• มุมความคิด : เรียนฟอสซิลที่วนอุทยานถ้ำเพชร ถ้ำทอง 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2547)
   ความรู้ทางธรณีวิทยาได้ถูกกำหนดไว้ในสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่องโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ซึ่งเนื้อหาเรื่องฟอสซิล หรือ ซากดึกดำบรรพ์ก็เป็นอีกเรื่องที่นัก ...
  • ระบบอาคารจอดรถยนต์แบบอัตโนมัติ 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2550)
   ผู้อ่านคงเคยประสบปัญหาขับรถวนหาที่จอดนานกว่าจะพบที่ว่างสำหรับจอดรถ โดยเฉพาะเวลาที่ต้องไปสำนักงานหรืิอห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางเมือง ด้วยเหตุนี้เด็กนักเรียน ม. ปลายวัยใสจากเมืองโคราชจึงได้คิดค้นแบบจำลองระบบอาคารจอดรถยนต์แบ ...
  • ละครโลกร้อน "ดู...ดู๊...ดู ดูคนทำ ทำไมถึงทำกับโลกได้" สสวท. สอนวิทย์ผ่านความบันเทิง 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2551)
   วันนี้จะพาคุณหนู ๆ ตามไปดละครเรื่อง "ดู...ดู๊...ดู ดูคนทำ ทำไมถึงทำกับโลกได้" โดยจัดแสดงรอบปฐมทัศน์ ไปเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 ที่ผ่านมา ณ ท้อฟ้าจำลองกรุงเทพฯ (เอกมัย)...
  • วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 116 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2545 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545-02)
   ในวารสารฉบับนี้มีบทความที่ให้ข้อคิดจากผลการประเมินของ TIMSS 1999 ในวิชาวิทยาศาสตร์ ความเป็นมาของสถาบัน ฯ ในสามทศวรรษ สสวท. จะสอนคณิตศาสตร์อย่างไร เทคโนโลยีเว็บกับห้องเรียนเสมือนจริง โลกแห่งจินตนาการของเด็กเล็ก และเนื้อหา ...
  • วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 117 มีนาคม - เมษายน 2545 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545-03)
   ในวารสารฉบับนี้มีบทความที่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์ อาทิ "ข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาของเด็กออสเตรเลีย" ...เพื่อให้เพื่อนครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ได้เห็นตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ที่ดีๆ ...
  • วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 31 ฉบับที่ 124 พฤษภาคม - มิถุนายน 2546 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546)
   ในวารสารฉบับนี้มีบทความพิเศษเรียนรู้ดาราศาสตร์และอวกาศในแนวการสอนตามหลักสูตรใน ...เรียนรู้ดาราศาสตร์เข้าใจวิถีธรรมชาติ ปูพื้นฐานครูวิทย์ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ เรื่องใหม่ใกล้ตัว ...ออกแบบเว็บอย่างไรจึงจะเรียกว่า "เว็บดีมีคุณภาพ" ...
  • สสวท. นำขบวนนักวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ICT สานต่อศูนย์สาระการเรียนรู้ สู่ชุมชน 5 จังหวัดชานแดนใต้ 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2551)
   เมื่อต้นปีพ.ศ. 2550 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ ตามโครงการเครือข่ายสาระสนเทศการเรียนรู้เขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • หลบร้อนมาปลูกใจรักความงามในวิทยาศาสตร์ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ในค่าย พสวท. มัธยมศึกษาภาคฤดูร้อน 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2551)
   เดือนเมษายนของทุกปี มีกิจกรรมหนึงที่เยาวชนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฝ้ารอคอยนั่นคือ ค่ายวิทยาศาสตร พสวท. ภาคฤดูร้อน ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมที่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ ทำการทดลอง ให้เกิดความสนุกสนานในการำกิจกรรม ...
  • หลบร้อนมาปลูกใจรักวิทยาศาสตร์ที่ ดอยอินทนนท์ ค่ายวิทยาศาสตร์ฤดูร้อน 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2552)
   กว่า 25 ปีแล้วที่โครงการ พสวท. ของ สสวท. ได้ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่มาช่วยพัฒนาประเทศ โดยได้ให้ทุนเรียนวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงปริญญาเอกและส่งเสริมการทำวิจัยระดับหลังปริญญาเอก
  • หากเบื่อเรียนวิทย์ สอนผ่านละครดีกว่า 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2553)
   ค่ายละครวิทยาศาสตร์ ดึงดูดเด็กให้สนใจวิทย์ เมื่อนักเรียนเบื่อหน่ายที่จะเรียนวิทยาศาสตร์ ครูต้องหาแรงจูงใจต่าง ๆ ที่ชัดจูงให้เด็ก ๆ ได้เข้าถึงเนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร์อย่างเต็มใจและเข้าใจมากขึ้นตามแนวทางที่ถนัดของคุณครู ...
