• วิทยาศาสตร์วันวานถึงวันนี้ 

   อธิษฐาน พูลศิลป์ศักดิ์กุล (2549)
   มนุษย์ต้องผลิตเพื่อบริโภคจึงจะดำรงชีพอยู่ได้ เทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานล้านปี ตั้งแต่การคิดค้นขวานหิน การใช้ไฟ ไปจนถึงยานอวกาศ จากรูปแบบง่าย ๆ สู่เครื่องจักรที่ซับซ้อน กว่าวิทยาศาสตร์จะพามนุษย์ก้าวมาสู่ ...
  • วิทยาศาสตร์สนุกๆ ในน้ำค้างผ่านสื่อดิจิทัล 

   กมลนารี ลายคราม (2550)
   กระบวนการเกิดน้ำค้างเป็นหนึ่งในสื่ือดิจิทัลชิ้นใหม่ ซึ่ง สสวท. ได้พัฒนามาให้ทุกท่านได้เลือกชม เลือกใช้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ผ่านความบันเทิง ซึ่งอาจพบได้จากประสบการณ์จริง
  • วิทยาศาสตร์และธรรมะคือการเรียนรู้จากธรรมชาติ ตามไปดู สสวท. ในวันดอกไม้บานที่เสถียรธรรมสถาน 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2551)
   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้มีส่วนร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2551 ภายใต้หัวข้อ “มาช่วยสร้างโลกให้มีอริยะ เพราะอริยะสร้างได้” เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับชีวิต 

   พงษ์เทพ บุญศรีโรจน์ (2552)
   มนุษย์เราทุกวันนี้ล้วนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนแทบจะกล่าวได้ว่า เราตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ นับตั้งแต่เกิด...
  • วิทยาศาสตร์ในเตาไมโครเวฟ 

   นิพนธ์ จันเลน (2550)
   ใครจะรู้บ้างว่าเตาไมโครเวฟที่ปัจจุบันใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะชีวิตในเมืองที่รีบเร่งของเราๆ จะถือกำเนิดในระหว่างสงคราม
  • วิทยาศาสตร์ในไอศกรีม 

   แคแสด (2549)
   ไอศกรีม ขนมหวานเย็นที่เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ความหวานฉ่ำและความหวานมัน อีกทั้งกลิ่นหอมของนม ครีม น้ำตาลทและอาจมีน้ำ หรือเนื้อผลไม้ผสม องค์ประกอบเหล่านี้ได้ทำให้ไอศกรีมเป็นของหวานที่สุดแสนอ ...
  • วิธีการคิดแก้โจทย์ปัญหา 

   สุวร กาญจนมยูร (2545)
   วิธีการคิดแก้โจทย์ปัญหาเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสมองของนักเรียนแต่ละคนซึ่งแตกต่างกัน บางคนคิดได้ดีถ้าคิดจากสื่อที่เป็นรูปธรรม บางคนคิดได้ในลักษณะนามธรรม
  • วิธีการคิดแก้โจทย์ปัญหา 

   สุวร กาญจนมยูร (2545)
   วิธีการคิดแก้โจทย์ปัญหา
  • วิธีการคิดแก้โจทย์ปัญหา 

   สุวร กาญจนมยูร (2545)
   วิธีการคิดแก้โจทย์ปัญหาเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสมองของนักเรียนแต่ละคนซึ่งแตกต่างกัน บางคนคิดได้ดีถ้าคิดจากสื่อที่เป็นรูปธรรม บางคนคิดได้ในลักษณะนามธรรม
  • วิธีการคิดแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 

   สุวร กาญจนมยูร (2545)
   การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสมองของบุคคล คนแต่ละคยมีกระบวนการเรียนรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจในความคิดรวบยอด หลักการของแต่ละศาสตร์แตกต่างกัน
  • วิธีชนะการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

