านทรัพยากรการเรียนและงบประมาณ ...
  • คณิตศาสตร์ไม่ใช่แค่ตัวเลข แต่คือฐานความรู้ที่มั่นคง 

   ปริยานุช ขุนเณร (2549)
   1 2 3 ... ตั้งแต่จำความได้ เมื่อไรกันที่เราถูกสอนให้นับเลขหรือเมื่อใดที่ต้องท่องสูตรคูณในชั้นเรียน นักเรียนอาจสงสัยว่าทำไมต้องท่องสูตรเลขทั้งหลาย ตัวเลขดเหล่านี้จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของพวกเขาอย่างไร ครวานี้เรามาลองย้อนเ ...
  • คณิตเสริมเพิ่มปัญญา 

   ภัทรวดี หาดแก้ว (2557)
   สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา จึงได้พัฒนาชุดเอกสารเสริม “คณิตเสริมเพิ่มปัญญา” เพื่อให้คุณครูได้มีกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับพัฒนานักเรียนท ...
  • คนหมู่เลือดบี ควรดูแลสุขภาพอย่างไร 

   วรรณพร เหมือนเพชร (2554)
   ฉบับที่ผ่านมาได้นำเสนออาหารและวิธีคลายเครียดที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีหมูเลือดเอไปแล้ว ฉบับนี้ก็ถึงคิวของผู้ที่มีหมู่เลือดบีกันบ้าง ทั้งเรื่องของสุขภาพกายและใจ
  • คนหมู่เลือดเอบี ควรกินอาหารอย่างไร 

   วรรณพร เหมือนเพชร (2555)
   หมู่เลือดมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับระบบภูมิคุ้มกันและรักษาตัวเองของร่างกายดังนั้นการกินอาหารที่ดีต่อหมู่เลือดของตนเองจะส่งผลดีต่อสุขภาพ ซึ่งเราได้นำเสนอไปแล้ว 3 หมู่เลือด ฉบับนี้มาถึงหมู่เลือดสุดท้ายนั่นคือ หมู่เลือดเอบี
  • คนหมู่เลือดโอควรดูแลสุขภาพอย่างไร 

   วรรณพร เหมือนเพชร (2554)
   หลังจากที่เราได้นำเสนอวิธีดูแลสุขภาพของผู้ที่มีหมู่เลือดเอและบีกันไปแล้ว ฉบับนี้มาดูเรื่องอาหารการกินและเรื่องสุขภาพของผู้ที่มีหมู่เลือดโอกันบ้าง
  • คมความคิด 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2546)
   บทความนี้ได้นำแนวคิดการสอนคณิตศาสตร์ด้วยภูมิปัญญาอีสานที่ชื่อว่า "เลขหางหมา ภูมิปัญญาท้องถิ่น" ของอ.ประยุทธ กำสมุทร แห่งโรงเรียนบ้านบ่อ อ.อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น
  • คมความคิด 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2546)
   ครูคณิตศาสตร์ยุคใหม่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสอน
  • คมความคิด 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2545)
   วัชระ เตียทะสินธ์ จากเวทีโอลิมปิกวิชาการ..สู่การศึกษาในต่างแดน
  • คมความคิด 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2545)
   ศิริพงษ์ ชียง วิทยากรแกนนำของ สสวท. ผู้อุทิศตนเพื่อการสอนวิทยาศาสตร์
  • คมความคิด 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2545)
   กิจกรรมน่าสนใจอย่างหนึ่งที่จะขอเล่าในคอลัมน์นี้ ก็คือ การแข่งขันเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในโอกาสวันสถาปนา สสวท. ครบรอบ 30 ปี รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