• พอลิแลกติกแอซิด พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

   กุลธิดา สะอาด (2562-09-02)
   พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามชนิดของสารตั้งต้นที่นำมาผลิต ได้แก่ พลาสติกที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และพลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบชีวมูล ปัจจุบันพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบชีวมูล ...
  • พัฒนาการคณิตศาสตร์ ศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ตนเองได้ 

   ปริยานุช ขุนเณร (2549)
   คณิตศาสตร์จัดได้ว่าเป็นศาสตร์ที่เกิดขึ้นในยุคแรกเริ่มของประวัติศาสตร์อารยธรรมมนุษย์ และคณิตศาสตร์นี้เองที่เป็นประตูสู่ความรู้ความเข้าใจของมนุษย์ที่มีต่อโลกและจักรวาลมากยิ่งขึ้น
  • พัฒนาตน พัฒนาองค์กร จากภายในสู่ภายนอก 

   วนิดา สิงห์น้อย (2558)
   การพัฒนาตนเองเป็นเรื่องที่ไม่เคยตกยุคสมัย คนเราสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นได้การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งต้องเริ่มจากการเปลี่ยนกรอบความคิด อาจจะเป็นเรื่องที่ยากที่สุด ...
  • พัฒนาทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้วยเกม ซูโดกุ 

   ชมัยพร ตั้งตน (2549)
   ซูโดกุ เป็นปริศนาเกี่ยวกับการจัดวางตัวเลขลงในช่องว่างให้ครบบนตารางที่กำหนด โดยที่ตารางนั้นได้กำหนดตัวเลขให้บ้างแล้วส่วนหนึ่ง กติกา ที่ใช้ในการลงตัวเลขในตาราง มีเพียงประการเดียวคือ ตัวเลขในแถวเดียวกัน คอลัมน์เดียวกัน ...
  • พัฒนาสมองด้วยสองนิ้ว คลิก 

   วนิดา คล่องอาสา (2549)
   ปัจจุบันทรัพยากรสารสนเทศมีมากมายให้เลือกใช้ แต่บางครั้งเมื่อต้องการใช้ข้อมูลบางอย่าง กลับไม่พบสิ่งที่ต้องการทั้ง ๆ ที่ข้อมูลดังกล่าวมี แต่อยู่ตรงไหนล่ะ
  • พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางการศึกษาด้วยการเชื่อมโยงสู่เว็บท่า สสวท. 

   ภากร กุลศุภกร (2552)
   การกระจายองค์ความรู้สู่สมาชิก เว็บท่าของ สสวท. นั้น สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาระต่าง ๆ ไปยังผู้สอนและผู้เรียนผ่านทางอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้ โดยที่อีเมล์เป็นช่องทางการสื่อสารที่มีความนิยมและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะทำให้การ ...
  • พาลูกตะลุยโลกวิทยาศาสตร์ สนุกกับวิทยาศาสตร์ทั้งครอบครัวจากช็อกโกแลต 

   แม่เกาลัดคั่ว (2550)
   การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ต้องเกิดจากความสนใจ และประทับใจก่อน ถึงจะเรียนรู้ได้ดีและควรเริ่มต้นตั้งเเต่บุตรหลานยังเล็ก ๆ อยู่
  • พิกัดแสนสนุก 

   ศศิวรรณ เมลืองนนท์ (2551)
   ปัจจุบันมีการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนอย่างแพร่หลายมากขึ้น ในบรรดาสื่อเหล่านี้ Leaning Object คืออีกทางเลือกหนึ่ง ที่ครูผู้สอนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช ...
  • พิทักษ์โลก...รักษ์แผ่นดิน ตามโครงการ GLOBE 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2548)
   เยาวชนจับมือคุณครูฝึกปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยได้จัดกิจกรรมการอบรมครูและนักเรียนในหัวข้อ "การวิจัยค้นคว้าวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมตามหลักของ GLOBE" ซึ่ง สสวท. เป็นหน่วยงานหลัก
  • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

   แม่เกาลัดคั่ว (2552)
   ประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งเเต่โบราณจนถึงปัจจุบันมีความเป็นมาอย่างไร วิทยาศาสตร์เข้ามามีส่วนในการพัฒนาชาติบ้านเมืองหรือปากท้องของคนไทยอย่างไร ไปเรียนรู้กันที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศา ...
  • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ 

   ชมจันทร์ ธารา (2554)
   พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้กอ เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ อ.หว้ากอ จ.ประจวบคิรีขันธ์ เริ่มเปิดดำเนินการตั้งเเต่ปีพ.ศ. 2545
  • พิพิธภัณฑ์สิรินธร ที่ทางของคนรักไดโนเสาร์ 

