• ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน จากอดีตถึงปัจจุบัน 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2551)
   การค้นคว้าและวิจัยฟิสิกสพกำลังรุดหน้าตลอดเวลา ในแต่ละปีมีการค้นพบที่สำคัญ ๆ เกิดขึ้นมากมาย บทความนี้จะนำเสนอเหตุการณ์ค้นพบที่สำคัญด้านฟิสิกส์อนุภาคมูลฐานในแต่ละปี เพื่อให้เห็นแนวคิดและวิธีการที่ใช้ในการค้นหาความจริงเกี่ยวกับสะสาร ...
  • ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐานจากอดีตถึงปัจจุบัน 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2550)
   การค้นคว้าและวิจัยฟิสิกส์กำลังรุดหน้าตลอดเวลา ในแต่ละปีมีการค้นพบที่สำคัญ ๆ เกิดขึ้นมากมาย บทความนี้จะนำเสนอเหตุการณ์ค้นพบที่สำคัญด้านฟิสิกส์อนุภาคมูลฐานในแต่ละปี เพื่อให้เห็นแนวคิดและวิธีการที่ใช้ในการค้นหาความจริงเกี่ยวกับสะสาร ...
  • ฟิสิกส์เชิงทดลองกับการยกระดับการศึกษาฟิสิกส์ 

   สาขาฟิสิกส์ สสวท. (2556)
   ที่เรากล่าวว่าฟิสิกส์เป็นราชาของวิทยาศาสตร์นั้น มีที่มาคือตั้งเเต่ประมาณ ปี ค.ศ. 1830 มีการใช้ชื่อว่าฟิสิกส์ ทั้งวิชาฟิสิกส์และนักฟิสิกส์มีบทบาทสูงมากต่อการพัฒนาทางอุสาหกรรม ซึ่งส่งผลต่อทางด้านเศรษฐศาสตร์ของโลกตลอดเกือบ ...
  • ฟิสิกส์ในน้ำท่วม 

   สาขาฟิสิกส์ สสวท. (2555)
   จากเหตุการณ์อุทกภัยสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตคือไฟฟ้าดูดเนื่องจากมีไฟฟ้ารั่วในน้ำ ทั้งการถูกไฟฟ้าดูดระหว่างเส้นทางการเดินทางและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟฟ้าที่ดูดอยู่ภายในบ้านของตนเอง ซึ่งผู้ประสบอุทกภัยทุกคนคว ...
  • ภัยจากโลหะหนักในของเล่นเด็ก 

   สุทธาทิพย์ หวังอำนวยพร (2554)
   การละเล่นและของเล่นสำหรับเด็กมีส่วนสำคัญในการฝึกทักษะการใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆของร่างกาย ช่วยพัฒนาสมอง ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อเเม่ผู้ปกครองกับเด็ก
  • ภัยพิบัติสิ่งที่เยาวชนไทยควรรู้ 

   ยุพาพร ลาภหลาย; ศิริพร เหล่าวานิชย์ (2560-03-04)
   โลกกำลังเข้าสู่การเผลิญกับภัยพิบัติธรรมชาติต่าง ๆ จากข้อมูลการเกิดภัยพิบัติทั่งโลกในปี ค.ศ. 2017 ของ Munich Re แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของภัยพิบัติทั่วโลกโดยรวมมีเพิ่มขึ้น โดยภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและมีผู้เสียชีวิตมากมาย
  • ภาพถ่าย...จากดาวเทียมสำรวจทรัพยากร 

   ปริยานุช ขุนเณร (2548)
   จากจุดเริ่มต้นในการประดิษฐ์ดาวเทียมดาวแรกชื่อ "Squtnik" โดยประเทศรัสเซีย เพื่อตรวจสอบการแผ่รังสีของชั้นบรรยากาศ ปัจจุบันมีดาวเทียมน้อยใหญ่จำนวนมากที่ถูกสร้างขึ้นและส่งออกไปเพื่อทำประโยชน์ให้กับมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนพื้นโลก
  • ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์กับการเรียนรู้ 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2550)
   ภาพยนตร์วิทยาศาตร์เพื่อการเรียนรู้ถือว่าเป็นสื่อที่มีคุณค่า เพราะเป็นการถ่ายทำจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้น สามารถนำมาอธิบายด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ได้จากผู้รู้จริงมาสู่ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย
  • ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ VS ภาพนตร์บันเทิงเเนว Sci-Fi 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2550)
   ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสารคดีวิทยาศาสตร์ มีความแตกต่างจากภาพยนตร์บันเทิงที่นำเนื้อหามาจากนิยายวิทยยาศาสตร์ หรือ ไซไฟ มาเล่าทัศนะสู่กันฟัง
  • ภาพในกระจกเงาราบ กลับซ้ายเป็นขวาจริงหรือ 

