• ยาแผนโบราณที่ใช้บำบัดโรคในระบบโลหิตระดูของสตรี ตอนนี้ 1 

   ศุภชัย ติยวรนันท์ (2551)
   ยาสำหรับสตรีที่มีจำหน่ายในท้องตลาดนั้น มีมานานแล้ว บางชื่อการค้าเป็นที่รู้จักของผู้คนมาหลายยุคสมัย และปัจจุบันก็มีบริษัทผู้ประกอบการรายใหม่ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ป้อนเข้าสู่ตลาดอีกมากมาย...
  • ยาแผนโบราณที่ใช้บำบัดโรคในระบบโลหิตระดูของสตรี ตอนนี้ 2 

   ศุภชัย ติยวรนันท์ (2551)
   ได้เคยมีบันทึกแต่โบราณ ตามแนวทางแพทย์ไทยที่ว่าการจะบำบัดความผิดปรกติของระดูหรือประจำเดือนนั้น ให้ทำการขับเลือดเสียออกก่อน แล้วใช้ยาบำรุงโลหิต และยาบำรุงธาตุตาม...
  • ยาแผนโบราณที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจ 

   ศุภชัย ติยวรนันท์ (2552)
   ในช่วงต้นฤดูร้อน อากาศมักแปรปรวนจากพายุฤดูร้อนสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนี้ อาจจะทำให้หลายคนเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นได้ จึงขอหยิบยกเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพที่แฝงด้วยภูมิปัญญาของบรรพชนในอดีตมาขีดเขียนเล่าเรื่องราวต่าง ...
  • ยุคของนิวตริโน 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2559)
   ค.ศ. 1959 เอนริโก แฟร์มี (Enrico Fermi) ได้เสนอทฤษฎีการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี และได้ตั้งชื่ออนุภาคลึกลับนี้ว่า นิวตริโน (neutrino) แม้ยังไม่มีใครพบเห็น เพราะอนุภาคไม่มีมวล และไม่มีประจุ แต่มีพลังงาน กระนั้นนักฟิสิกส์ ...
  • ยุคนี้ต้อง e-book 

   เปียทิพย์ พัวพันธ์ (2556)
   พฤติกรรมการอ่านหนังสือของคนในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากเทคโนโลยีถูกพัฒนาขึ้นให้สามารถสนับสนุนการอ่านหนังสือผ่านอุปกรณ์พกพา เช่น แท็บเล็ต (tablet) สมาร์ตโฟน (smart phone)มากขึ้น โดยการพัฒนาหนังสือจากที่เป ...
  • ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ของ สสวท. 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2551)
   การศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ชูธงขับเคลื่อนโดย สสวท. โดยมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ดร.ประมวล ศิริผันแก้ว ผู้เชี่ยวชาญพอเศษ สสวท. ได้ให้มุมมองทางด้านการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ตามยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง
  • ยุคแห่งพลังงานทดแทน 

   สมฤดี ลีลากิจทรัพย์ (2552)
   ในประเทศสหรัฐอเมริกา น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่งคิดเป็นจำนวน 28% ของพลังงงานเชื้อเพลิงทั้งหมด การสำรองน้ำมันของประเทศจึงต้องคำนึงถึงการใช้สิ้นเปลือง การขาดแคลน และความผัวผวนของราคา ปัญหาที่น่าวตกกังวลคือ การค้นหาแหล ...
  • ยุทธวิธีการเดาและการเขียนภาพ เพื่อการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

   รัชดา ยาตรา (2553)
   กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์นั้นเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในชวิตประจำวันของทุกคน เช่น วันนี้จะใส่เสื้อผ้าชุดใดดี จะจัดสรรเวลาสำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างไร และเรื่องอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว เรื่องการเรียนหรือการทำงาน...
  • ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2557)
   ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561)
  • ยุววิจัยคัดเยาวชนคนเก่งจากภาคใต้กับโครงงาน กาวอเนกประสงค์ 

   ปริยานุช ขุนเณร (2548)
   จากโครงการยุววิจัยยางพารา ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2547 ที่มหาวิทยาลัยวงขลานครินทร์ เพื่อให้เด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ส่งโครงงานเข้าประกวด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างนักวิจัยรุ่นเยาว์ระดับ ...
  • ยุวหม้อดิน 