   แม่เกาลัดคั่ว (2551)
   พิพิธภัณฑ์สิรินธร มีหลุมขุดค้นไดโนเสาร์ของจริง ดร. วราวุธ สุธีธร เป็นผู้อำนวยการ ซึ่งเป็นผู้ขุดค้นซากดึกดำบรรพ์สำคัญ ๆ มาบันไม่ถ้วน และยังได้ใช้นามสกุลมาตั้งชื่อไดโนเสาร์ที่ถูกค้นพบอีกด้วย
  • พิษร้ายจาก เมล็ดมันแกว 

   สุนทร ตรีนันทวัน (2553)
   เรารู้จักมันแกวกันดี และเคยรับประทานมันแกวกันมาแล้ว แต่เราจะรู้จักมันแกวในลักษณะของหัวมันแกว หัวมันแกวเป็นส่วนที่เราใช้ประกอบอาหารทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน เช่น แกงส้ม แกงป่า ผัดเปรี้ยวหวานเป็นส่วนที่ใช้ทำไส้ซาลาเปา ...
  • พุน้ำร้อน 

   สิน สินสกุล (2548)
   แหล่งความร้อนทางธรณีมีหลายชนิด โดยพุน้ำร้อน เป็นแหล่งน้ำร้อนรูปแบบหนึ่ง จัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติทางธรณีวิทยาที่สำคัญ สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ซึ่งจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งด้วย
  • ฟิสิกส์กับการขับเคลื่อนทุกองคาพยพให้สังคมไทยเป็นอารยสังคม 

   ราม ติวารี (2556)
   เพื่อนคุณครูครับพวกเราคงเห็นด้วยกับกระผมว่าสื่อนวัตกรรมใด ๆ จะออกฤทธิ์ได้ สังคมต้องเป็นสังคมนวัตกรรมก่อน ดังนั้นเรามาร่วมกันลงฉันทามติได้ไหมครับว่า หากเราเป็นผู้บริหารก็จะมีความเมตตาที่จริงใจและบริสุทธิ์ใจ ไม่ใช่มีเฉพาะก ...
  • ฟิสิกส์มหัศจรรย์ 

   สมนึก บุญพาไสว (2550)
   โดยปกติการทำให้มายากลน่าสนใจก็คือการทำให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน ในทำนองเดียวกันการสาธิตวิทยาศาสตร์จะมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นถ้าทำในสิ่งที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้น สำหรับความเชื่อและแนวคิดที่ผิดพลาดเกี่ยวกับฟิสิก ...
  • ฟิสิกส์มหัศจรรย์ เรื่อง เตียงตะปู 

   สมนึก บุญพาไสว (2550)
   เตียงตะปูใช้สำหรับการสาธิตที่เหมือนการแสดงมายากล แต่ในความเป็นจริงใช้แสดงเรื่องการกระจายของแรงและความดัน เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านฟิสิกส์สาขากลศาสตร์ โดยจะแสดงการคำนวณระยะห่างระหว่างตะปูที่ใช้ในการรองรับร่างกายเพื ...
  • ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน จากอดีตถึงปัจจุบัน 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2550)
   การค้นคว้าและวิจัยฟิสิกสพกำลังรุดหน้าตลอดเวลา ในแต่ละปีมีการค้นพบที่สำคัญ ๆ เกิดขึ้นมากมาย บทความนี้จะนำเสนอเหตุการณ์ค้นพบที่สำคัญด้านฟิสิกส์อนุภาคมูลฐานในแต่ละปี เพื่อให้เห็นแนวคิดและวิธีการที่ใช้ในการค้นหาความจริงเกี่ยวกับสะสาร ...
  • ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน จากอดีตถึงปัจจุบัน 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2550)
   การค้นคว้าและวิจัยฟิสิกสพกำลังรุดหน้าตลอดเวลา ในแต่ละปีมีการค้นพบที่สำคัญ ๆ เกิดขึ้นมากมาย บทความนี้จะนำเสนอเหตุการณ์ค้นพบที่สำคัญด้านฟิสิกส์อนุภาคมูลฐานในแต่ละปี เพื่อให้เห็นแนวคิดและวิธีการที่ใช้ในการค้นหาความจริงเกี่ยวกับสะสาร ...
  • ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน จากอดีตถึงปัจจุบัน 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2551)
   การค้นคว้าและวิจัยฟิสิกสพกำลังรุดหน้าตลอดเวลา ในแต่ละปีมีการค้นพบที่สำคัญ ๆ เกิดขึ้นมากมาย บทความนี้จะนำเสนอเหตุการณ์ค้นพบที่สำคัญด้านฟิสิกส์อนุภาคมูลฐานในแต่ละปี เพื่อให้เห็นแนวคิดและวิธีการที่ใช้ในการค้นหาความจริงเกี่ยวกับสะสาร ...