• คณิตคิดสนุก 

   คุณยาย (2549)
   สวัสดีค่ะเด็กๆ และผู้สนใจการวิเคราะห์หาคำตอบคณิตศาสตร์อย่างง่ายทุกๆ ท่าน คุณยายจะพบกับคุณๆ ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป พร้อมกับเฉลยข้อสอบอัจฉริยภาพ วิชาคณิตศาตร์ โดยอธิบายโจทย์ที่ดูเหมือนยาก ให้กลายเป็นเรื่องง่าย ซึ่งเป็นวิธ ...
  • คณิตปริศนา เรืองแสง 

   ศิริวรรณ ปัญศรีเจริญชัย (2548)
   Mad Math เป็นเอกสารที่ดิฉันได้รวบรวมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ประถมศึกษา โดยมุ่งเน้นรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย สร้างจุดที่จะดึงดูดความสนใจ ความอยากรู้อยากเห็น เร้าความรู้สึกสนุก ตื่นเต้น กระหายที่จะปฏิบัติ ...
  • คณิตศาสตร์ กับระบบรักษาความปลอดภัย 

   สมพร สูตินันท์โอภาส (2556)
   นักเรียนและนักศึกษาจำนวนมากมักจะถามว่า “เรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม” เรียนแค่บวก ลบ คูณ และหารเป็น ก็น่าจะพอเพียงแล้ว ในบทความนี้จะช่วยตอบข้อกังขานี้ของนักเรียนและนักศึกษาได้ในระดับหนึ่ง โดยจะอธิบายถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ในเร ...
  • คณิตศาสตร์ รามเกียรติ์ 

   ประพนธ์ จ่ายเจริญ (2552)
   สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในบทละครพระราชนิพนธ์เรื่อง รามเกียรติ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ค้นพบ มีตัวอย่างพอสังเขปดังนี้
  • คณิตศาสตร์กับการจับสลากของขวัญอย่างยุติธรรม 

   ดนิตา ชื่นอารมณ์ (2558)
   รูปแบบการ “จับสลากของขวัญ” บางหน่วยงานจะแจกของขวัญชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่สลับกันไป โดยของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดจะถูกจับเป็นรางวัลสุดท้าย เพราะอาจมีจุดประสงค์ว่า ต้องการให้สมาชิกทุกคนในหน่วยงานได้อยู่ร่วมสนุก และร่วมลุ้นรางวัลใหญ ...
  • คณิตศาสตร์กับการพัฒนาที่ยังยืน 

   พงศธร มหาวิจิตร; พงศกร ภู่อารีย์ (2561-11-01)
   บทความนี้นำเสนอมุมมองและแนวคิดของการมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน (Education for Sustainable Development) ในบริบทการออกแบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งสามารถจะมีบทบาทด้านการสนับสนุนได้ ผู้เขียนยกตัวอย่า ...
  • คณิตศาสตร์กับการสื่อสารอย่างปลอดภัย 

   สมพร สูตินันท์โอภาส (2556)
   สาเหตุหนึ่งที่ทำให้นักเรียนจำนวนมากไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ เป็นเพราะว่านักเรียนไม่ได้รับการกระตุ้นเพียงพอที่จะทำให้อยากเรียนคณิตศาสตร์ ครูมุ่งแต่สอนเนื้อหา ไม่มีเวลาพอที่จะชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของคณิตศาสตร์ ครูที่สอนคณิตศาส ...
  • คณิตศาสตร์กับการเดินเรือ 

   ณัฐดนัย เนียมทอง (2563-10)
   บทความจากคลังความรู้ SciMath (https://scimath.org) / ถ้าเราเป็นมนุษย์ในยุคโบราณที่ไม่มีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ใช้คำนวณว่า เรือที่อยู่กลางทะเลอยู่ห่างจากฝั่งและตัวเราระยะทางเท่าไร เคยสงสัยกับคำถามนี้หรืออยากรู้คำตอบหรือไม่ ...
  • คณิตศาสตร์กับกีฬาลีลาศ 

   ประพนธ์ จ่ายเจริญ (2552)
   กีฬาทุกชนิดมักมีคณิตศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้อง เช่น จำนวนนับ (นับคะแนนหรือนับแต้ม) การวัด (ความกว้างความยาวของสนาม ความสูง ระยะทาง การจับเวลา) เรขาคณิต (รูปร่างของสนามกีฬาแต่ละประเภท อุปกรณ์สำหรับการเล่นกีฬาโดยเฉพาะทรงกลม)...
  • คณิตศาสตร์กับนิติวิทยาศาสตร์ 

   ปฐมาภรณ์ อวชัย (2557)
   เนื่องจากปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการโจรกรรม การทำร้ายร่างกาย และการฆาตกรรมทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย โดยอาศัยการตรวจพิสูจน์หลักฐานต่าง ๆ การใช้ความรู้ทางคณ ...
  • คณิตศาสตร์กับมายากลไพ่ระดับโลก 

