• Alfred Wegener ผู้ตั้งทฤษฎีการเลื่อนตัวของเปลือกทวีป 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2550)
   ใน พ.ศ. 2163 (รัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม) ปราชญ์ Francis Bacon หลังจากที่ได้ศึกษาแผนที่โลกแล้ว ก็ได้เสนอความคิดว่า ย้อนไปในอดีตยุคดึกดำบรรพ์ ทวีปอเมริกาคงเคยผนึกติดเป็นแผ่นดินเดียวกับทวีปยุโรปและแอฟริกา อีก 48 ปีต่อมา P. Placet ...
  • Andrei A. Sakharov ผู้สร้างระเบิดไฮโดรเจน ของรัสเซีย 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2559)
   เมื่อรัสเซียภายใต้การปกครองของจอมเผด็จการสตาลิน (Stalin) ทดลองระเบิดไฮโดรเจนได้สำเร็จเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1953 Andrei A. Sakharov ก็ได้รับการยกย่องและชื่นชมว่าเขา คือบิดาของระเบิดไฮโดรเจน แต่ซาคารอฟไม่ได้ ...
  • Andrey Geim กับ การพบกราฟีน (Graphene) 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2558)
   ในปี ค.ศ.1996 Richard Smalley คือผู้พิชิตรางวัลโนเบลสาขาเคมีร่วมกับ Harry Kroto และ Robert Curl ด้วยผลงานการพบ fullerene ซึ่งประกอบด้วยอะตอมคาร์บอน 60 อะตอมจับเรียงกันเป็นทรงกลมคล้ายลูกฟุตบอล นับเป็นการจัดเรียงอะตอมคาร์บ ...
  • Arithmetic with Frames 

   สุรัชน์ อินทสังข์ (2547)
   พอดีผมได้อ่านบทความ Arithmetic with Frames ในหนังสือ Teaching Gifted Students และเห็นว่ามีเนื้อหาสาระที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ จึงขอเรียบเรียงความมาเขียนให้อ่านกัน
  • Arthur Eddington 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2552)
   Arthur Eddington เกิดเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2425 ที่เมือง Kendal ใกล้ Lake District ในอังกฤษ บิดามารดาเป็น Quaker ที่เคร่งศาสนามาก และมีวิถีชีวิตกับความเชื่อที่ไม่เหมือนคนทั่วไป
  • as if words have indeed become flesh (เสมือนได้พิสูจน์ว่าสมมติฐานนั้น คือ ความจริง) 

   วิโรจน์ ตันตราภรณ์ (2548)
   ผู้เขียนติดใจในข้อสังเกตของ Ziman ในหนังสือ Solid State Physics เพราะเขาเป็น Theorist คนหนึ่ง และได้วิเคราะห์ทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นในช่วงก่อนหน้านั้น ซึ่งมี Theorists หลายคนได้แสดงฝีมือ math ชั้นสูงคำนวณค่าต่าง ...
  • Asimo วิวัฒนาการของฮอนด้า สู่เด็กน้อยในร่างหุ่นยนต์ 

   โอมอนันต์ มณีโชติ (2548)
   ภายใต้ความฝันที่พยายามนำความหลากหลายรูปแบบสู่คนทั่วโลกโดยไม่จำกัดอยู่ที่นวัตกรรมแห่งการขับขี่เท่านั้น ฮอนด้ายังก้าวสู่ความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีอันล้ำหน้า ซึ่งนำไปสู่การกำเนิดของ Asimo
  • Astrobiology ศาสตร์แห่งการศึกษาสิ่งมีชีวิตด้านอวกาศ 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2551)
   การศึกษาสิ่งมีชีวิตด้านอวกาศ มีที่มาที่ไปจากการศึกษาสิ่งมีชีวิตในศาสตร์ที่มีพื้นฐานทางด้านชีววิทยา และนำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ เข้ามาช่วยในการศึกษา จึงทำให้มีคำถามเกิดขึ้นในหัวของนักคิดนักวิจัยทั่วโลกในขณ ...
  • ATLAS หน้าต่างไขปริศนาจุดกำเนิดเอกภพ 

   รักษพล ธนานุวงศ์ (2553)
   อย่างทีี่หลายคนคงได้อ่าน ได้ฟ้ง หรือได้ดู จากสื่อต่างๆ ถึงข่าวการทดลองทางวิทยาศาสตร์ครัั้งสำาคัญ ของการเร่งอนุภาคด้วยเครืื่องเร่งอนุภาคขนาดเส้นรอบวงกว่า 27 กิโลเมตร ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพืื่อสร้างสภาวะให้ ...
  • Barbara MaClintcok มารดาของนักวิทยาการด้านพันธุศาสตร์ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2550)
   ตลอดชีวิตของเธอ McClintock ชอบความสันโดด อิสระ และความเชื่อมั่นในตนเองสูง เมื่อเธอได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ 14 ปริญญา และได้รับรางวัลโนเบล ชีวิตของเธอจึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง เธอต้องอกสังคมมากขึ้น จึงทำให้เธอเป็ ...
  • Botulinim toxin สารพิษจากเชื้อแบคทีเรียในหน่อไม้ปี๊บ 

