• เกมรถแข่งความน่าจะเป็น 

   รัชดา ยาตรา (2557)
   การเรียนการสอนเกี่ยวกับความน่าจะเป็นในระดับประถมศึกษาครูสามารถออกแบบเป็นเกมเพื่อกระตุ่นให้รักเรีนสนใจ ในบทความนี้จะยกตัวอย่าง เกมรถแข่งความน่าจะเป็น ซึ่งเป็นเกมที่ออกเเบบให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของเหตุการณ์ค ...
  • เกมสนุกฉุกคิดกับคณิตชวนฉงน 

   ชมัยพร ตั้งตน (2545)
   คอลัมน์นี้ จัดไว้เพื่อความสุขของนักคิดทุก ๆ ท่าน ข้อได้เปรียบสำหรับนักคิดคณิตศาสตร์นั้นมีประการหนึ่งคือ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งอาจนำเสนอในรูปเกมก็ได้นั้น ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ท้าทายมองดูคล้ายกับง่าย ๆ เกือบจะได้คำตอบอยู่แล้ว ...
  • เกมสนุกฉุกคิดกับคณิตชวนฉงน 

   ชมัยพร ตั้งตน (2545)
   คอลัมน์นี้ จัดไว้เพื่อความสุขของนักคิดทุก ๆ ท่าน ข้อได้เปรียบสำหรับนักคิดคณิตศาสตร์นั้นมีประการหนึ่ง คือ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ซึ่งอาจนำเสนอในรูปเกมก็ได้นั้น ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ท้าทายมองดูคล้ายกับง่าย ๆ เกือบจะได้คำตอบอยู่แล้ว ...
  • เกมสนุกฉุกคิดกับคณิตชวนฉงน 

   ชมัยพร ตั้งตน (2545)
   คอลัมน์นี้ จัดไว้เพื่อความสุขของนักคิดทุก ๆ ท่าน ข้อได้เปรียบสำหรับนักคิดคณิตศาสตร์นั้นมีประการหนึ่ง คือ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ซึ่งอาจนำเสนอในรูปเกมก็ได้นั้น ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ท้าทายมองดูคล้ายกับง่าย ๆ เกือบจะได้คำตอบอยู่แล้ว ...
  • เกมหอคอยฮานอยแบบสามเหลี่ยม 

   ธนัชกฤต แก้วเต็ม (2555)
   เกม หอคอย ฮานอย (Tower of Hanoi) เป็นเกมคณิตศาสตร์คิดค้นขึ้นโดยนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสชื่อ เอดูอาร์ ลูกา ในปี ค.ศ. 1883
  • เกมเพื่อการเรียนรู้คืออะไร 

   ยศินทร์ กิติจันทโรภาส (2562-11-01)
   เกมเพื่อการเรียนรู้ (Game Based Learning) เป็นสื่อการเรียนรู้แบบหนึ่ง ที่ผู็เรียนจะได้รับความรู้ผ่านการเล่นเกม ซึ่งมักออกแบบโดยจำลองมาจากสถานการณ์จริงเพื่อให้ผู้เรียนทดลองแก้ปัญหา ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ เกิดจินตนาการ ...
  • เกมแอปพลิเคชันกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในห้องเรียน 

   เสาวลักษณ์ บัวอิน (2563-08)
   บทความนี้แนะนำให้รู้จักเกมแอปพลิเคชัน EatD และวิธีการใช้งานในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน เป็นการเพิ่มบรรยากาศการเรียนรู้ให้สนุกและตื่นเต้น การนำเกมเข้าสู่ห้องเรียนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ในปัจจุบัน
  • เกร็ดความรู้ รางวัลโนเบล 

   วาสนา กีรติจำเริญ (2545)
   รางวัลโนเบล เป็นรางวัลที่คนทั่วโลกรู้จักดี และทีคนจำนวนไม่น้อยที่ใฝ่ฝันอยากได้รับรางวัลที่ทรงเกียรตินี้ เพราะมันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของผู้ที่ได้รับรางวัล ตลอดจนครอบครัวและประเทศชาติเป็นอย่างมาก
  • เกลือ 

   ศุภชัย ติยวรนันท์ (2551)
   ก่อนจากกันคราวที่แล้ว ได้สัญญาว่าจะเล่าเรื่องเกลือให้ฟัง เรื่องนี้ผูกโยงมากจากเรื่องเต้าหู้ ที่มีเกลือบางชนิดไปเป็นส่วนสำคัญในการตกตะกอนโปรตีนถั่วเหลือง วันนี้จึงนำเรื่องเกลือมาเล่าให้น้อง ๆ ได้ทราบกันตามสมควร
  • เกาะกระแสโลกร้อน น่ากลัวหรือเป็นแค่เรื่องธรรมชาติ 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2550)
   ประเด็นโลกร้อน หรือภาวะเรือนกระจก ยังเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันอีกพักใหญ่ โลกถูกทำลายด้วยฝีมือมนุษย์ บางคนเชื่อว่าเป้นเรื่องที่น่าเป็นห่วง แต่บางคนกลับมองว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติ เรื่องนี้ไม่มีใครยืนยันได้ว่าฝ่ายไหนจะถูก ...
  • เก็บข่าวจาด NCTM News Bulletin มาเล่าต่อ 

