• Science Education in Thailand the Development and Dilemmas 

   สุนีย์ คล้ายนิล (2555)
   It has been forty years since IPST started school science education reform that has brought the drastic change to school science in Thailand. Forty years time is long enough to force things changed, and science education ...
  • Science for Fun วิทยาศาสตร์ช่วยสืบ 

   วราภรณ์ ต วัฒนผล; สุวิมล จรูญโสตร์; คงนิตา เคยนิยม (2556)
   วิทยาศาสตร์ช่วยสืบ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานทุกปี ในปีนี้มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องกรด-เบส และการจำาแนกสาร เรามาเริ่มต้นพิสูจน์กันเลยดีไหม
  • Shieft แป้นลัดมหัศจรรย์ของ GSP ตอน รักษาหน้าสวย/หล่อ 

   อลงกต ใหม่ด้วง (2550)
   สำหรับฉบับนี้ ขอแนะนำเคล็ดลับของการใช้โปรแกรม GSP ในการปรับขนาดรูปโดยใช้แป้นลัด
  • Shieft แป้นลัดมหัศจรรย์ของ GSP ตอน หัวใจไม่เคยเท่าเดิม 

   อลงกต ใหม่ด้วง (2550)
   หลาย ๆ คนที่เคยใช้โปรแกรม GSP คงจะทราบกันดีว่า นอกเหนือจากคำสั่งการแปลงอย่างง่ายแล้ว โปรแกรมนี้สามารถสร้างการทำซ้ำของรูปเรขาคณิตแบบต่าง ๆ ที่เราสามารถสร้างขึ้นได้อีกด้วย ด้วยการใช้เมาส์เลือกภาพต้นแบบแล้วใช้แป้น + หรือ - ...
  • Shift แป้นลัดมหัศจรรย์ของ GSP ตอน คมชัดอย่างมืออาชีพ 

   อลงกต ใหม่ด้วง (2551)
   หลาย ๆ ท่านอาจนำความรู้ที่ได้จากการใช้ GSP ไปสร้างผลงานตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละท่านแล้ว แต่พอมีผลงานสาวย ๆ งาม ๆ อย่างนี้แล้ว หลาย ๆ ท่านคงไม่อยากให้มันเเสดงอยู่เฉพาะหน้าจอเท่านั้น แต่อยากนำไปใช้ในเอกสารประกอบการสอน ...
  • Shift แป้นลัดมหัศจรรย์ของ GSP ตอน อวดผลงานผ่าน www. 

   อลงกต ใหม่ด้วง (2551)
   สำหรับท่านที่เคยลองใช้โปรแกรม GSP ในการสร้างชิ้นงานต่าง ๆ จึงอาจจะอยากเผยแพร่ผลงานที่น่าภูมิใจเหล่านี้ผ่านเครือข่าย world wide web ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และทบทวนเนื้อหาแบบออนไลน์ หรือจะแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครูที่ออยู่ต่างโรงเรียน ...
  • Shift แป้นลัดมหัศจรรย์ของ GSP ตอน แป้นกลของคนชอบความตรง 

   อลงกต ใหม่ด้วง (2550)
   ความเป็นคนตรงถือเป็นมงคลชีวิตได้ประการหนึ่งเหมือนกัน หากเราเป็นคนที่มีจิตใจซื่อตรง ไม่คิดอะไรเคี้ยวคดลดเลี้ยวคอยแต่จะเอารัดเอาเปรียบคนอื่น สังคมก็คงจะน่าอยู่กว่านี้ โปรแกรม GSP ก็สอนให้เราเป็นคนตรงได้เหมือนกันจากเส้นตรงท ...
  • Shift แป้นลัดมหัศจรรย์ของ GSP ตอนตัวอักษรวิ่งได้ 

   อลงกต ใหม่ด้วง (2550)
   หลาย ๆ คน ที่เคยใช้โปรแกรม GSP คงทราบกันดีว่า ความสนุกอย่างหนึ่งของโปรแกรมนี้ ก็คือความสามารถในการเคลื่อนไหวของภาพต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นตามทิศทางที่เรากำหนดเองได้ โดยการใช้ปุ่มแสดงการทำงาน เมื่อเห็นรูปต่าง ๆ เคลื่อนไหวได้ดังใจแล้ว ...
  • Slice It เกมคณิตศาสตร์ยอดเยี่ยมฝึกสมองเรื่องรูปทรง 