   พงษ์ ทรงพุฒิ (2549)
   ข่าวใหญ่ที่เคยลงในหนังสือพิมพ์ ไม่แพ้ข่าวการเมืองในช่วงที่ผ่านมา คือข่าวที่มีผู้อาศัยในตำบลป่าคาหลวง และตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ไปร่วมงานบุญพระธาตุเมล็ดข้าวที่บ้านนาหวายใหม่ และได้กินหน่อไมเปี๊บที่นำมาทำอาหารเล ...
  • CAD/CAM/CAE/CNC กับอุตสาหกรรมการผลิต 

   สมนึก บุญพาไสว (2549)
   ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การพัฒนาการะบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกระบวนการผลิตที่ต้องการความละเอียด ความถูกต้อง ความเที่ยงตรงของชิ้นงาน ความน่าเชื่อถือ และความยืดหยุ่นในกระบวนการ เทคโนโลยีที่เข้ ...
  • CAD/CAM/CAE/CNC กับอุตสาหกรรมการผลิต 

   สมนึก บุญพาไสว (2555)
   เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตได้แก่ CAD/CAM/CAE/และ CNC ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ เป็นกระบวนการผลิตที่มีความละเอียด ความถูกต้อง ความเที่ยงตรงของชิ้นงาน ความน่าเชื่อถือ ...
  • Cecilia Payne – Gaposchkin 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2556)
   นับตั้งแต่ยุคของ Anaxagoras เมื่อ 2,800 ปีก่อน ผู้คนมักเชื่อว่า ดาวบนฟ้าทุกดวงและโลกประกอบด้วยธาตุ เช่น เหล็ก แคลเซียม และออกซิเจนฯลฯ เหมือนกัน จนกระทั่งนักดาราศาสตร์สตรีท่านหนึ่ง ได้พบในปี ค.ศ.1923 ว่า การนึกคิดและเชื่อ ...
  • Charles Augustin de Coulomb 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2553)
   เมื่อสงคราม 30 ปี ระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสสิ้นสุด ฝรั่งเศสได้กลายเป็น ประเทศมหาอำนาจทางวิทยาศาสตร์ เพราะมีนักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังหลายคน เช่น Charles Augustin de Coulomb ...
  • Charles Lyell บิดาคนหนึ่งของวิชาธรณีวิทยา 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2560)
   เมื่อ Charles Darwin เรียบเรียงหนังสือ On the Origin of Species เขาได้อ้างถึง Charles Lyell ว่า เป็นผู้ที่ให้ความคิดและวิธีคิดประมาณครึ่งหนึ่งของเนื้อหาที่มีในหนังสือเล่มนั้น
  • ChemDraw Ultra กับการวาดภาพโครงสร้างเคมีของสาร 

   ณัฏฐิกา งามกิจภิญโญ (2560-01-02)
   ในการเรียนวิชาเคมี บางบทเรียนจะอธิบายสมบัติและการเปลี่ยนแปลงของสารในระดับที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งสำหรับนักเรียนอาจเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจและมองเห็นภาพตำแหน่งของอะตอม และมุมระหว่างพันธะ ดังนั้นเพื่อให้นักเรียน ...
  • Christiaan Huygens 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2550)
   ถ้าโลกนี้ไม่มี Isaac Newton นักปราชญ์ Christiaan Huygens ก็จะได้รับการยกย่องว่าเป็นนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 จากการที่มีผลงานมากมายหลายด้านทั้ง คณิตศาสตร์ กลศาสตร์ และทัศนศาสตร์ อาทิเช่น Huygens ...
  • Christiaan Huygens นักดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ชาวดัทซ์ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2561-09-03)
   ในเนเธอร์แลนด์ นามสกุล Huygens เป็นนามสกุล "โหล" เพราะใคร ๆ ก็ใช้นามสกุลนี้ เหมือนนามสกุล Kim ในเกาหลี และ Lee ในจีน แต่ถ้าหมายถึง Huygens ที่เป็นนักฟิสิกส์ ทุกคนจะรู้จัก Christiaan Huygens ซึ่งเป็นทั้งนักดาราศาสตร์ ...
  • Christiaan Huygens นักดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ชาวดัทซ์ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2560-03-04)
   ทุกคนรู้จัก Christiaan Huygens ซึ่งเป็นทั้งนักดาราศาสตร์ นักฟิสิกส์ นักคณิตศาสตร์ นักเทคโนโลยี ฯลฯ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่รองก็แต่ Isaac Newton ในคริสต์ศตวรรษที่ 17