• ระบบแอดมิชชัน ความสำเร็จหรือล้มเหลวของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 

   สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์ (2552)
   มีการประชุมเสวนาเรื่อง ผลของการสอบแอดมิชชันต่อการเรียนฟิสิกส์ของนิสิตและนักศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ นับเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้บุคลากรในแวดวงได้มาถกปัญหาร่วมกัน
  • ระยะทางที่แสนไกลจะวัดได้อย่างไร 

   สุภัคสรณ์ รุ่งศรี (2558)
   เคยสงสัยกันไหมว่านักดาราศาสตร์รู้ได้อย่างไรว่าโลกของเรามีขนาดเท่าไร ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกเท่าไร หรือแม้กระทั่งสามารถบอกได้ด้วยว่าดวงดาวที่อยู่ไกลแสนไกลมองเห็นเป็นเพียงจุดสว่างนั้นอยู่ห่างจากโลกของเราเท่าไร พวกเขาใช้อะไรวัด
  • ระวังโรคออฟฟิศซินโดรมจะถามหา 

   พรพจน์ พุฒวันเพ็ญ (2558)
   การนั่งทำงานใช้คอมพิวเตอร์กันทั้งวัน วันละหลายชั่วโมง ไม่ได้ลุก ไม่ได้ขยับตัวไปไหนเลย เบาหน่อยก็มีอาการปวด ตึง บริเวณคอ หลัง บ่า และไหล่ พอนานไป ก็ปวดจนขยับตัวลำบาก และอาจจะมีอาการเวียนหัวร่วมด้วย ถ้ารู้ตัวว่าเริ่มมีอากา ...
  • รักษ์พลังงาน รักษ์โลก กับห้องเรียนสีเขียว 

   ชมจันทร์ ธารา (2550)
   โครงการห้องเรียนสีเขียวเป็นโครงการที่จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การประหยัดไฟฟ้า โดยจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนในเรื่องไฟฟ้า พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
  • รังไหมหุ้มดาวยักษ์ 

   โครงการเครือข่ายสารสนเทศดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน (2549)
   นักวิทยาศาสตร์ได้สำรวจพัซาร์สามแห่ง และพบว่ามันถูกล้อมรอบด้วยชั้นมวลสารสว่าง หรือที่เรียกว่า Cocoon (รังไหม) ซึ่งยังไม่เคยพบรอบดาวฤกษ์ชนิดนี้มาก่อน นักดาราศาสตร์คาดว่ารังไหมก่อตัวขณะดาวฤกษ์ปลดปล่อยมวลมหาศาล ด้วยความเร็วส ...
  • รางวัล MET Lifetime Achievement 

   ปานทอง กุลนาถศิริ (2547)
   ใครได้รับรางวัล MET Lifetime Achievement ปี ค.ศ. 2003 ของ NCTM มารู้จักนักการศึกษาคณิตศาสตร์ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวให้มากขึ้น
  • รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำปี พุทธศักราช 2550 

   อุปการ จีระพันธุ (2550)
   วันที่ 19 ตุลาคมของทุกปี ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง คือ วันเทคโนโลยีของไทย กิจกรรมหนึ่งที่เป้นการเทิดพระเกียรติในปีนี้เกี่ยวกัยวันเทคโนโลยีของไทย คือ การมอบรางวัลนักเทคโนโลยยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำปี พุทธศักราช ...
  • รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ประจำปี ค.ศ. 2015 

   รักษพล ธนานุวงศ์; ปรีดา พัชรมณีปกรณ์ (2559)
   ขณะที่ผู้อ่านกำ ลังอ่านบทความนี้ ในทุกวินาทีบนทุกพื้นที่ 1 ตารางเซนติเมตรของหน้าหนังสือมีนิวตริโนหลายล้านล้านตัวกำ ลังพุ่งผ่านในห้วงเวลาเดียวกัน ในตัวของผู้อ่านเองก็กำ ลังผลิตนิวตริโน วินาทีละกว่า 5,000 ตัว แต่เนื่องจากน ...
  • รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ปี ค.ศ. 2013 สิ่งสำคัญที่สุดคือ ความสำเร็จ 

   รักษพล ธนานุวงศ์ (2557)
   รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ประจำปี ค.ศ. 2013 ของนักฟิสิกส์ 2 คน 2 สัญชาติ ที่นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการที่ได้มาซึ่งมวลของอนุภาคมูลฐาน ที่เรียกว่า กระบวนการบีอีเอช นักฟิสิกส์ 2 ท่านนั้น ได้แก่ ปีเตอร์ ฮิกส์ ชาวสกอตแลนด์ และ ...
  • รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ พ.ศ. 2547 ทฤษฎีควาร์ก 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2547)
   ย้อนอดีตไปเมื่อประมาณ 40 ปีก่อนพุทธกาล ปราชญ์กรีกชื่อ Thales ได้สังเกตเห็นน้ำมาสามสถานะ คือ น้ำแข็ง น้ำเหลว และไอน้ำ เขาจึงแถลงว่า สสารทุกชนิดในธรรมชาติมีสามสถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
  • รางวัลโนเบลสาขาเคมี ปี ค.ศ. 2011 กับการพบ Quasicrystal สสารรูปแบบใหม่ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2557)
   เมื่อวันที่ 8 เมษายน ค.ศ.1982 Dan Shechtman แห่ง Technion ที่เมือง Haifa ใน Israel ซึ่งอยู่ระหว่างลาไปเพิ่มพูนประสบการณ์วิจัยที่ได้ทดลองบังคับให้โลหะผสมระหว่างอะลูมิเนียมกับแมงกานีสเย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว จนทำให้โลหะผสมไม่ทันตกผลึก ...
  • ราชินีแห่งมวลไม้ 

   สมชาติ ไพศาลรัตน์ (2550)
   ในประเทศเคนยา ต้นมะเดื่อได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีแห่งมวลไม้ จากการเป็นแหล่งอาหาร โดยทางตรงจากผลของมัน และโดยทางอ้อมจากแมลงที่ผสมมะเดื่อ เป็นแหล่งวางไข่และเติบโต เช่น แตนมะเดื่อ อีกทั้งยัง ยังเป็นตัวอย่างที่ดีในการอธิบ ...
  • ราตรี ราชินียามค่ำคืน 

   สุนทร ตรีนันทวัน (2553)
   ราตรี เป็นคำที่เรามักจะได้ยินบ่อย ๆ และคุ้นเคยกับคำนี้มานานเเล้ว ว่าเป็นชื่อของผู้หญิง ราตรีสวยมีกลิ่นหอมหวนยามค่ำคืน ทำให้ได้รับสมญานามว่า เป็นราชินียามค่ำคืน ราตรีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงหญิงสาว เเต่หมายถึงต้นไม้ที่เรียกว่า ...
  • รายงานประจำปี 2542 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2542)
   รายงานประจำปี สสวท. พ.ศ. ๒๕๔๒
  • รายงานประจำปี 2543 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2543)
   รายงานประจำปี สสวท. พ.ศ. ๒๕๔๓
  • รายงานประจำปี 2544 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544)
   รายงานประจำปี สสวท. พ.ศ. ๒๕๔๔
  • รายงานประจำปี 2545 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545)
   รายงานประจำปี สสวท. พ.ศ. ๒๕๔๕
  • รายงานประจำปี 2546 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546)
   รายงานประจำปี สสวท. พ.ศ. ๒๕๔๖
  • รายงานประจำปี 2547 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2547)
   รายงานประจำปี สสวท. พ.ศ. ๒๕๔๗
  • รายงานประจำปี 2548 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2548)
   รายงานประจำปี สสวท. พ.ศ. ๒๕๔๘