• มลพิษทางอากาศกับลักษณะท้องฟ้าที่สังเกตเห็น 

   ยุพาพร ลาภหลาย (2562-01-02)
   โครงการ GLOBE มีกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่จะได้เรียนรู้ สำรวจ และตรวจวัดข้อมูลด้านบรรยากาศอย่างง่าย เพื่อจำแนกสีท้องฟ้าและความสามารถในการมองเห็นบนท้องฟ้า ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจผลกระทบของละออกลอยในอากาศ (Aerosols) ...
  • มลภาวะของอากาศในเมืองใหญ่ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2561-01-02)
   รายงานขององค์การสหประชาชาติประจำปี พ.ศ. 2557 ระบุว่า ในปีนี้ประชากรโลกประมาณ 3,900 ล้านคน ที่อาศัยอยู่ในเมือง และเมื่อถึงปี พ.ศ. 2593 คนนอกเมืองจะหลั่งไหลเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองมากขึ้น จนทำให้โลกมี 28 มหานคร ที่มีผู้คนอาศัยมากกว่า ...
  • มหกรรมชุมนุมนักวิจัยนานาชาติด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ ณ สหราชอาณาจักร 

   อลงกต ใหม่ด้วง (2556)
   ที่ประเทศอังกฤษมีการตั้งสมาคมนักวิจัยด้านการศึกษาคณิตศาสตร์เพื่อรวมกลุ่มกันทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ทั้งในประเทศอังกฤษและในระดับนานาชาติให้มีคุณภาพและสามารถช่วยแก้ปัญหาในการเรียนการสอนคณิ ...
  • มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กิจกรรมวิทยาศาสตร์ยิ่งใหญ่แห่งปี 

   สรารัตน์ แพ่งน้อย (2555)
   มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2555 จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 17-31 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สสวท. ร่วมกับ อพวช. จัดนิทรรศการและกิจกรรม สสวท.ผจญภัยในดินแดนมหัศจรรย์ ซึ่งแบ่งเป็นโซนต่าง ...
  • มหัศจรรย์ แห่งค่า e 

   กิตติกร นาคประสิทธิ์ (2549)
   ตัวเลข e มีค่าประมาณ 2.718281828 ดูเผิน ๆ แล้วไม่น่าโดนใจอะไร แต่เอาเข้าจริง e เป็นตัวเลขที่นักวิทยาศาสตร์หลงไหลเอามาก ๆ เพราะมีคุณสมบัติที่น่ารัก(ทางคณิตศาสตร์)อยู่หลายประการ และเป็นน้องเล็ก ถ้าเทียบกับพี่ใหญ่ เช่น ค่า π ...
  • มหัศจรรย์พลังจิ๋ว ความสัมพันธ์ของนาโนเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 

   โอมนันต์ มณีโชติ (2548)
   โลกวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันมักสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นเสมอ แม้กระทั่งสิ่งเล็ก ๆ ที่สามารถสร้างปรากฏการณ์ที่คาดไม่ถึงของนาโนเทคโนโลยี
  • มหัศจรรย์ฟังก์ชัน sgn 

   สมนึก บุญพาไสว (2553)
   ฟังก์ชัน sgn ที่ทำให้เราสร้างแบบจำลองได้ไม่ยาก ฟังก์ชัน sgn สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อีกมากมายขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของผู้ใช้...
  • มหัศจรรย์วิวัฒนาการ ตอน ถ้ำแมมมอธ 

   เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ (2550)
   ช้างแมมมอธ (Mammoth) เป็นหนึ่งในสัตว์โบราณขนาดยักษ์ที่โด่งดังจากยุคน้ำแข็ง เมื่อประมาณ 11,500 ปีมาแล้ว เชื่อกันว่าเป็นเวลาที่แมมมอธตัวสุดท้ายบนทวีปอเมริกาเหนือได้ตายไปจากแผ่นดินรัฐอะแลสก้า (Alaska)
  • มหาอุทกภัย เรียนรู้อะไรในการออกแบบและเทคโนโลยี 

   อุปการ จีระพันธุ (2555)
   สถานการณ์น้ำท่วมในช่วงปลาปีที่ผ่านมาก่อให้เกิดความเสียหายกับประเทศไทยมาก ในขณะเดี่ยวกันก็เกิดสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการแปลกใหม่มากมาย จากแนวคิดของผู้ประสบภัยที่พยายามเอาชีวิตรอด หรือดำรงชีวิตให้ได้ในภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติท ...
  • มองคุณภาพการศึกษาตะวันออก จากการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ 