   ภัทราวุธ พุสิงห์ (2549)
   ปัจจุบันทรัพยากรดินของประเทศไทยเสื่อมโทรมมาก ทั้งนี้เพราะพบว่า ที่ดินร้อยละ 60 ของประเทศอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมและมีปัญหา โดยมีสาเหตุมาจากคุณสมบัติของดินเองหรือสภาพธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป
  • ย้อนรอยแดนมังกร ไขความลับธรรมชาติ เตือนภัยก่อนเหตุแผ่นดินไหว 

   ปริยานุช ขุนเณร (2548)
   มนุษย์กับธรรมชาติยังคงต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมานานหลายร้อยล้านปี แม้ว่ามนุษย์จะพยายามเอาชนะธรรมชาติอย่างไรแต่ภัยธรรมชาติอย่างน้ำท่วม พายุทอร์นาโด ไฟป่า รวมทั้งแผ่นดินไหว ยังคงเป็นตัวการสำคัญอันดับหนึ่งที่ทำลายล้างชี ...
  • ย้อนรอยแพทย์ไทย 

   ศุภชัย ติยวรนันท์ (2549)
   อาณาจักรน้อยใหญ่ต่าง ๆ ที่ถือกำเนิดขึ้นบริเวณแผ่นดินไทย ล้วนได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากประเทศอินเดียเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะด้านศาสนา วิทยาการด้านอื่น ๆ ก็ได้ถูกเผยแพร่มาพร้อม ๆ กับการเผยแพร่ลัทธิความเชื่อ และศาสนา ดังนั้น ...
  • ย้อนรอยแพทย์ไทย 2 

   ศุภชัย ติยวรนันท์ (2550)
   สืบเนื่องจากฉบับก่อนหน้า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงพยาบาลของรัฐ เพื่อให้การบริการรักษาพยาบาลได้แพร่หลายในหมู่ทวยราษฎร์และให้ครอบคลุมทั่วราชอาณาเขต คือโรงพยาบาลศิริราช ...
  • รถยนต์ประหยัดพลังงาน Eco-Car 

   สุวินัย มงคลธารณ์ (2556)
   ปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ถึงแม้จะเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ แต่ปัญใจหลักที่ทำให้ภาวะโลกร้อนเลวร้ายลงเรื่อน ๆ ก็คือการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือยและไม่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบของตลาดโลกในรอบหลายปีที่ผ่านมา มีการไต่ระ ...
  • รศ. ดร. วัฒนา ณ สงขลา จากทุ่งร้างสู่สวนสวย 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2548)
   จากทุ่งร้างสู่สวนสวย เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้และสมดุลย์แห่งชีวิต ณ อุทยานการศึกษาวัฒนาการ์เด้น เติมพลังสมอง สุขภาพดี สุขใจ กายอิ่ม
  • รศ. ยืน ภู่วรวรรณ เทคโนโลยีกับการพัฒนาการศึกษาไทยและแนวคิดจาก e-University สู่ e-School 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2548)
   ล่าสุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดโครงการ e-Student ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามนโยบาย e-University ภายใต้การบริหารของท่าน
  • รหัสวิชาและชื่อรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 

   กระทรวงศึกษาธิการ (2534)
   รหัสวิชาและชื่อรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) / Courses in Lower Secondary Education Curriculum 1978 (1990 Revision) โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
  • รหัสวิชาและชื่อรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 

   กระทรวงศึกษาธิการ (2535)
   รหัสวิชาและชื่อรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ ของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) / Courses in Upper Secondary Education Curriculum 1981 (1990 Revision) โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
  • รอบรู้อยู่กับแผ่นดินไหว 

   ภูริวัจน์ จิราตันติพัฒน์ (2558)
   เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.3 Mw ที่ความลึกจากผิวดินประมาณ 7 กิโลเมตร บริเวณ ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย รวมถึงแรงสั่นสะเทือนที่ตามมาอีกนับร้อยครั้ง เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้สร้างความเสียหายกับ ...