• ภาษาไพทอน กับการจัดการเรียนรู้ 

   ทัศนีย์ กรองทอง (2559)
   ภาษาไพทอนเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงและเป็นซอฟต์แวร์รหัสเปิด (open source software)ซึ่งเริ่มมีการนำ มาใช้งานในปี พ.ศ. 2532 และพัฒนาโดย นายกุยโด แวน โรสซัม (Guido Van Rossum) ซึ่งเป็นนักเขียนโปรแกรมชาวเนเธอร์แลนด์ ...
  • ภูมิประเทศแบบคาสต์ 

   มนัญยา แสงพันธ์ุ (2553)
   คุณครูหลายท่านที่ได้รับมอบหมายการสอนวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับธรณีวิทยา คงต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพื้นที่ของผิวโลกประเภทต่างๆ เพื่อเป็นเกร็ดความรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียน นอกเหนือจากเนื้อหาในบทเรียน
  • ภูมิปัญญาพื้นบ้านเสื่อจันทบูร สืบสารรั้วโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2552)
   สัมภาษณ์ซิสเตอร์อุบล ผังรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
  • ภูมิรู้ภูมิศาสตร์ 

   ปริยานุช ขุนเณร (2550)
   ภูมิศาสตร์ (Geography) เป็นคำที่นิยามโดยชาวกรีก มาจากการรวมคำว่า geo ที่หมายถึง โลก กับ คำว่า graphiien ที่หมายถึงการเขียน ในช่วงแรกของการศึกษาภูมิศาสตร์ จึงให้ความสำคัญกับโครงสร้างทางกายภาพ ธรรมชาติ และกิจกรรมต่าง ๆ ...
  • ภูเขาไฟ 

   ยุวศรี ต่ายคำ (2550)
   ตำแหน่งหรือการกระจายของภูเขาไฟส่วนใหญ่จะเรียงต่อกันเป็นแนวยาว เช่น บริเวณรอบมหาสมุทรแปซิฟิกที่เรียงตัวกันคล้ายเกือกม้าหรือที่เรียกว่า วงแหวนแห่งไฟ (Pacific ring of fire) ซึ่งส่วนใหญ่จะพบว่า แนวภูเขาไฟส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นแน ...
  • มดตัดใบ เอาใบไม้ ไปทำอะไร 

   ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล (2552)
   การถูกเรียกว่ามดตัดใบก็เนื่องมาจากนิสัยลึก ๆ ของพวกมัน ที่ชอบตัดใบไม้ให้เป็นชิ้น ๆ แล้วพากันลำเลียงกลับไปยังรัง มองดูเป็นทิวแถว ทำอย่างนั้นทุกวี่วันจนผู้คนเกิดความสงสัยว่า พวกมันจะเอาใบไม้ไปทำอะไรกันหนอ?
  • มนุษย์กับแมลง 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2548)
   แมลงตัวแรกถือกำเนิดเมื่อประมาณ 400 ล้านปีก่อนนี้ จนกระทั่งถึงวันนี้ นักกีฏวิทยาประมาณว่าโลกมีแมลง 9 ล้านชนิด ถึงแม้เรายังไม่รู้จักและไม่เคยเห็นแมลงส่วนใหญ่แต่เราก็ประมาณว่า 1.5% ของชนิดแมลงเป็นอันตรายต่อมนุษย์ ส่วน 98.5% ...
  • มนุษย์อวกาศใช้ห้องน้ำอย่างไร 

   สมศรี ตั้งมงคลเลิศ (2549)
   ผู้เขียนได้อ่านหนังสือของ William R. Pogue ซึ่งเป็นมนุษย์อวกาศชาวอเมริกันที่มีประสบการณ์อยู่ในอวกาศ 84 วัน และได้รับเชิญจากโรงเรียนต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาให้บรรยายประสบการณ์แก่เด็กๆ ที่สนใจเรื่องของชีวิตในอวกาศเสมอๆ และเด็กๆ ...
  • มลพิษทางอากาศ เราสามารถหยุดมันได้ 

   ยุวศรี ต่ายคำ (2550)
   ปัจจุบันเราต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมาย ซึ่งนับวันปัญหาดังกล่าวจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ปัญหาเรื่องมลภาวะทางอาศก็เป็นปัญหาใหม่อย่างหนึ่งที่พวกเราทุกคนควรตระหนักถึงและหาแนวทางในการแก้ไขอย่างจริงจัง
  • มลพิษทางอากาศกับลักษณะท้องฟ้าที่สังเกตเห็น 

   ยุพาพร ลาภหลาย (2562-01-02)
   โครงการ GLOBE มีกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่จะได้เรียนรู้ สำรวจ และตรวจวัดข้อมูลด้านบรรยากาศอย่างง่าย เพื่อจำแนกสีท้องฟ้าและความสามารถในการมองเห็นบนท้องฟ้า ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจผลกระทบของละออกลอยในอากาศ (Aerosols) ...
  • มลภาวะของอากาศในเมืองใหญ่ 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2561-01-02)
   รายงานขององค์การสหประชาชาติประจำปี พ.ศ. 2557 ระบุว่า ในปีนี้ประชากรโลกประมาณ 3,900 ล้านคน ที่อาศัยอยู่ในเมือง และเมื่อถึงปี พ.ศ. 2593 คนนอกเมืองจะหลั่งไหลเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองมากขึ้น จนทำให้โลกมี 28 มหานคร ที่มีผู้คนอาศัยมากกว่า ...
  • มหกรรมชุมนุมนักวิจัยนานาชาติด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ ณ สหราชอาณาจักร 

   อลงกต ใหม่ด้วง (2556)
   ที่ประเทศอังกฤษมีการตั้งสมาคมนักวิจัยด้านการศึกษาคณิตศาสตร์เพื่อรวมกลุ่มกันทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ทั้งในประเทศอังกฤษและในระดับนานาชาติให้มีคุณภาพและสามารถช่วยแก้ปัญหาในการเรียนการสอนคณิ ...
  • มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กิจกรรมวิทยาศาสตร์ยิ่งใหญ่แห่งปี 

   สรารัตน์ แพ่งน้อย (2555)
   มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2555 จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 17-31 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สสวท. ร่วมกับ อพวช. จัดนิทรรศการและกิจกรรม สสวท.ผจญภัยในดินแดนมหัศจรรย์ ซึ่งแบ่งเป็นโซนต่าง ...
  • มหัศจรรย์ แห่งค่า e 

   กิตติกร นาคประสิทธิ์ (2549)
   ตัวเลข e มีค่าประมาณ 2.718281828 ดูเผิน ๆ แล้วไม่น่าโดนใจอะไร แต่เอาเข้าจริง e เป็นตัวเลขที่นักวิทยาศาสตร์หลงไหลเอามาก ๆ เพราะมีคุณสมบัติที่น่ารัก(ทางคณิตศาสตร์)อยู่หลายประการ และเป็นน้องเล็ก ถ้าเทียบกับพี่ใหญ่ เช่น ค่า π ...
  • มหัศจรรย์พลังจิ๋ว ความสัมพันธ์ของนาโนเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 

   โอมนันต์ มณีโชติ (2548)
   โลกวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันมักสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นเสมอ แม้กระทั่งสิ่งเล็ก ๆ ที่สามารถสร้างปรากฏการณ์ที่คาดไม่ถึงของนาโนเทคโนโลยี
  • มหัศจรรย์ฟังก์ชัน sgn 

   สมนึก บุญพาไสว (2553)
   ฟังก์ชัน sgn ที่ทำให้เราสร้างแบบจำลองได้ไม่ยาก ฟังก์ชัน sgn สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อีกมากมายขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของผู้ใช้...
  • มหัศจรรย์วิวัฒนาการ ตอน ถ้ำแมมมอธ 

   เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ (2550)
   ช้างแมมมอธ (Mammoth) เป็นหนึ่งในสัตว์โบราณขนาดยักษ์ที่โด่งดังจากยุคน้ำแข็ง เมื่อประมาณ 11,500 ปีมาแล้ว เชื่อกันว่าเป็นเวลาที่แมมมอธตัวสุดท้ายบนทวีปอเมริกาเหนือได้ตายไปจากแผ่นดินรัฐอะแลสก้า (Alaska)
  • มหาอุทกภัย เรียนรู้อะไรในการออกแบบและเทคโนโลยี 

   อุปการ จีระพันธุ (2555)
   สถานการณ์น้ำท่วมในช่วงปลาปีที่ผ่านมาก่อให้เกิดความเสียหายกับประเทศไทยมาก ในขณะเดี่ยวกันก็เกิดสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการแปลกใหม่มากมาย จากแนวคิดของผู้ประสบภัยที่พยายามเอาชีวิตรอด หรือดำรงชีวิตให้ได้ในภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติท ...
  • มองคุณภาพการศึกษาตะวันออก จากการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ 

   สุนีย์ คล้ายนิล; ปรีชาญ เดชศรี; อัมพลิกา ประโมจนีย์ (2550)
   รายงานการประเมินผลเปรียบเทียบกับนานาชาติได้พิมพ์เผยแพร่แล้ว โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ชื่อ "การเรียนรู้เพื่อโลกวันพรุ่งนี้: รายงานการประเมินผลการเรียนรู้จาก PISA 2003" ซึ่งเป็นการรายงานการรู้เ ...
  • มองผ่านมุมกล้อง ส่องโลกใต้ทะเล 

   วรพรรณ ทิณพงษ์ (2553)
   โลกใต้ทะเลเป็นแหล่งรวมสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายมากมายชวนให้ค้นหาไม่รู้จบ ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ชวนให้ค้นคว้าด้วยความตื่นตาตื่นใจ การถ่ายภาพใต้ท้องทะเลจึงเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับคนที่อยากค้นหาสิ่งแปลกใหม่จากสิ่งเดิม ๆ ...