   ภากร กุลศุภกร (2554)
   ในช่วงปีที่ผ่านมามี App ที่น่าสนใจมากมาย แต่เราขอเน้นเฉพาะ App วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน สำหรับครู นักเรียน และผู้ปกครอง พร้อมเเนะนำการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
  • Smart Classroom ห้องเรียนในยุค 4.0 

   นิรมิษ เพียรประเสริฐ (2560)
   ในยุคที่มีการใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมโยงสรรพสิ่งและส่งข้อมูลไปยังปลายทางได้อย่างรวดเร็ว และง่ายขึ้น ทำให้คนทุกคนจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง รู้จักวิธีการเรียนรู้และสามารถปรับใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
  • Sonya Kovalevskaya สตรีนักคณิตศาสตร์ผู้สามารถไม่แพ้บุรุษ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2549)
   ครอบครัว Krukovskaya มีทายาท 3 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 2 คน โดยบุตรสาวคนโตชื่อว่า Anluta และบุตรสาวคนเล็กชื่อ Sophla หรือ Sonya ซึ่งเป็นชื่ือที่เธอใช้เรียกตนเองในเวลาต่อมา
  • STEM Showcase โชว์โครงงานสะเต็มศึกษาดีเด่นระดับนานาชาติ 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2560)
   เยาวชนไทยจะมีผลงานที่โดดเด่นในระดับนานาชาติจำนวนมากทุกปี และ สสวท. ได้คัดเลือกโครงงานสะเต็มศึกษาที่ดีเด่นระดับนานาชาติมาจัดแสดงในงาน "STEM Showcase" เพื่อเป็นตัวอย่างให้นักวิชาการของ สสวท. ครูผู้สอน และวิทยากรในเครือข่าย ...
  • Stephen Hawking 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2553)
   Stephen Hawking เป็นนักฟิสิกส์อัจฉริยะผู้พิการ แต่มีชื่อเสียงโด่งดังจนเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ครทั่วโลกรู้จักดีที่สุดหนึ่ง
  • Steven Chu อดีตรัฐมนตรีรางวัลโนเบล 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2558)
   รัฐมนตรีคนแรกของโลกที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์คือ Steven Chu แห่งมหาวิทยาลัย Stanford สหรัฐอเมริกา ร่วมกับนักวิจัยท่านอื่นด้วยผลงานการคิดสร้างวิธีกักอะตอมให้อยู่นิ่ง ๆ โดยใช้เลเซอร์และสนามแม่เหล็ก
  • Subramanyan Chandrasekhar นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์อเมริกันเชื้อชาติอินเดีย 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2557)
   เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ค.ศ.1995 นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ (astrophysicist) คนสําคัญที่สุดคนหนึ่งของโลกได้ถึงแก่กรรมหลังจากที่ได้สร้างผลงานการค้นคว้าวิชาทฤษฎีดาราศาสตร์ฟิสิกส์ติดต่อกันมานานร่วม 60 ปี และได้รับรางวัลเกียรติยศมากมาย ...
  • Sunburst Youth Camp 2008 Singapore 

   นพรัตน์ ศรีเจริญ (2552)
   ในปีนี้ประเทศที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 14 ประเทศ แต่ละประเทศที่เข้าร่วมจะต้องคัดเลือกนักเรียน 8 คน และผู้ดูแล 1 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสำหรับตัวแทนประเทศไทยเป็นนักเรียนทุน พสวท. 8 คน และนักวิชาการจาก สสวท. ...
  • Super G เทคโนโลยีไร้สายความเร็วสูง 

   สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ (2548)
   ในการที่จะทำให้ระบบเครือข่ายไร้สายของเราสามารถสื่อสารให้เร็วขึ้นนั้น ต้องใช้อุปกรณ์ทั้งภาครับและภาคส่งที่รองรับเทคโนโลยีเร่งความเร็วของระบบไร้สายทั้งหมด
  • SWH การเขียนทางวิทยาศาสตร์ 

   เตชทัต เรืองธรรม (2559)
   วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคน ทำให้ได้พัฒนาวิธีคิด กระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล การมีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยเลือกใช้ข ...
  • The 1990 Revised Edition of The 1978 Lower Secondary School Curriculum 

   กระทรวงศึกษาธิการ (2539)
   หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ฉบับภาษาอังกฤษ โดยกระทรวงศึกษาธิการ
  • The 2nd International Conference on Southeast Asian Weather and Climate 2013 

   ยุพาพร ลาภหลาย (2556)
   ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และในระดับโลก จากปัญหาต่าง ๆ ที่พบเหล่านี้ทําให้ประเทศในแถบเอเซียแปซิฟิกรวมตัวกันเพื่อ ...