• สื่อวีดิทัศน์กับการเรียนการสอน 

   มนตรี เพชรอินทร์ (2545)
   ทุกวันนี้มีการพัฒนาสื่อต่าง ๆ ขึ้นมามากมายและรวดเร็ว เพราะเป็นบุคโลกาภิวัฒน์ วีดิทัศน์ก็ยังเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมอยู่ในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการสอนที่ช่วยทำให้การสอนน่าสนใจ และให้ความกระจ่างกับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
  • สื่อสามมิติชุดบบันทึกโลก ตอน ชีวิตในห้วงน้ำ 

   เบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ (2555)
   ประวัติความเป็นมาของโลกเป็นอีกเนื้อหาหนึ่งที่เป็นองค์ความรู้ที่สำคัญที่ทำให้นักเรียนได้รู้เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งมีชีวิต และทรัพยากรต่าง ๆ บนโลกของเรา
  • สื่อเกมและของเล่นคณิตศาสตร์ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544)
   สื่อ เกม และของเล่นคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2544 ซึ่งมีเนื้อหาที่เหมาะสำหรับครูผู้สอนนำไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้สื่อ เกม และของเล่น ตลอดจนแนวทางในการจัดทำสื่อ ...
  • สื่อเสริมการเรียนรู้ โลกเสมือนผสมโลกจริง (Augmented Reality) ชุดการจมและการลอย 

   รักษพล ธนานุวงศ์ (2556)
   Augmented Reality หรือ AR เป็นเทคโนโลยีที่ผสมโลกของความจริง (real world) เข้ากับโลกเสมือน (virtual world) โดยใช้วิธีซ้อนภาพสามมิติที่อยู่ในโลกเสมือน ไปอยู่บนภาพที่เห็นจริง ๆ ในโลกของความเป็นจริง ผ่านกล้องดิจิทัล เว็บแคม ...
  • สื่อโครงสร้างโลกแบบสามมิติ สื่อการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

   ชาคริต อนันตวัฒนวงศ์ (2554)
   สื่อโครงสร้างโลกแบบสามมิติที่สาขาวิทยาศาสตร์ (สสวท.) ได้ออกแบบมานั้นเป็นหุ่นจำลองที่ไม่ธรรมดา เนื่องจากสื่อโครงสร้างโลกแบบสามมิตินี้ สามารถขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวและแสดงกระบวนการหรือกลไกต่าง ๆ ซึ่งทำงานประสานกันอย่างอัตโนมัติ ...
  • สุขภาพดีด้วยดัชนีคณิตศาสตร์ 

   อลงกต ใหม่ด้วง (2559)
   การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรทำอย่างสม่ำเสมอ เพราะแม้ร่างกายจะดูเหมือนว่ามีความสมบูรณ์แข็งแรง และไม่ได้มีอาการผิดปกติใด ๆ แต่การตรวจการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายอย่างละเอียดอาจทำให้เราพบปัญหาแต่เนิน ๆ ...
  • สุดยอดรถประดิษฐ์ประหยัดเชื้อเพลิง จาก A.T.E. School 

   ปริยานุช ขุนเณร (2549)
   เคยคิดบ้างไหมว่าด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงหนึ่งลิตร รถของคุณจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนในยุคน้ำมันแพง น้ำมันเพียงลิตรเดียวมีค่าจนแทบจะแลกอาหารได้หนึ่งมื้อทีเดียว แต่เราเคยสังเกตกันบ้างไหมว่า เราใช้ประโยชน์จากมันได้มาก น้อยเพียงใด
  • สุดยอดโครงงานระดับโลก 

   ปริยานุช ขุนเณร (2549)
   ผลงานจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ช่างคิด ช่างจินตนาการ สร้างสรรค์เป็นผลงานที่ผู้ใหญ่หลายคนอาจจะต้องตื่นตะลึงกับจินตนาการอันกว้างไกลของพวกเขา...
  • สุริยวิถีอยู่ที่ไหน 

   สุจิตรา ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์ (2550)
   สุริยวิถี (Ecliptic) คืออะไร อยู่ที่ไหน มีประโยชน์กับเราหรือไม่ อย่างไร หากเรานึกย้อนไปถึงเรื่องกลุ่มดาวจักรราศี เราคงจำได้ว่า กลุ่มดาวจัรราศีทั้ง 12 กลุ่มนั้นอยู่บนสุริยวิถี
  • สุริยุปราคาเต็มดวง 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

