• ร่วมกันคิด ทดลอง 

   ประสาน สร้อยธุหร่ำ; ทิพย์วรรณ สุดปฐม (2545)
   เครื่อง X-Ray มหัศจรรย์
  • ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงาน วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

   ยุพาพร ลาภหลาย (2559)
   สสวท. ได้ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยเน้นการนำ ความรู้ไปใช้g ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง ส่งเสริมประสบการณ์ทักษะชีวิต ความคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำ ไปสู่การสร้างนวัตกรรม
  • ร่วมคิด ทดลองของเล่นวิทยาศาสตร์ 

   ประสาน สร้อยธุหร่ำ (2545)
   ขึ้นชื่อว่าของเล่นใคร ๆ ก็ชอบ ยิ่งถ้าเป็นเด็ก ๆ ด้วยแล้ว จะชอบเป็นพิเศษ ในชั่วโมงเรียนใดที่ครูบอกว่า ชั่วโมงนี้เรามาเล่นของเล่นกันเถอะ รับรองได้ว่านักเรียนต้องร้อง "เฮ" แน่ ๆ
  • ร่วมพัฒนาภาษาไทย รู้จัก รู้ใช้รู้เว็บไซต์ราชบัณฑิตฯ 

   วนิดา คล่องอาสา (2550)
   เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณ จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในาทางการออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน ซึ่งนับเป็นปัญหาที่สำคัญ
  • ฤดูบนโลก 

   สุจิตรา ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์ (2549)
   เหตุใดในรอบ 1 ปีของประเทศเรา บางช่วงอากาศร้อนมาก บางช่วงอากาศก็จะเย็น ท่านอาจได้รับอธิบายจากคนใกล้ชิดดังนี้ “การที่ประเทศของเรามีภูมิอากาศที่แตกต่างกันก็เนื่องจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ แต่รัศมีของการโคจรไม่คงที่ คือ ...
  • ฤดูร้อนกับลูกเห็บ 

   บุศราศิริ ธนะ (2557)
   ลูกเห็บเป็นหยาดน้ำฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งมีสถานะเป็นของแข็งเราทราบกันดีว่าน้ำมีการเปลี่ยนแปลงสถานะได้กล่าวคือ ในสถานะปกติจะเป็นของเหลว ที่รู้จักกัน คือ น้ำค้าง หรือ น้ำฝนเมื่อมีสถานะของแข็งคือ หิมะ หรือ ลูกเห็บ และเมื่อเป็นสถานะแก๊ส ...
  • ลดการใช้พลังงานด้วยคณิตศาสตร์ 

   สมเกียรติ เพ็ญทอง (2550)
   กระแสที่ให้ทุกคนช่วยลดการใช้พลังงานถูกหยิบยกมาพูดผ่านจอทีวี หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างก็ให้ความสำคัญในเรื่องภาวะโลกร้อนเป็นอย่างมาก
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้วยสะเต็มศึกษา 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2559)
   นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำ หนดให้สถานศึกษา ลดชั่วโมงเรียนของนักเรียนในภาควิชาการตามกลุ่มสาระหลักในชั้นเรียนถึงเวลา 14.00 น. เพื่อนักเรียนจะได้ทำ กิจกรรมกล่มุ นอกห้องเรียนในกลุ่มสาระที่เหลือแบบบูรณาการ ...
  • ลมกับการบิน 

   บุศราศิริ ธนะ (2558)
   บทความนี้จะไม่กล่าวถึงสาเหตุการปักธงแดงของ ICAO แต่จะกล่าวถึงความปลอดภัยทางด้านการบินว่ามีความสำคัญg อย่างไร ในทางอุตุนิยมวิทยาการบินมีตัวแปรมากมาย ที่ส่งผลกับการบิน
  • ลมเจ้าปัญหา 

   นุศวดี พจนานุกิจ (2562-07-02)
   กิจกรรม "ลมเจ้าปัญหา" เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผ่านขั้นตอนการประดิษฐ์และศึกษากลไกการทำงานของของเล่น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าใจการเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ความ ...
  • ละครวิทยาศาสตร์กับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2551)
   ทุกวันนี้เราคงจะรับรู้ได้ถึงความสนใจของนักเรียนในด้านการเรียนโดยทั่วไปในชั้นเรียนนั้นลดลง รวมไปถึงวิชาวิทยาศาสตร์เเละคณิตศาสตร์ด้วย และจากการประเมินในระดับนานาชาติก็พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไทยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ ...
  • ละครวิทยาศาสตร์กับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2551)
   ครั้งนี้จะเล่าถึงผลตอบรับของการจัดอบรมการทำละครววิทยาศาสตร์ที่ทาง สสวท. ร่วมมือกับวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม...
  • ละครวิทย์ ส่งเสริมกระบวนการคิดและการทำงานของนักเรียน 

   พงษ์ ทรงพุฒิ (2553)
   ในช่วงเย็นวันเสาร์ของเดือนที่ร้อนที่สุด ทั้งในเรื่องอากาศและเหตุการณ์ระเบิดในกรุงเทพฯ เป็นวันที่เราได้นัดกกับอาจารย์ณัฐวิกา เตชะเพชรไพบูลย์ ที่โรงเรียนพุทธจักรวิทยา ติดกับวัดหัวลำโพง บริเวณสามย่าน โรงเรียนใกล้กับทั้งสยาม ...
  • ละครโลกร้อน ดู...ดู๊...ดู ดูคนทำ ทำไมถึงทำกับโลกได้ สสวท. สอนวิทย์ผ่านความบันเทิง 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2551)
   วันนี้จะพาคุณหนู ๆ ตามไปดละครเรื่อง "ดู...ดู๊...ดู ดูคนทำ ทำไมถึงทำกับโลกได้" โดยจัดแสดงรอบปฐมทัศน์ ไปเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 ที่ผ่านมา ณ ท้อฟ้าจำลองกรุงเทพฯ (เอกมัย)...
  • ลักษณะ 10 ประการของเด็กยุคใหม่ 

   ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ (2548)
   บ่อยครั้งที่เราเห็นครูสอนอย่างตัั้งใจในห้องเรียน แต่นักเรียนบางคนกลับไม่สนใจเรียน ซึ่งเมื่อเราถามครูถึงปัญหานี้ คำตอบที่มักได้ยินก็คือ "เด็กไม่มีสมาธิหรือมีสมาธิสั้น" ส่วนเด็กนักเรียนก็อ้างว่า "ครูสอนน่าเบื่อไม่น่าสนใจ"
  • ลักษณะที่เหมือนกันของนักคณิตศาสตร์ 

   ศิริวรรณ ปัญศรีเจริญชัย (2549)
   การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญทาด้านการเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม ศิลปะ ดนตรี วิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ บุคคลเหล่านี้จะต้องเสียสละและทำสิ่งดีงาม ที่ก่อประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติอย่างมากมาย ...
  • ลูกเต๋าชวนคิด 

   นันทฉัตร วงษ์ปัญญา; ศราวุฒิ รัตนประยูร; กนกนันทน์ ไสไทย (2560-01-02)
   ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560 สสวท. ได้จัดกิจกรรมเรื่อง "ลูกเต๋าชวนคิด" ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดคือ เผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบ PISA โดยให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาโจทย์ข้อสอบ ...
  • ลูกเต๋าพิสดาร 

   นวลจันทร์ ฤทธิ์ขำ (2558)
   ลูกเต๋าที่เห็นกันทั่วไปมี 6 หน้าซึ่งมีแต้ม 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 อยู่บนหน้าแต่ละหน้า และหน้าที่อยู่ตรงข้ามกันมีจำนวนแต้มบนหน้ารวมกันได้ 7 แต่บทความนี้จะนำเสนอลูกเต๋าที่ต่างจากลูกเต๋าทั่วไป คือจะมี 6 หน้า และจะมีแต้มอยู่ทุกหน้า ...
  • ลูกโซ่ของการเรียนรู้กระบวนการอินไควรี 

   ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ (2546)
   การเรียนรู้ด้วยกระบวนการอินไควรีนั้น ผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยการสืบค้นหาข้อมูลที่เกิดจากความคิดของตัวเองและของกลุ่ม จากการคิดก่อให้เกิดข้อสงสัย นำไปสู่การทดลองเพื่อหาคำตอบ
  • ลูกไฟในอวกาศ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2546)
   โลก มีรายงานการเห็นลูกไฟในอวกาศมานานกว่า 500 ปีแล้ว ว่าอยู่ดี ๆ ก็มีลูกไฟปรากฏแล้วมันก็ลอยเรี่ย ๆ ไปเหนือพื้น ในบางครั้งมันหยุดบางครั้งมันกระดอนขึ้นลงแล้วหายวับไปกับตา