   ปานทอง กุลนาถศิริ (2546)
   Logo ใหม่ของ NCTM สำหรับศตวรรษที่ 21
  • เก็บตกการแข่งขัน Sketchpad 

   ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์ (2555)
   จากการประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับประเทศ ที่ สสวท. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2555 นั้น มีคำถามหลายข้อที่น่าสนใจและเหมาะต่อการลับสมองประลองปัญญาของผู้มีความสามารถทา ...
  • เก็บมาฝากจากการประชุม Redesigning Pedagogy ณ ประเทศสิงคโปร์ 

   นันทวัน นันทวนิช (2552)
   สำหรับการประชุมครั้งที่สาม ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมพร้อมกับคณะจาก สสวท. รวมทั้งหมด 10 คน การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมระดับสากลเพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัยด้านการศึกษา โดยมีประเด็นสำคัญที่กราออกแแบบและส่งเสริมสิ่ง ...
  • เก่งค้น เก่งคิดวิทยาศาสตร์ 

   มาลัย บึงสว่าง (2552)
   เด็ก ๆ ทุกคนเป็นนักวิทยาศาสตร์กันทั้งนั้น เพราะนิสัยอยากรู้อยากเห็น ช่างสงสัย และชอบตอบคำถาม ทำไมเรือลำใหญ่ ๆ จึงลอยน้ำได้ ดาวหางไปไหนตอนกลางวัน ฝนตกลงมาได้อย่างไร ทำไม ทำไม และทำไม คำถามเหล่านี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นของนัก ...
  • เขาดับร้อน 

   ศุภชัย ติยวรนันท์ (2553)
   เหตุที่ตั้งชื่อตอนว่าอย่างนี้ก็เนื่องด้วยนึกถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งที่ผมและคณาจารย์ในภาควิชาอีกหลายท่าน ได้นำนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยของแก่น ออกเดินทางเพื่อทัศนศึกษา และเรียนรู้ธรรมชาติของพืชพรรณต่าง ๆ โดยเฉพาะพืชสมุนไพร ...
  • เข้าใจการคูณ 

   อุษณีย์ วงศ์อามาตย์ (2561-07-03)
   การสอนการคูณ เรามักให้ความสำคัญกับวิธีการคำนวณเพื่อหาคำตอบ มากกว่าที่จะคำนึงถึงความหมายของการคูณ การทำเช่นนี้ทำให้หลายคนไม่เข้าใจความหมายของการคูณ และมักตั้งคำถามเกี่ยวกับการเขียนแสดงการคูณ มีครั้งหนึ่งได้กลายเป็นประเด็น ...
  • เคมีกับงานพิสูจน์หลักฐาน 

   ณัฏฐิกา งามกิจภิญโญ (2560-11-12)
   การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ต่าง ๆ ของนักนิติวิทยาศาสตร์ จะเห็นได้ว่านักพิสูจน์หลักฐานต้องทำงานโดยอาศัยความรู้ ทฤษฎี ตลอดจนทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อการกระทำผิดหรือช่วยให้ผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากข้อกล่าวหา
  • เคมีในครัว 

   ประสาน สร้อยธุหร่ำ (2547)
   การทดลอง : อาหารกับความเป็นกรด - เบส
  • เคมีในสระว่ายน้ำ 

   สุทธาทิพย์ หวังอำนวยพร (2563-08)
   สระว่ายน้ำเป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกายที่หลาย ๆ คนชื่นชอบ การรักษาสภาพน้ำในสระว่ายน้ำให้สะอาดเพื่อให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง หลาย ๆ คนอาจคิดว่าในสระว่ายน้ำมีคลอรีนเป็นสารที่ใช้กำจัดเชื้อโรคในน้ำ ...
  • เครือข่ายความร่วมมือ ศูนย์อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP 

   ชมัยพร ตั้งตน (2551)
   จากประสบการณ์การทำงานของ สสวท. ร่วมกับ หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในระดับภูมิภาค มาเป็นเวลาถึง 36 ปี สสวท. พบว่า ตัวแบบขององค์กรตามสายการบังคับบัญชาของกระทรวงศึกษาธิการมีข้อจำกัด และเปลี่ยนแปลงอยู่เนือง ๆ ...