• Asimo วิวัฒนาการของฮอนด้า สู่เด็กน้อยในร่างหุ่นยนต์ 

   โอมอนันต์ มณีโชติ (2548)
   ภายใต้ความฝันที่พยายามนำความหลากหลายรูปแบบสู่คนทั่วโลกโดยไม่จำกัดอยู่ที่นวัตกรรมแห่งการขับขี่เท่านั้น ฮอนด้ายังก้าวสู่ความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีอันล้ำหน้า ซึ่งนำไปสู่การกำเนิดของ Asimo
  • Astrobiology ศาสตร์แห่งการศึกษาสิ่งมีชีวิตด้านอวกาศ 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2551)
   การศึกษาสิ่งมีชีวิตด้านอวกาศ มีที่มาที่ไปจากการศึกษาสิ่งมีชีวิตในศาสตร์ที่มีพื้นฐานทางด้านชีววิทยา และนำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ เข้ามาช่วยในการศึกษา จึงทำให้มีคำถามเกิดขึ้นในหัวของนักคิดนักวิจัยทั่วโลกในขณ ...
  • ATLAS หน้าต่างไขปริศนาจุดกำเนิดเอกภพ 

   รักษพล ธนานุวงศ์ (2553)
   อย่างทีี่หลายคนคงได้อ่าน ได้ฟ้ง หรือได้ดู จากสื่อต่างๆ ถึงข่าวการทดลองทางวิทยาศาสตร์ครัั้งสำาคัญ ของการเร่งอนุภาคด้วยเครืื่องเร่งอนุภาคขนาดเส้นรอบวงกว่า 27 กิโลเมตร ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพืื่อสร้างสภาวะให้ ...
  • Barbara MaClintcok มารดาของนักวิทยาการด้านพันธุศาสตร์ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2550)
   ตลอดชีวิตของเธอ McClintock ชอบความสันโดด อิสระ และความเชื่อมั่นในตนเองสูง เมื่อเธอได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ 14 ปริญญา และได้รับรางวัลโนเบล ชีวิตของเธอจึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง เธอต้องอกสังคมมากขึ้น จึงทำให้เธอเป็ ...
  • Botulinim toxin สารพิษจากเชื้อแบคทีเรียในหน่อไม้ปี๊บ 

   พงษ์ ทรงพุฒิ (2549)
   ข่าวใหญ่ที่เคยลงในหนังสือพิมพ์ ไม่แพ้ข่าวการเมืองในช่วงที่ผ่านมา คือข่าวที่มีผู้อาศัยในตำบลป่าคาหลวง และตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ไปร่วมงานบุญพระธาตุเมล็ดข้าวที่บ้านนาหวายใหม่ และได้กินหน่อไมเปี๊บที่นำมาทำอาหารเล ...
  • CAD/CAM/CAE/CNC กับอุตสาหกรรมการผลิต 

   สมนึก บุญพาไสว (2549)
   ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การพัฒนาการะบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกระบวนการผลิตที่ต้องการความละเอียด ความถูกต้อง ความเที่ยงตรงของชิ้นงาน ความน่าเชื่อถือ และความยืดหยุ่นในกระบวนการ เทคโนโลยีที่เข้ ...
  • CAD/CAM/CAE/CNC กับอุตสาหกรรมการผลิต 

   สมนึก บุญพาไสว (2555)
   เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตได้แก่ CAD/CAM/CAE/และ CNC ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ เป็นกระบวนการผลิตที่มีความละเอียด ความถูกต้อง ความเที่ยงตรงของชิ้นงาน ความน่าเชื่อถือ ...
  • Cecilia Payne – Gaposchkin 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2556)
   นับตั้งแต่ยุคของ Anaxagoras เมื่อ 2,800 ปีก่อน ผู้คนมักเชื่อว่า ดาวบนฟ้าทุกดวงและโลกประกอบด้วยธาตุ เช่น เหล็ก แคลเซียม และออกซิเจนฯลฯ เหมือนกัน จนกระทั่งนักดาราศาสตร์สตรีท่านหนึ่ง ได้พบในปี ค.ศ.1923 ว่า การนึกคิดและเชื่อ ...
  • Charles Augustin de Coulomb 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2553)
   เมื่อสงคราม 30 ปี ระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสสิ้นสุด ฝรั่งเศสได้กลายเป็น ประเทศมหาอำนาจทางวิทยาศาสตร์ เพราะมีนักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังหลายคน เช่น Charles Augustin de Coulomb ...
  • Charles Lyell บิดาคนหนึ่งของวิชาธรณีวิทยา 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2560)
   เมื่อ Charles Darwin เรียบเรียงหนังสือ On the Origin of Species เขาได้อ้างถึง Charles Lyell ว่า เป็นผู้ที่ให้ความคิดและวิธีคิดประมาณครึ่งหนึ่งของเนื้อหาที่มีในหนังสือเล่มนั้น
  • ChemDraw Ultra กับการวาดภาพโครงสร้างเคมีของสาร 