   สุนีย์ คล้ายนิล; ปรีชาญ เดชศรี; อัมพลิกา ประโมจนีย์ (2550)
   รายงานการประเมินผลเปรียบเทียบกับนานาชาติได้พิมพ์เผยแพร่แล้ว โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ชื่อ "การเรียนรู้เพื่อโลกวันพรุ่งนี้: รายงานการประเมินผลการเรียนรู้จาก PISA 2003" ซึ่งเป็นการรายงานการรู้เ ...
  • มองผ่านมุมกล้อง ส่องโลกใต้ทะเล 

   วรพรรณ ทิณพงษ์ (2553)
   โลกใต้ทะเลเป็นแหล่งรวมสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายมากมายชวนให้ค้นหาไม่รู้จบ ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ชวนให้ค้นคว้าด้วยความตื่นตาตื่นใจ การถ่ายภาพใต้ท้องทะเลจึงเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับคนที่อยากค้นหาสิ่งแปลกใหม่จากสิ่งเดิม ๆ ...
  • มองภาพ พสวท. ทุนเรียนดี และการส่งเสริมเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2551)
   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) และคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ต่างก็เป็นกำลังหลักในการสร้างเยาวชนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยี โดย สสวท. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีควา ...
  • มองไปข้างหน้ากับวิสัยทัศน์การศึกษาวิทยาศาสตร์ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

   ชมจันทร์ ธารา (2547)
   หากคนส่วนใหญ่ในสังคมนำวิธีคิดบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ประโยชน์จะเกิดในวงกว้าง เป็นเรื่องที่อยากฝากครอบครัวยุคใหม่ให้เห็นความสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อประโยชน์ตรงนี้มากกว่า
  • มะเขือเทศ GMO 

   ปริยานุช ขุนเณร (2548)
   ทุกวันนี้เทคโนโลยีการตัดแต่งยีนถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ ให้มีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมตรงความต้องการของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค
  • มันมากับความรัก 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2545)
   คุณจะสงสัยไหมว่า ทำไมต้องตั้งชื่อว่า pubic louse ทำไมไม่เรียกว่า louse หรือ lice เป็นชื่อรวม ๆ ไปเลย
  • มัสมั่นแกงแก้วตา หอมยี่หร่ารสร้อนแรง 

   ศุภชัย ติยวรนันท์ (2553)
   คราวก่อนได้เล่าถึงเครื่องเทศที่มีการเอ่ยถึงในกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานไปแล้วหนึ่งชนิด นั่นคือ “ลูกเอ็น” หรือ “กระวานเทศ” คราวนี้จะได้หยิบยกมาให้ได้อ่านกันอีก 1 ชนิด ซึ่งเป็นเครื่องเทศที่ปรากฏในบทแรกของกาพย์เห่เรือนี้เลยทีเดียว ...
  • มาดูดวงจันทร์กันเถอะ 

   สุจิตรา ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์ (2549)
   ถ้าเราสังเกตดวงจันทร์เป็นเวลาประมาณ 1 เดือน เราจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องส่วนสว่างของดวงจันทร์ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ในบทความนี้จะอธิบายสาเหตุและหลักการของความมืดและความสว่างของดวงจันทร์ที่เราสังเกตได้
  • มาดูหินให้ชัด ๆ กันเถอะ 

   ประสาน สร้อยธุหร่ำ (2547)
   ผู้เขียนลองเปิดวารสารการศึกษาของออสเตรเลียชื่อ Investigation ฉบับฤดูใบไม้ร่วง ค.ศ. 2003 พบเรื่อง A first look at rocks ซึ่งเขียนโดย ซินเทียร์ พายล์ พบว่าตรงกับที่เพื่อนครูอยากได้กิจกรรมง่าย ๆ สำหรับเด็ก จึงได้เรียบเรียงเ ...
  • มาตรฐานการวัดและประเมินผล 

   วาสนา กีรติจำเริญ (2547)
   การวัดผลประเมินผลเป็นกระบวนการที่ต้องกระทำควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ การวัดผลประเมินผลเป็นกระบวนการที่จะ "วัดผล" และ "ประเมินผล" การเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนด้วย
  • มาตรฐานครูวิทยาศาสตร์และมาตรฐานครูคณิตศาสตร์ 

   วาสนา กีรติจำเริญ (2555)
   การพัฒนาคุณภาพของครูด้านความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์