   จันทร์นภา อุตตะมะ (2560)
   กลไพ่นี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ผู้สอนสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมในห้องเรียน เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้สามารถแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ กลไพ่ดังกล่าวมีสถานการณ์เป็นดังนี้
  • คณิตศาสตร์กับวิทยาการเข้ารหัสลับ 

   อัมริสา จันทนะศิริ (2557)
   เนื้อหาคณิตศาสตร์บางเรื่องที่มีความซับซ้อนอาจทำให้หลายคนเกิดคำถามขึ้นว่า แนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรมเหล่านั้นสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้หรือไม่ ในบทความนี้จะขอกล่าวถึง ตัวอย่างของการนำคณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรมไปใช้ป ...
  • คณิตศาสตร์กับศพ 

   ปฐมาภรณ์ อวชัย (2558)
   หลายท่านที่อ่านชื่อเรื่องของบทความนี้แล้วอาจสงสัยว่าคณิตศาสตร์เกี่ยวข้องกับศพอย่างไรในบทความนี้จะเสนอความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการสืบจากศพ นั่นคือ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
  • คณิตศาสตร์กับอุณหภูมิ 

   ศศิวรรณ เมลืองนนท์ (2562-01-02)
   บทความนี้ได้ยกตัวอย่างปัญหาที่ผสมผสานวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีแนวทางแก้ปัญหาได้หลายทาง อาจนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดหาคำตอบได้หลายแนวทางและได้วิเคราะห์ความเหมาะสมหรือ ...
  • คณิตศาสตร์กับแม่นาค 

   วัชรินทร์ วิชิรมาลา (2552)
   พูดถึงพระโขนง ท่านผู้อ่านนึกถึงอะไรครับ "ท้องฟ้าจำลองเหรอ" "สถานีขนส่งเอกมัยมั้ง" เฉลยเลยละกัน แม่นาคไง เเม่นาคพระโขนง ตำนานรักอัมอมตะ ไม่ว่ากาลเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน แม่นาคก็ยังรักพี่มากเสมอ
  • คณิตศาสตร์ของการเลือกคู่ Mathemarriage 

   โกสุม กรีทอง (2551)
   มีสถานการณ์มากมายในชีวิตประจำวันที่เราต้งไตรตรองใคร่ครวญให้ดี ก่อนจะเลือก เรื่องของความรักและการแต่งงานก็เป็นเรื่องหนึ่งในนั้น เพราะการแต่งงานเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิต ซึ่งต้องคิดให้ดี ๆ หากผลีผลามเกินไปอาจจะเจอกรณี ...
  • คณิตศาสตร์ทางเคมี 

   ชาญณรงค์ พูลเพิ่ม (2555)
   ในชีวิตประจำวันของเรามักต้องใช้ตัวเลขเพื่อแสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ โดยอาจพบอยู่ในรูปของจำนวนเต็มทศนิยม หรือ เศษส่วนที่เข้าใจได้ง่าย
  • คณิตศาสตร์นอกตำรา ระบบเลขฐานสิบในตลาดนัดโคกระบือ (กรณีศึกษา) 

   ปรีชากร ภาชนะ (2553)
   ตลาดนัดโคกระบือ เป็นนวัตกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนที่สะท้อนให้เห็นความสำคัญของชุมชนการเกษตรด้านการเลี้ยงสัตว์และวิถีชีวิตของชาวบ้าน ซึ่งพบว่ามีการเปิดตลาดนัดเพื่อการซื้อ ขายและเเลกเปลี่ยนโคกระบือในทั่วทุกภา ...
  • คณิตศาสตร์บนเตาขนมครก 

   ปรีชา เนาว์เย็นผล (2550)
   ขนมครกมีรูปร่างเป็นส่วนหนึ่งของทรงกลมตามแม่แบบหรือเบ้าที่เป็นหลุมบนเตาขนครก ตำแหน่งของหลุม และจำนวนหลุมบนเตาขนมครกมีความน่าสนใจ น่าศึกษาว่ามีเนื้อหาสาระของคณิตศาสตร์แฝงอยู่หรือไม่ และมีความเชื่อมโยงกับเรื่องอื่น ๆ อย่างไร
  • คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัยกับการเล่นรอบตัว 

   ภัทรวดี หาดแก้ว (2554)
   เมื่อพูดถึงการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยหรือเด็ดอนุบาลอายุ 3-5 ปีนั้น ผู้สอนหรือผู้ปกครองหลายท่านอาจรู้สึกว่า คณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจยาก และอาจจะมีคำถามในใจว่า ทำไมเด็ก ๆ จะต้องเรียนรู้เรื่องยาก ๆ ...