  • อ. สุคนธ์ทิพย์ ขวัญแก้ว ครูดอยผู้ร่วมบุกเบิกหลักสูตรวิทยาศาสตร์รากฐาน เรียนรู้มิติสัมพันธ์ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2549)
   คอลัมน์มุมความคิดในฉบับนี้เสนอการติดตามความเคลื่อนไหวของการทดลองใช้หลักสูตร ฯ ที่ สสวท. กำลังวิจัยนำร่องทดลองใช้ เนื่องจากความต้องการให้คนไทยทุกคนมีความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้แก่ ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล คิดอย่างมีระบบ ...
  • อ. สุทธิพร ศิรประภา 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2547)
   แนวทางการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะและกระบวนการ "การเรียนรู้เรื่องเซตจากชุมชนท้องถิ่นในรูปแบบโครงงาน"
  • อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2548)
   วันนี้นิตยสาร สสวท. จะพาท่านผู้อ่านไปเที่ยวอุทยานผีเสื้อและแมลง แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์แห่งใหม่ของเด็กไทย
  • อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2553)
   ตามตำนานเล่าว่า เขาน้ําค้างเป็นยอดเขาสูง มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี สมัยโบราณคนที่เคยขึ้นไปบนยอดเขาจะเห็นมีน้ำค้างเป็นเกร็ดอยู่ตามยอดหญ้าลักษณะเป็นใยแมงมุมแม้แต่ตอนเที่ยงวันก็มีน้ำค้าง ประปรายอยู่บนยอดหญ้า จึงได้เรียกขานกันว่า ...
  • อุปกรณ์ช่วยเปิดหนังสือเพื่อคนพิการแขน 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2549)
   เนื่องจากผู้พิการทางแขนไม่สามารถใช้มือในการทำอะไรได้อย่างคนปกติ ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสศึกษาหาความรู้โดยสะดวกได้ด้วยตนเอง เด็กไทยวัยโจ๋สองคนจากเมืองชัยภูมิ จึงได้คิดค้นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการอ่านหนังสือของคนพิการแขนขึ้นมา
  • เปิดใจ 5 นักเรียนเหรียญทองโอลิมปิกวิชาการ 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2545)
   ข่าวดีล่าสุดในวงการศึกษาวิทยาศาสตร์บ้านเรา เมื่อเด็กไทยสร้างชื่อคว้า 5 เหรียญทองโอลิมปิกวิชาการมาได้ 3 เหรียญทองจากการแข่งขันเคมีโอลิมปิก 1 เหรียญทองจากชีววิทยาโอลิมปิก และ 1 เหรียญทองจากฟิสิกส์โอลิมปิก
  • เมฆบอกอะไรแก่เรา? 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2552)
   นักวิทยาศาสตร์น้อยทำวิจัยหาความจริงจากเมฆร่วมกับ NASA การก่อตัวของเมฆ เกิดพายุ การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เช่น ภาวะโลกร้อน การเกิดพายุเฮอริเคน ปรากฏการณ์เอลนิโย่และลานินย่า ส่งผลต่อเราอย่างไร
  • เมื่อเยาวชนอินเดียจับมือเด็กไทย ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2553)
   เมื่อเยาวชนอินเดียจับมือเด็กไทย ไขปัญหาสิ่งเเวดล้อมโลก ตามไปดูวัยซนอินเดียเยี่ยมชมกิจกรรม สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนไทย
  • เส้นทางของเด็กสายวิทย์เรียนดี สุริยะใส กตะศิลา 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2550)
   สุริยะใส กตะศิลา ผู้เคยเป็นเด็กเรียนเก่งคณิตศาสตร์ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา และเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาสายวิทยาศาสตร์และมองว่าวิทยาศาสตร์นั้นมีความสำคัญต่อวิธีคิดของเขา
  • เส้นทางสู่ครูไอทีมืออาชีพ 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2550)
   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดประชุมปฏิบัติการพิจารณาร่างคู่มือครูสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษา เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ครูในการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงานเทคโน ...