• วงปีไม้บอกภูมิอากาศในอดีต 

   กุลธิรัตน์ พันธ์สิริเดช (2560)
   นักวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากและระยะเสลที่ย้อนกลับไปในอดีตมาก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำมาวิเคราะห์ และให้ผลน่าเชื่อถือ แต่ในอดีตการเก็บข้อมูลอุณหภูมิ และปริมาณน้ำฝนยังไม่มีการทำอย่างต่อเนื่อง และย้อนหลังไป ...
  • วงรีสลายนิ่ว 

   พัฒนชัย รวิวรรณ (2557)
   ในปัจจุบันโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะเป็นโรคที่พบได้บ่อย เกิดได้กับทุกเพศทุกวัย แต่จะพบในชายมากกว่าหญิงประมาณ 3 เท่า สำหรับประเทศไทยจะพบคนที่เป็นโรคนิ่วมากในภาคเหนือและภาคอีสานทางการแพทย์จึงให้ความสำคัญกับการรักษาโรคนี้แ ...
  • วงล้อเมฆ 

   กลมนารี ลายคราม; สุรีย์ พงศ์พิพัฒน์เวช (2549)
   ซีร์รัส อัลโตคิวมูลัส นิมโบสตราตัส คิวมูโลนิมบัส ถ้าท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่มีปัญหากับชื่อเมฆเหล่านี้ สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา สสวท. มีวงล้อมเมฆ ซึ่งเป็นสื่อเพื่อช่วยในการเรียนรู้ ชื่อเมฆ ลักษณะ และระดับความสูงแบบง่าย ๆ สนุก ๆ มาฝาก
  • วัดความสูงของต้นไม้ได้อย่างไรหนอ 

   ไพโรจน์ ปุรณวัฒนกุลชัย (2545)
   อาจารย์เคยเดินไปเที่ยวตามที่ราบธรรมชาติที่มีต้นไม้สูงใหญ่บ้างมั้ย เคยอยากรู้มั้ยว่า ต้นไม้ที่เราเห็นนั้น มีความสูงประมาณเท่าไหร่ เราจะสามารถทราบได้อย่างไร
  • วัตถุมืดในเอกภพ 

   นิพนธ์ ทรายเพชร (2547)
   สาระการเรียนรู้เรื่องโลก ดาราศาสตร์และอวกาศในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเรื่องเอกภพอยู่ด้วย โดยพูดถึงกำเนิดเอกภพตามทฤษฎีบิกแบง ตลอดจนหลักฐานสำคัญที่สนับสนุนทฤษฎีนี้
  • วันดินโลก (World Soil Day) 

   ลลิดา อ่ำบัว (2560-11-12)
   โครงการ GLOBE สสวท. จัดประกวดผลงานโปสการ์ดวันดินโลก ที่ได้ถ่ายทอดสิ่งทีาต้องการทำเพื่อสืบสานและน้อมนำแนวพระราชดำริฯ ไปใช้ในการอนุรักษ์และแก้ปัญหาดินในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
  • วันที่ 1 มกราคมที่ใดในประเทศไทยเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นก่อน 

   นิพนธ์ ทรายเพชร (2548)
   หากพิจารณาดูโลกในเดือน มกราคม จะพบว่า ขั่วโลกเหนือเบนจากดวงอาทิตย์ ทำให้เส้นแบ่งกลางวันกลางคืนด้านที่ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นเอียงไปทางตะวันออก ดังนั้นคนที่อยู่บนลองจิจูดเดียวกันจึงไม่เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นพร้อมกัน แต่ผู้ที่อยู่ท ...
  • วันนักประดิษฐ์ 

   อุปการ จีระพันธุ (2553)
   รัฐบาล ได้มีมติเมื่อวันที่่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น วันนักประดิษฐ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในการที่ได้ทรงประดิษฐ์คิดค้น "เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน ...
  • วันนักประดิษฐ์กับหลักสูตรการออกแบบและเทคโนโลยี 

   อุปการ จีระพันธุ (2549)
   เทคโนโลยี (Technology) หรือ การออกแบบและเทคโนโลยี (Design and Technoloy) มีความหมายคล้ายกัน คำว่าเทคโนโลยีใช้กัยมากในสหรัฐอเมริกา ส่วนการออกแบบและเทคโนโลยีใช้กันมากในสหราชอาณาจักร
  • วันฝนพรำ ผู้สำรวจดิน จุ๊ จุ๊ ต้นไม้กำลังหลับ 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2551)
   การ์ตูนเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมโครงการ GLOBE
  • วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติกับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   ศิริรัตน์ พริกสี (2556)
   เมื่อถึงเดือนสิงหาคมของทุก ๆ ปี จะมีงานที่สําคัญของแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั่นก็คือ “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์” นั่นเอง
  • วัสดุเปลี่ยนสี Thermochromic Materials 

   ชาญณรงค์ พูลเพิ่ม (2563-01)
   ลองนึกภาพแก้วน้ำหรือแก้วกาแฟที่เมื่อสังเกตลักษณะภายนอกแล้วไม่มีอะไรเป็นพิเศษ แต่ถ้าลองเทน้ำร้อนหรือเย็นลงไปในแก้วนั้นแล้ว สีของแก้วเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทำให้น่าสนใจขึ้นมาทันที เคยสงสัยหรือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแก้วน้ำนี้ ...
  • วางแผนการสอนคณิตศาสตร์ วางแผนอนาคตลูกศิษย์ 

   ชมัยพร ตั้งตน (2554)
   ก่อนจะถึงชั่วโมงแรกของครูคณิตศาสตร์ เมื่อเปิดภาคเรียนต้องจินตนาการว่าจะสอนอะไรลูกศิษย์ดี และต้องจินตนาการย้อนขึ้นไปอีกว่า ภาคเรียนนี้ลูกศิษย์ต้องเรียนอะไรบ้าง ...
  • วารสาร สวท. ปีที่ 18 ฉบับที่ 71 เดือนกรกฎคม - กันยายน 2533 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2533-09)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 18 ฉบับที่ 71 เดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2533 ปัจจุบันถ้าพิจารณากันให้ดี ก็จะพบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งหมดนี้ก้เนื่องมาจาก "ความประมาท" และ "ความเห็นแก่ตัว" ทั้งสิน ดังนั้นขอให้เราท ...
  • วารสาร สสวท. ปีที 20 ฉบับที่ 77 เดือนมกราคม - มีนาคม 2535 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2535-03)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 20 ฉบับที่ 77 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2535 เนื้อหาในฉบับนี้คณะผู้จัดทำ ขอนำประวัติศาสตร์ของสถาบันฯ แนวทางกรดำเนินงาน การจัดกิจกรรม ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2528 - มกราคม 2529 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2529-01)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2528 - เดือน มกราคม พ.ศ. 2529 มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความของนักวิชาการ สสวท. ได้แก่เรื่อง ผลประโยชน์ที่ประเทศไทยพึงได้รับจากการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2529 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2529-05)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม พ.ศ. 2529 มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ที่มีภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในที่ต่าง ๆ กันมากมายหลายแห่ง จนทำให้หลายคนสงสัยว่า เป็นเพราะอะไร ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน - กันยายน 2529 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2529-09)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือน มิถุนายน - กันยายน พ.ศ. 2529 มีเนื้อหาครอบคลุมเวลาของวันวิทยาศาสตร์ (18 สิงหาคม) จึงขอเสนอบทความต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยยาศาสตร์ เพื่อจะได้เป็นแรงกระตุ้นให้ทุกท่าานคิดว่า ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2529 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2529-12)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2529 มีเนื้อหาเกี่ยวกับประโยชน์ของเทคโนโลยีนั้นมีมากมายก็จริงอยู่ แต่หากผู้ใช้ไม่มีความเข้าใจ ขาดความระมัดระวัง แน่นอน...ผลก็คืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นในทุกรูปแบบ ...
  • วารสาร สสวท. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2530 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2530-03)
   วารสาร สสวท. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2530 มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทความของนักวิชาการ สสวท. เรื่องย่างเข้าปีที่ 16 ... สสวท. จะเดินไปในทิศทางใด ได้ชี้ให้เห็นแนวโน้มของการพัฒนาหลักสูตรต่อไปนั้น จะมีทิศทางอย่างไร ...