• ประเทศไทยกับ IOI 

   พรพิมล ตั้งชัยสิน (2554)
   ประเทศไทยเริ่มส่งเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IOI) ในปี 2534 ซึ่งการเเข่งขันของเยาวชนระดับมัธยมศึกษาจากทั้วโลกในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้โจทย์ปัญหา
  • ประเทศไทยกับการพัฒนากังหันลม 

   จุฑามาส สรุปราษฎร์ (2554)
   ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความสำคัญและสนใจพัฒนาการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนทดแทนและพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น เพื่อทดแทนการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศที่นับวันจะมีราคาแพงขึ้น
  • ประเทศไทยกับการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 

   พรชัย อินทร์ฉาย; วิภา สุนทรมีเสถียร (2554)
   ปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกและคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ โดยความร่วมมือของหลายหน่วยงาน ได้แก่ สสวท., สอวน., ม.เกษตรศาสตร์ จุฦาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.บูรพา ม.อัสสัมชัน เมืองพัทยา และ สวทช.
  • ประเทศไทยกับน้ำท่วม 

   ฤทัย เพลงวัฒนา (2555)
   จะมีใครสงสัยบ้างหรือไม่ว่าทำไมช่วงหลังนี้ ประเทศไทยจึงเกิดน้ำท่วมที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้มากมายอย่างคาดไม่ถึง หรือจะเป็นไปตามคำทำนายเกี่ยวกับปี 2012 ดังที่มีกระแสข่าวโด่งดังจนนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ ...
  • ประเทศไทยกับพายุหมุนเขตร้อน 

   ฤทัย เพลงวัฒนา (2555)
   จากประกาศเตือนภัยของสำนักพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาคงทำให้ท่านทราบโดยทันทีว่า นอกจากอิทธิพลของร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำดังที่กล่าวไปแล้วในบทความ“รู้ทันฟ้าฝน” ตัวแปรสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะส่งผลต่อสภาพอากาศในประเทศไทย ...
  • ประเทศไหนได้ประโยชน์จาก PISA 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2560-12-01)
   ระบบโรงเรียนที่ได้ประโยชน์จาก PISA คือ ระบบที่ระดับนโยบายตอบสนองรายงานผลการประเมินอย่างทันท่วงที โดยเฉพาะในประเทศคะแนนต่ำ หลายประเทศมีการพัฒนายกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน และได้เห็นผลการพัฒนาว่าทำให้นักเรียนมีคะแน ...
  • ประโยชน์ของการใช้ Facebook กับการเปิดโลกทัศน์ใหม่ทางสถิติ 

   สุบรรณ ตั้งศรีเสรี (2557)
   ในปัจจุบันสังคมออนไลน์ ได้เข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตของเรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่ง Facebook ถือเป็นช่องทางหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วท ...
  • ปรับกิจกรรมเก่า ให้เข้ากับเทรนด์สะเต็ม 

   จินดาพร หมวกหมื่นไวย (2560)
   เป้าหมายของสะเต็มศึกษาคือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานและเติบใหญ่อย่างประสบความสำเร็จในโลกที่ถูกพัฒนาโดยเทคโนโลยีขั้นสูง
  • ปรับวิถีการออกแบบการเรียนรู้ เพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

   พงศธร มหาวิจิตร (2558)
   ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่พัฒนาโดยเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากฐานแนวคิดที่ว่า “การจัดการศึกษาในโลกยุคใหม่ควรให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้มากกว่าตัวความรู้” กำลังเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวขานถึงกันอ ...
  • ปรากฏการณ์ 1-3-3-1 

   ปรีชา เนาว์เย็นผล (2555)
   การกระทำบางอย่างแม้มีบริบทที่ต่างกัน แต่อาจมีโครงสร้างของผลของการดำเนินการเป็นอย่างเดียวกันก็ได้ เช่น การโยนเหรียญหนึ่งเหรียญ 2 ครั้ง ในบทความนี้จะขอเสนอตัวอย่าง ปรากฏการณ์ ที่ต่างกันแต่ผลลัพธ์ของ การกระทำมีโครงสร้างเป็น ...
  • ปรากฏการณ์คอขวด 