   ณัฏฐิกา งามกิจภิญโญ (2560-01-02)
   ในการเรียนวิชาเคมี บางบทเรียนจะอธิบายสมบัติและการเปลี่ยนแปลงของสารในระดับที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งสำหรับนักเรียนอาจเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจและมองเห็นภาพตำแหน่งของอะตอม และมุมระหว่างพันธะ ดังนั้นเพื่อให้นักเรียน ...
  • Christiaan Huygens 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2550)
   ถ้าโลกนี้ไม่มี Isaac Newton นักปราชญ์ Christiaan Huygens ก็จะได้รับการยกย่องว่าเป็นนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 จากการที่มีผลงานมากมายหลายด้านทั้ง คณิตศาสตร์ กลศาสตร์ และทัศนศาสตร์ อาทิเช่น Huygens ...
  • Christiaan Huygens นักดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ชาวดัทซ์ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2561-09-03)
   ในเนเธอร์แลนด์ นามสกุล Huygens เป็นนามสกุล "โหล" เพราะใคร ๆ ก็ใช้นามสกุลนี้ เหมือนนามสกุล Kim ในเกาหลี และ Lee ในจีน แต่ถ้าหมายถึง Huygens ที่เป็นนักฟิสิกส์ ทุกคนจะรู้จัก Christiaan Huygens ซึ่งเป็นทั้งนักดาราศาสตร์ ...
  • Christiaan Huygens นักดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ชาวดัทซ์ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2560-03-04)
   ทุกคนรู้จัก Christiaan Huygens ซึ่งเป็นทั้งนักดาราศาสตร์ นักฟิสิกส์ นักคณิตศาสตร์ นักเทคโนโลยี ฯลฯ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่รองก็แต่ Isaac Newton ในคริสต์ศตวรรษที่ 17
  • Citizen Science, GLOBE Observer Application สำรวจต้นไม้รอบตัว 

   สมศรี กันภัย (2562-05-02)
   Citizen Science อาจเป็นคำที่เรายังไม่คุ้นเคย แต่หลายประเทศได้นำแนวคิดนี้มาใช้ในความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิทยาศาสตร์ ระหว่างผู้ที่อยู่ในวิชาชีพวิทยาศาสตร์และบุคคลทั่วไป ในการศึกษา Citizen Science มีคำภาษาไทยที่อาจใช้เรียก ...
  • Cloud Color ทำไมบางครั้ง เราไม่เห็นเมฆ บางครั้ง เห็นเป็นสีขาว บางครั้งสีเทาดำ 

   รัมภา ศรีบางพลี (2558)
   เมื่อเรามองไปบนท้องฟ้าบางวันเราอาจเห็นท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งไม่มีเมฆ บางวันอาจเห็นเมฆขาวปุกปุยที่มีรูปร่างต่าง ๆ กันไป ในขณะที่บางวัน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเวลาที่ฝนใกล้ตก เมฆที่เราเห็นอาจมีสีเทาดำจนดูน่ากลัว
  • Clyde Tombaugh กับการพบพลูโต 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2558)
   Clyde Tombaugh ยอมรับว่าชีวิตของเขาได้ถึงจุดเปลี่ยน ในปี ค.ศ. 1930 เมื่อเขาพบดาวเคราะห์ พลูโตg ด้วยกล้องโทรทรรศน์ขนาด 13 นิ้วที่หอดูดาว Lowell Observatory ในเมือง Flagstaff รัฐ Arizona ขณะนั้น Tombaugh มีอายุเพียง 24 ปี ...
  • Coding For All โค้ดดิ้งสำหรับทุกคน 

   สินีนาฏ จันทะภา (2562-07-02)
   "โค้ดดิ้ง" เป็นภาษาของอนาคตที่เรียนได้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา เพื่อพัฒนาระบบคิดและสร้าง Growth Mindset ให้เกิดขึ้นตั้งแต่ยังเล็ก กล่าวคือ ทำให้เด็กไม่รู้จักย่อท้อ สามารถเผชิญปัญหาและแก้ปัญหาเองได้ การเรียนโค้ดดิ้งจะทำให้จั ...
  • Coding กับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

   จีระพร สังขเวทัย (2562-09-02)
   การสอนโค้ดดิ้งนอกจากจะเป็นการจุดประกายให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาขาอาชีพในอนาคต ยังเป็นการสร้างทักษะในการวางแผน การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ส่งเสริมใช้ตรรกะในการแก้ปัญหา สร้างคนให้เกิดกระบวนการคิดและทันต ...
  • Creativity is Questioning 

   ปานทอง กุลนาถศิริ (2547)
   ก่อนที่ครูผู้สอนจะดำเนินการสอนในชั้นเรียน โปรดระลึกว่าท่านใดเตรียมตั้งคำถามต่าง ๆ ไว้แล้วหรือไม่ อย่างไร และคำถามแต่ละคำถามนั้นท่านต้องการวัดอะไรจากผู้เรียน และถ้าคำตอบจากผู้เรียนไม่เป็นดังเช่นที่ท่านคาดหวัง แล้วท่านได้เ ...