   นิพนธ์ ทรายเพชร (2552)
   สุริยุปราคา เป็นปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์มืดมัวลง สาเหตุเนื่องจากดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ ทำให้เงาของดวงจันทร์ทอกมาที่โลก คนบนโลกที่อยู่ใต้ดวงจันทร์จะเห็นสุริยุปราคา
  • สูตรคูณแสนสวย 

   ปรีชา เนาว์เย็นผล (2551)
   สูตรคูณมีประโยชน์ไม่น้อย เมื่อท่องสูตรคูณได้แม่นยำก็จะสามารถนำไปใช้หาผลคูณแล้วผลหารได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
  • สู่กลางใจเธอ กิจกรรมการสร้างยานอวกาศลงจอดบนดาวพลูโต 

   สุนัดดา โยมญาติ (2561-09-03)
   ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และในงานคาราวานวิทยาศาสตร์ ผู้เขียนได้มีโอกาสจัด Workshop สาธิตกิจกรรมยานอวกาศลงจอดบนดาวพลูโต (Spacecraft's Pluto landing) โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติสร้ ...
  • สไลด์นำเสนอการประเมิน PISA 2012 

   ปรีชาญ เดชศรี (2555)
   สไลด์นำเสนอการประเมิน PISA 2012 โดย ดร.ปรีชาญ เดชศรี ในการประชุมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ PISA, สิงหาคม 2555
  • สไลด์นำเสนอการสร้างความพร้อมเพื่อการสอบ 

   ธงชัย ชิวปรีชา (2555)
   สไลด์นำเสนอการสร้างความพร้อมเพื่อการสอบ โดย ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ในการประชุมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ PISA, สิงหาคม 2555
  • สไลด์นำเสนอการใช้การสอบขับเคลื่อนการสอน 

   ธงชัย ชิวปรีชา (2555)
   สไลด์นำเสนอการใช้การสอบขับเคลื่อนการสอน โดย ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ในการประชุมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ PISA, สิงหาคม 2555
  • สไลม์ (Slime) ของเล่นเด็กกับความรู้ทางเคมี 

   ศิริรัตน์ พริกสี (2563-01)
   สไลม์ (Slime) เป็นของเล่นสำหรับเด็ก มีลักษณะเหนียวและหนืด เมื่อปั้นแล้วปล่อยทิ้งไว้สามารถคืนสภาพเดิมได้ ทราบหรือไม่ว่า สไลม์ ที่เด็ก ๆ เล่นกันนั้นได้สอดแทรกความรู้ทางเคมีไว้ด้วย นั่นคือ สไลม์เป็นพอลิเมอร์อย่างหนึ่ง ...
  • ส่งเสริมการคิดเชิงวิจารณญาณของนักเรียนโดยใช้กรณีศึกษา ปะการังฟอกขาว 

   สิทธิชัย วิชัยดิษฐ์ (2554)
   หากถามว่า เด็กไทยควรได้รับการพัฒนาทักษะการคิดอะไร เพื่อให้มีชีวิตที่ดีในสังคมปัจจุบัน ซึ่งประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้มากมายและหลากหลาย ทั้งน่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือ...
  • ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์และการคิดแบบมีเหตุผลผ่านการสอนชีวจริยธรรม 

   วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์ (2556)
   การสอนให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสิ่งที่ครูผู้สอนควรตระหนักและคิดหาวิธีการที่จะผสมกลมกลืนเข้าไปในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นให้ได้ หากปลูกฝังแนวคิดเหล่านี้ให้กับเยาวชนของเรารุ่นสู่รุ่นไปเรื่อย ๆ ...
  • ส่วนกลับของเศษส่วน (Reciprocal of a Fraction) 

   กชพร วงศ์สว่างศิริ (2562-07-02)
   บทความนี้อธิบายและชี้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ "ส่วนกลับของเศษส่วน" ซึ่งเป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ...
  • ส่องแอโรซอลในอากาศ 

   สุวินัย มงคลธารณ์ (2562-03-04)
   แอโรซอล (Aerosol) เป็นอนุภาคขนาดเล็กในสถานะของเหลวหรือของแข็ง ที่แขวนลอยอยู่ในอากาศได้นานหลายวัน หลายเดือน หรือปี ขึ้นอยู่กับขนาด รูปร่าง และสภาพอากาศในบริเวณนั้น แอโรซอลที่แขวนลอยในอากาศทำให้เรามองเห็นท้องฟ้าหม่นมัว ...