• Windows Movie Maker โปรแกรมตัดต่อหนังบนวินโดว์ที่ไม่ธรรมดา 

   ทัศนีย์ วรเพชร (2549)
   ใครหลายคนที่กำลังมองหาโปรแกรมสำหรับตัดต่อหนังแล้วละก็ คุณรู้หรือไม่ว่าระบบปฏิบัติการวินโดว์ XP ที่คุณใช้อยู่ ได้เตรียมโปรแกรมสำหรับตัดต่อหนังมาให้ด้วย ถ้ายังไม่รู้...แสดงว่าคุณยังท่องเที่ยวไปในไมโครซอร์ฟไม่ครบ แต่สำหรับใ ...
  • WolframAlpha เพื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ 

   วัชรพงศ์ ศรีแสง (2555)
   WolframAlpha (Wolfram Alpha LLC., 2010) อ่านว่า วูลแฟรมแอลฟา คือ โปรแกรมที่ให้บริการฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอยู่ที่เว็บไซต์ http://www.wolframalpha.com มีหน้าตาคล้าย เว็บไซต์ทั่วไป และ ใช้ง่ายแต่ WolframAlpha เป็นโปรแกรมที ...
  • www.thaigoodview.com ทำด้วยใจไปด้วยฝันของเว็บมาสเตอร์ 

   ชมจันทร์ ธารา (2548)
   เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม ซึ่งมี อ. พูลศักดิ์ สักกทัตติยกุล แกนนำสาขาคอมพิวเตอร์ของ สสวท. ทำหน้าที่เป็นเว็บมาสเตอร์ เกิดจากการต้องการให้ครูคอมพิวเตอร์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีพื้นที่แสดงผลงาน ติดต่อสื่อสาร เพิ่มเติมความรู้ ...
  • X x X = ? 

   สุวัฒนา (อุทัยรัตน์) เอี่ยมอรพรรณ (2546)
   ถึงจะมีการปฏิรูปการศึกษา การเพิ่มเนื้อหาใหม่ ๆ ในช่วงชั้นต่าง ๆ ทั้ง 4 ช่วงชั้น การอบรมครูทั้งในด้านเนื้อหาและเทคนิควิธีการสอน แต่คำถามเดิม ๆ ปัญหาเดิม ๆ ในวงการศึกษาโดยเฉพาะวาคณิตศาสตร์ ยังมีอยู่เช่นเดิม คำถามของครูง่าย ...
  • Yoichiro Nambu นักฟิสิกส์โนเบลปี ค.ศ. 2008 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2559)
   Yoichiro Nambu นักฟิสิกส์โนเบลปี ค.ศ. 2008
  • กรณีตัวอย่าง การเรียนการสอนทางไกลแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

   ยืน ภู่วรวรรณ; สมชาย นำประเสริฐชัย (2546)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยเปิดการเรียนการสอนทั้งระบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส ผ่านเครือข่ายระหว่างวิทยาเขตบางเขนกับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร
  • กรณีศึกษา พลังงานทางเลือกจากภูเขาไฟ 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2549)
   จากอดีตถึงปัจจุบัน ปราฏการณ์ธรรมชาติที่ประจักษ์แก่สายตามนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟระเบิด น้ำพุร้อนที่พวยพุ่งจากใต้ดินสู่ท้องฟ้า บ่อน้ำร้อน ทำให้มนุษย์รู้ดีว่า ใต้พื้นโลกที่เราเหยียบย่ำอยู่นั้น มีอุณหภูมิสูงกว่าที่เราคาดคิดไว้มาก ...
  • กรอบการวิจัย TIMSS 2015 

   โครงการ TIMSS ประเทศไทย (2558)
   การประเมินในโครงการ TIMSS 2015 ครอบคลุมด้านเนื้อหาและพฤติกรรมการเรียนรู้
  • กรอบความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   ธนารัตน์ จิระอรุณ; มลุลี พรโชคชัย (2546)
   ICT เป็นเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสังคมทุกวันนี้เป็นอย่างมากทั้งทางด้านการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ การเมือง สังคม การศึกษา และอื่น ๆ
  • กรอบโครงสร้างการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 2009 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2554)
   รายงานเล่มนี้ได้รวบรวมหลักการและแนวคิดที่ประเทศสมาชิก OECD และประเทศที่มิใช่สมาชิกแต่เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA ซึ่งได้ตกลงตัดสินวาสเป็นสิ่งจำเป็นของการเตรียมตัวเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในโลกปั ...
  • กรอบโครงสร้างการประเมินผลนักเรียนโครงการ PISA 2015 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2560)
   รายงานเล่มนี้ได้รวบรวมหลักการและแนวคิดที่ประเทศสมาชิก OECD และประเทศที่มิใช่สมาชิกแต่เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA ซึ่งได้ตกลงตัดสินว่าเป็นสิ่งจำเป็นของการเตรียมตัวเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในโลกปั ...
  • กระจกลูกบอลมายา 

   ไพโรจน์ ปุรณวัฒนกุลชัย; สัญญลักษณ์ นิรัติศัยรักษ์ (2547)
   ครั้งนี้เราจะทำสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนอย่างสนุกสนาน และได้รับสาระกันบ้างนะครับ โดยใช้วัสดุที่ใช้ในเทศกาลคริสต์มาส ได้แก่ลูกบอลคริสต์มาสนั่นเอง
  • กระจกอัจฉริยะ 

   กมลวรรณ แสนบุญรัตน์ (2548)
   การนั่งทำงานอยู่ในห้องกระจกที่มีแสดงแดดส่องถึงและไม่มีเครื่องปรับอากาศ คงจะเป็นการทำงานที่ไม่ค่อยมีความสุขนัก เพราะความร้อนอบอ้าวที่ได้รับ แต่โชคดีที่เรามีเครื่องปรับอากศ จึงนั่งทำงานได้อย่างเย็นสบาย แต่พลังงานที่ต้องใช้ ...
  • กระดาษจากตะไคร้ รางวัลจากการแสดงสิ่งประดิษฐ์นักเรียนนานาชาติ 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2550)
   ปัจจุบันพบว่ายังมีอุตสาหกรรมการแปรรูปกระดาษเพื่อเศรษฐกิจในปริมาณมาก ทำให้ป่าไม้ลดลงและเกิดผลกระทบต่อการนำวัตถุดิบจากป่าไม้มาทำเยื่อกระดาษ แต่การแปลรูปกระดาษก็ยังมีความจำเป็นในชีวิตประจำวันและในอนาคต
  • กระตุ้นจินตนาการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนกับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 4 

   ชมจันทร์ ธารา (2552)
   ภาพยนตร์แต่ละเรื่องที่นำมาฉายนั้น นับว่าเป็นภาพยนตร์วิิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติทั้งในยุโรป และเอเชีย ที่หาดูไม่ง่ายนัก เป็นโอกาสดีของเยาวชนไทยที่จะได้ชมภาพยนตร์ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ชวนให้ติดตาม ...
  • กระถางต้นไม้แก้มลิง 

   วนิดา คล่องอาสา (2553)
   จากเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันได้เกิดวิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน ทำให้อุฯณหภูมิของโลกสูงขึ้น จึงเกิดผลกระทบต่าง ๆ มากมาย เช่น อากาศแปรปรวน น้ำเเข็งละลายเกิดน้ำท่วมฉับพลัน แผ่นดินไหว เป็นต้น...
  • กระบวนการคิดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ตอนที่ 3 

   สุวร กาญจนมยูร (2546)
   คณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์แห่งการคิดและเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของสมองในด้านทักษะและกระบวนการคิด
  • กระบวนการคิดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ตอนที่ 4 

   สุวร กาญจนมยูร (2546)
   สมอง เป็นอวัยวะที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนารวดเร็วกว่าอวัยวะอื่น ๆ ของร่างกาย ภายในสมองมีเซลล์ประสาทมากมายประมาณ 1 แสนล้านเซลล์ แต่ละเซลล์จะมีใยประสาทแตกแขนงยื่ยยาวออกมา สั้นบ้างยาวบ้าง เพื่อเชื่อมต่อไปยังประสาทของเซลล์อื่น ...
  • กระบวนการคิดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ตอนที่ 5 

   สุวร กาญจนมยูร (2547)
   คณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์แห่งการคิดและเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของสมองในด้านทักษะและกระบวนการคิด
  • กระบวนการคิดคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ตอนที่ 6 

   สุวร กาญจนมยูร (2547)
   คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์หนึ่งที่ควรเน้นให้ผู้เรียนหาวิธีการคิด เพื่อให้เกิดองค์ความรู้หลักการต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์แล้วนำความรู้หลักการเหล่านั้นไปพัฒนาและแก้ปัญหาในชีวิตจริงจนทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ เกิดความริเริ่มสร้าง ...