   สมนึก บุญพาไสว (2533)
   การทำโครงงานวิทยาศาสตร์เริ่มการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงาน สำรวจดูว่ามีงานวิจัยหรือโครงงานที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างที่ทำมาแล้ว สำรวจความถนัดของตนเอง ประมาณเวลาที่ต้องใช้ทำ แนวทางและแง่คิดต่างๆ หาอ่านได้ในบทความ
  • วิน - แนท เยาวชนคนเก่ง 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2553)
   โดยเยาวชนคนเก่งที่ได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลงานการออกแบบ หัวข้อท่องเที่ยวบ้านฉัน ณ ศูนย์ประกวดโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ก็คือ ทีมจากโรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ ...
  • วิวัฒนาการของการรับเสียงในสัตว์มีกระดูกสันหลัง 

   ธนะกุล วรรณประเสริฐ (2557)
   การรับและวิเคราะห์เสียง จัดเป็นระบบรับสัมผัสที่สำคัญและจำเป็นในสัตว์มีกระดูกสันหลังทุกกลุ่ม แรงผลักดันทางวิวัฒนาการที่สำคัญที่มีผลต่อรูปแบบการรับฟังเสียงมีอยู่ด้วยกัน 2 ประการ คือ การสื่อสาร และแรงผลักดัน
  • วิวัฒนาการของการเรียงลำดับผสาน 

   ศุภกานต์ พิมลธเรศ (2553)
   การเรียงลำดับข้อมูลตัวเลข (sorting) เป็นการนำชุดข้อมูลตัวเลขใดๆ มาเรียงลำดับข้อมูลตัวเลขจากน้อยไปมาก วิธีการเรียงลำดับมีอยู่มากมายซึ่งการเลือกใช้วิธีการใดนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของตัวเลขและงานประยุกต์ที่ใช้โดยประสิทธิภาพของว ...
  • วิวัฒน์หนังสือเรียนฟิสิกส์ยุคใหม่ 

   สาขาฟิสิกส์ สสวท. (2554)
   คงต้องยอมรับความจริงกันว่า ถ้าพูดถึงหนังสือเรียนเยาวชนของเราจะนึกถึงความน่าเบื่อ แต่หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รุ่นใหม่นี้ ได้พัฒนาขึ้นใหม่โดยเน้นออกแบบปกให้โดนใจวัยรุ้นวัยเรียน ...
  • วิสัยทัศน์การศึกษาวิทยาศาสตร์ของประธานบอร์ด สสวท. คนใหม่ 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2549)
   มติการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ได้แต่งตั้งให้ รองาสตราจารย์ ดร. ธัชชัย สุมิตร อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยี (สสวท.) ...
  • วิสัยทัศน์ด้านพลังงานของรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2550)
   เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2550 ที่ห้องรับรองของรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน (นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์) ได้ให้โอกาสกองบรรณาธิการนิตยสาร สสวท. เข้าสัมภาษณ์วิสัยทัศน์เกี่ยวกับด้านพลังงาน
  • วิเคราะห์ข้อสอบเลือกตอบอย่างไรสำหรับการวัดผลประเมินผลระดับชั้นเรียน 

   ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ (2555)
   ข้อสอบเลือกตอบ เป็นเครื่องมือวัดผลรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เนื่องจากเป็นข้อสอบที่สร้างให้ครอบคลุมเนื้อหาในหลกสูตรได้ง่าย สามารถวัดได้ทั้งความรู้ความเข้าใจ ...
  • วีดิทัศน์ชุด สนุกคิดคณิตศาสตร์ 

   อุษณีย์ วงศ์อามาตย์ (2560-01-02)
   ปัจจุบันครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาส่วนมากไม่ได้จบวิชาเอกคณิตศาสตร์โดยตรง ทำให้ขาดความมั่นใจในการสอนและการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ จึงได้จัดทำวีดิทัศน์ชุด ...
  • วีดิโอและหนังสั้น สื่อทางเลือกในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ที่หาได้ฟรีจากอินเทอร์เน็ต 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2553)
   ปัจจุบันนี้ สื่อการเรียนการสอนที่ถูกนำมาใช้ในชั้นเรียนมีความหลากหลายมากขึ้นทั้งรูปและวิธีการใช้ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ใช้ในการผผลิตสื่อ โดยเฉพาะสื่อประเภทหนังสั้น และวีดิโอคลิป