   ปุณยาพร บริเวธานันท์ (2559)
   การเรียนการสอนเกี่ยวกับปรากฏการณ์คอขวด (bottleneck effect) ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งในวิชาพันธุศาสตร์อาจเป็นเรื่องยากที่จะให้ผู้เรียนเข้าใจ เนื่องจากปรากฏการณ์ดังกล่าว เป็นสิ่งที่ใช้เวลานานจึงทำให้นักเรียนไม่สามารถศึกษาได้จากส ...
  • ปรากฏการณ์จากซ้ำรอยเดิม ละเมอคือเรื่องเร้นลับ 

   จักรภพ เพ็ญแข (2550)
   หลายคนเคยรู้สึกว่าเหตุการณ์ซ้ำรอยเหมือนเคยเกิดมาแล้วหรือเคยสัมผัสมาก่อน แล้วกลับมาเกิดใหม่ครั้งหนึ่ง อาการแบบที่ชาวฝรั่งเศสใช้คำว่า เดจา-วู (deja-vu) / บางคนเชื่อมากว่า การละเมอเป็นเรื่องลึกลับที่แปลกประหลาด ซึ่งแสดงปราก ...
  • ปรากฏการณ์จากภาวะโลกร้อน 

   สมฤดี ลีลากิจทรัพย์ (2551)
   นักวิทยาศาสตร์หลายท่านกล่าวถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเป็นสาเหตุทำให้สิ่งมีชีวิตหลายประเภทต้องสูญพันธ์ุไปเร็วกว่าที่คาดคิดไว้ มีรายงานว่า สัตว์ประเภทกบมากกว่า 70 ชนิดได้สูญพันธ์ุไปสาเหตจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศ
  • ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์แห่งศตวรรษ 

   ตุ๊ก วิชาการดอทคอม (2552)
   ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์แห่งศตวรรษ ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ 100 ปี ถึงจะมีสักหน
  • ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก 

   นันท์นภัส ลิ้มสันติธรรม (2549)
   ในปัจจุบันสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อการเรียนการสอนอย่างมากซึ่ง Learning Object เป็นสื่อดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่ทาง สสวท. พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการเรียนการสอน
  • ปราชญ์แห่งการทำนา 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2552)
   ปิดถนนกดดันรัฐป่วยปลดหนี้ เครือข่ายหนี้สินชาวนา ฯ ปิดถนนริมคลองประปาหน้ากระทรวงการคลัง กดดันให้อนุมัติงบปลดหนี้ 1.7 หมื่นล้านบาท และแบ่งอีกกลุ่มชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาล
  • ปริศนาทาร์เซีย Tarsia Puzzle 

   ปุณิกา พระพุทธคุณ (2561-11-01)
   บทความนี้ขอแนะนำโปรแกรม Formulator Tarsia ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่รวบรวมชุดกิจกรรมประเภทจิ๊กซอร์ (Jigsaw Puzzle) โดมิโน (Domino) บัตรคำ (Rectangular Card Sort) ให้ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบของชุดกิจกรรมได้ เมื่อสร้างชุดกิจกรรมแลัว ...
  • ปลายเปิด ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ไม่คุ้นเคย 

   สุรัชน์ อินทสังข์ (2545)
   แม้ว่าประเภทของโจทย์ปัญหาจะมีหลายลักษณะ จนอาจมองว่ามีความหลากหลายแล้วก็ตาม แต่ความหลากหลายนั้นก็วนอยู่ในวงจำกัด เพราะยังมีโจทย์ปัญหาอีกหลายลักษณะที่ครูไม่ค่อยนำมาใช้หรือบางคนไม่เคยนำมาใช้ในการสอนเลย
  • ปัจจัยทางโรงเรียนกับคุณภาพการเรียนรู้ 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2552)
   PISA (Programme for International Student Assessment) เป็นการสำรวจความรู้และทักษะของนักเรียน 15 ปี ในประเทศสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือเพื่อพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และประเทศหรือเขตเศรษฐกิจที่ไม่ใช่สมาชิก เรียกว่าประเ ...
  • ปัจจัยที่ทำให้ระบบโรงเรียนประสบความสำเร็จ 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2554)
   นอกจาก PISA 2009 ประเมินผลครอบคลุมความรู้และทักษะในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์แล้ว ยังมีการสำรวจตัวแปรต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผลการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งในตัวแปรทางโรงเรียน ตัวแปรภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังค ...