• เกม พัฒนาควา คิดสู่วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

   พรพิมล ตั้งชัยสิน (2555)
   สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้พัฒนาเกมฝึกพื้นฐานความคิดอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอนให้อยู่ในรูปของเกมดิจิทัลซึ่งจะทำให้ ดึงดูด ความสนใจของผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาความคิดใ ...
  • เกม เพื่อนฉันคือใคร 

   จำรัส อินทลาภาพร (2551)
   เกมนี้จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ครูใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ...
  • เกมค้นหาตัวเองตามหมู่เลือด 

   วรรณพร เหมือนเพชร (2555)
   ฉบับนี้มีแบบทดสอบค้นหาตัวเองของคนแต่ละหมู่เลือดให้คลายเครียด
  • เกมช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ 

   ปฐมาภรณ์ อวชัย (2557)
   โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer disease) เป็นภาวะสมองเสื่อมที่พบมากที่สุด โดยเฉลี่ยผู้ป่วยจะอยู่ได้นาน 8–10 ปีอาการเริ่มจากความบกพร่องของความจำ เช่น การสับสนวันเวลา หลงทิศทาง ทำสิ่งที่เคยทำเป็นประจำไม่ได้ จากนั้นจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป ...
  • เกมทายใจ กับวิชาไอซีที 

   นิรมิษ เพียรประเสริฐ (2553)
   กิจกรรมที่จะมาเเนะนำให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้กันในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่นำไปใช้ก่อนเข้าสู่บทเรียน หรือนอกเวลาเรียนได้ เกมนี้มีชื่อว่า เกมทายใจ
  • เกมพีเอช (pH Game) 

   สมรศรี กันภัย (2548)
   สนุกกับกิจกรรม GLOBE นิตยสารฉบับนี้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียกว่า "เกมพีเอช" ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนได้ทราบระดับความเป็นกรด - เบสของของเหลวและสารที่อยู่รอบ ๆ โรงเรียน
  • เกมรถแข่งความน่าจะเป็น 

   รัชดา ยาตรา (2557)
   การเรียนการสอนเกี่ยวกับความน่าจะเป็นในระดับประถมศึกษาครูสามารถออกแบบเป็นเกมเพื่อกระตุ่นให้รักเรีนสนใจ ในบทความนี้จะยกตัวอย่าง เกมรถแข่งความน่าจะเป็น ซึ่งเป็นเกมที่ออกเเบบให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของเหตุการณ์ค ...
  • เกมสนุกฉุกคิดกับคณิตชวนฉงน 

   ชมัยพร ตั้งตน (2545)
   คอลัมน์นี้ จัดไว้เพื่อความสุขของนักคิดทุก ๆ ท่าน ข้อได้เปรียบสำหรับนักคิดคณิตศาสตร์นั้นมีประการหนึ่งคือ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งอาจนำเสนอในรูปเกมก็ได้นั้น ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ท้าทายมองดูคล้ายกับง่าย ๆ เกือบจะได้คำตอบอยู่แล้ว ...
  • เกมสนุกฉุกคิดกับคณิตชวนฉงน 

   ชมัยพร ตั้งตน (2545)
   คอลัมน์นี้ จัดไว้เพื่อความสุขของนักคิดทุก ๆ ท่าน ข้อได้เปรียบสำหรับนักคิดคณิตศาสตร์นั้นมีประการหนึ่ง คือ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ซึ่งอาจนำเสนอในรูปเกมก็ได้นั้น ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ท้าทายมองดูคล้ายกับง่าย ๆ เกือบจะได้คำตอบอยู่แล้ว ...
  • เกมสนุกฉุกคิดกับคณิตชวนฉงน 

   ชมัยพร ตั้งตน (2545)
   คอลัมน์นี้ จัดไว้เพื่อความสุขของนักคิดทุก ๆ ท่าน ข้อได้เปรียบสำหรับนักคิดคณิตศาสตร์นั้นมีประการหนึ่ง คือ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ซึ่งอาจนำเสนอในรูปเกมก็ได้นั้น ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ท้าทายมองดูคล้ายกับง่าย ๆ เกือบจะได้คำตอบอยู่แล้ว ...
  • เกมหอคอยฮานอยแบบสามเหลี่ยม 

   ธนัชกฤต แก้วเต็ม (2555)
   เกม หอคอย ฮานอย (Tower of Hanoi) เป็นเกมคณิตศาสตร์คิดค้นขึ้นโดยนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสชื่อ เอดูอาร์ ลูกา ในปี ค.ศ. 1883
  • เกมเพื่อการเรียนรู้คืออะไร 

   ยศินทร์ กิติจันทโรภาส (2562-11-01)
   เกมเพื่อการเรียนรู้ (Game Based Learning) เป็นสื่อการเรียนรู้แบบหนึ่ง ที่ผู็เรียนจะได้รับความรู้ผ่านการเล่นเกม ซึ่งมักออกแบบโดยจำลองมาจากสถานการณ์จริงเพื่อให้ผู้เรียนทดลองแก้ปัญหา ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ เกิดจินตนาการ ...
  • เกมแอปพลิเคชันกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในห้องเรียน 

   เสาวลักษณ์ บัวอิน (2563-08)
   บทความนี้แนะนำให้รู้จักเกมแอปพลิเคชัน EatD และวิธีการใช้งานในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน เป็นการเพิ่มบรรยากาศการเรียนรู้ให้สนุกและตื่นเต้น การนำเกมเข้าสู่ห้องเรียนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ในปัจจุบัน
  • เกร็ดความรู้ รางวัลโนเบล 

   วาสนา กีรติจำเริญ (2545)
   รางวัลโนเบล เป็นรางวัลที่คนทั่วโลกรู้จักดี และทีคนจำนวนไม่น้อยที่ใฝ่ฝันอยากได้รับรางวัลที่ทรงเกียรตินี้ เพราะมันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของผู้ที่ได้รับรางวัล ตลอดจนครอบครัวและประเทศชาติเป็นอย่างมาก
  • เกลือ 

   ศุภชัย ติยวรนันท์ (2551)
   ก่อนจากกันคราวที่แล้ว ได้สัญญาว่าจะเล่าเรื่องเกลือให้ฟัง เรื่องนี้ผูกโยงมากจากเรื่องเต้าหู้ ที่มีเกลือบางชนิดไปเป็นส่วนสำคัญในการตกตะกอนโปรตีนถั่วเหลือง วันนี้จึงนำเรื่องเกลือมาเล่าให้น้อง ๆ ได้ทราบกันตามสมควร
  • เกาะกระแสโลกร้อน น่ากลัวหรือเป็นแค่เรื่องธรรมชาติ 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2550)
   ประเด็นโลกร้อน หรือภาวะเรือนกระจก ยังเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันอีกพักใหญ่ โลกถูกทำลายด้วยฝีมือมนุษย์ บางคนเชื่อว่าเป้นเรื่องที่น่าเป็นห่วง แต่บางคนกลับมองว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติ เรื่องนี้ไม่มีใครยืนยันได้ว่าฝ่ายไหนจะถูก ...
  • เก็บข่าวจาด NCTM News Bulletin มาเล่าต่อ 

   ปานทอง กุลนาถศิริ (2546)
   Logo ใหม่ของ NCTM สำหรับศตวรรษที่ 21
  • เก็บตกการแข่งขัน Sketchpad 

   ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์ (2555)
   จากการประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับประเทศ ที่ สสวท. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2555 นั้น มีคำถามหลายข้อที่น่าสนใจและเหมาะต่อการลับสมองประลองปัญญาของผู้มีความสามารถทา ...
  • เก็บมาฝากจากการประชุม Redesigning Pedagogy ณ ประเทศสิงคโปร์ 

   นันทวัน นันทวนิช (2552)
   สำหรับการประชุมครั้งที่สาม ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมพร้อมกับคณะจาก สสวท. รวมทั้งหมด 10 คน การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมระดับสากลเพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัยด้านการศึกษา โดยมีประเด็นสำคัญที่กราออกแแบบและส่งเสริมสิ่ง ...
  • เก่งค้น เก่งคิดวิทยาศาสตร์ 

   มาลัย บึงสว่าง (2552)
   เด็ก ๆ ทุกคนเป็นนักวิทยาศาสตร์กันทั้งนั้น เพราะนิสัยอยากรู้อยากเห็น ช่างสงสัย และชอบตอบคำถาม ทำไมเรือลำใหญ่ ๆ จึงลอยน้ำได้ ดาวหางไปไหนตอนกลางวัน ฝนตกลงมาได้อย่างไร ทำไม ทำไม และทำไม คำถามเหล่านี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นของนัก ...