   นัทธี สามารถ (2548)
   เราจำต่อ ๆ กันมาจากคำบอกเล่าว่า เมื่อมองภาพในกระจกเงาราบ ภาพจะกลับซ้ายเป็นขวา โดยยังไม่ได้ทดลอง และวิเคราะห์หาเหตุผล ถ้าเราทดลองดูก็คงจะเห็นจริงได้ดังนี้
  • ภาวะโลกร้อน แค่ความเปลี่ยนแปลงหรือภัยใกล้ตัว 

   โอมอนันต์ มณีโชติ (2548)
   เคยสังเกตไหมว่าโลกที่เราอาศัยอยู่นี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิ ฤดูกาล การเคลื่อนไหวของเปลือกโลก รวมทั้งภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น เหตุการณ์หลายอย่างคล้ายกับเรื่องราวในภาพยนตร์ ถ้าเหตุการณ์เหล ...
  • ภาวะโลกร้อนกับอุทกภัย 

   สุนทร ตรีนันทวัน (2555)
   ภาวะโลกร้อน เป็นการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศใกล้พื้นผิวโลกและน้ำในทะเลมหาสมุทร และการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิดังกล่าวนั้น ก็เป็นผลมาจากภาวะแก๊สเรือนกระจกในชั้นของบรรยากาศ
  • ภาวะโลกร้อนหรือจะหมดทางเยียวยา 

   สมชาติ ไพศาลรัตน์ (2550)
   IPCC เคยระบุไว้ในรายงานโลกร้อนประจำปี พ.ศ.​2544 ว่ามีความเป็นไปได้ถึง 66% ที่มนุษย์เป็นสาเหตของปัญหาโลกร้อน แต่จากการประชุมผู้แทนรัฐบาลและนักวิทยาศาสตร์ลงความเห็นว่า 90% ของปัญหาโลกร้อนในปัจจุบันเกิดจากน้ำมือมนุษย์
  • ภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นจริงหรือ 

   อุมาพร จารุสมบัติ (2556)
   ในปัจจุบันการเกิดมหาอุทกภัย เช่น พายุ สึนามิ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือภาวะแห้งแล้ง ทุกคนต่างกล่าวหาว่ามีสาเหตุมาจากภาวะโลกร้อน ซึ่งเกิดจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก รัฐบาลในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 129 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ...
  • ภาษาและการนับ กับกลไกการคำนวณในคณิตศาสตร์ 

   อลงกต ใหม่ด้วง (2559)
   เนื้อหาในบทความนี้กล่าวถึงผลการวิจัยด้านคณิตศาสตร์ศึกษาที่ระบุว่า ในบรรดาภาษาที่ใช้สื่อสารกันในโลก ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นและภาษาเกาหลี เป็นภาษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษามากที่สุด
  • ภาษาไพทอน กับการจัดการเรียนรู้ 

   ทัศนีย์ กรองทอง (2559)
   ภาษาไพทอนเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงและเป็นซอฟต์แวร์รหัสเปิด (open source software)ซึ่งเริ่มมีการนำ มาใช้งานในปี พ.ศ. 2532 และพัฒนาโดย นายกุยโด แวน โรสซัม (Guido Van Rossum) ซึ่งเป็นนักเขียนโปรแกรมชาวเนเธอร์แลนด์ ...
  • ภูมิประเทศแบบคาสต์ 

   มนัญยา แสงพันธ์ุ (2553)
   คุณครูหลายท่านที่ได้รับมอบหมายการสอนวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับธรณีวิทยา คงต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพื้นที่ของผิวโลกประเภทต่างๆ เพื่อเป็นเกร็ดความรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียน นอกเหนือจากเนื้อหาในบทเรียน
  • ภูมิปัญญาพื้นบ้านเสื่อจันทบูร สืบสารรั้วโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2552)
   สัมภาษณ์ซิสเตอร์อุบล ผังรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
  • ภูมิรู้ภูมิศาสตร์ 

   ปริยานุช ขุนเณร (2550)
   ภูมิศาสตร์ (Geography) เป็นคำที่นิยามโดยชาวกรีก มาจากการรวมคำว่า geo ที่หมายถึง โลก กับ คำว่า graphiien ที่หมายถึงการเขียน ในช่วงแรกของการศึกษาภูมิศาสตร์ จึงให้ความสำคัญกับโครงสร้างทางกายภาพ ธรรมชาติ และกิจกรรมต่าง ๆ ...
  • ภูเขาไฟ 

   ยุวศรี ต่ายคำ (2550)
   ตำแหน่งหรือการกระจายของภูเขาไฟส่วนใหญ่จะเรียงต่อกันเป็นแนวยาว เช่น บริเวณรอบมหาสมุทรแปซิฟิกที่เรียงตัวกันคล้ายเกือกม้าหรือที่เรียกว่า วงแหวนแห่งไฟ (Pacific ring of fire) ซึ่งส่วนใหญ่จะพบว่า แนวภูเขาไฟส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นแน ...