• บันทึกข้อความเสนอแก้ไขแบบร่างตราสัญลักษณ์ สสวท. 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2516)
   บันทึกข้อความเพื่อแก้ไขแบบร่างตราสัญลักษณ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งอาจารย์พนัส สุวรรณะบุณย์ได้เสนอแบบร่างก่อนหน้า
  • บันทึกข้อความเสนอแบบร่างตราสัญลักษณ์ 

   พนัส สุวรรณะบุณย์ (2516)
   บันทึกข้อความของอาจารย์พนัส สุวรรณะบุณย์ เพื่อเสนอแบบร่างตราสัญลักษณ์ที่แก้ไขตามข้อเสนอ
  • บันทึกข้อความเสนอแบบร่างตราสัญลักษณ์ 

   พนัส สุวรรณะบุณย์ (2516)
   บันทึกข้อความของอาจารย์พนัส สุวรรณะบุณย์ เพื่อเสนอแบบร่างตราสัญลักษณ์ที่แก้ไขตามข้อเสนอของผู้อำนวยการ สสวท. ณ ขณะนั้น
  • บันทึกอุทกภัยลานีญา 

   สุวินัย มงคลธารณ์ (2555)
   สาเหตุใดส่งผลให้ปี พ.ศ. 2554 เกิดอุทกภัยอย่างหนักกว่าทุก ๆ ปี และในปี พ.ศ. 2555 นี้ จะเกิดอุทกภัยเช่นนี้อีกหรือไม่ และจะต้องเตรียมรับมืออย่างไรบ้าง
  • บัวบกปะทะปลิง 

   ศุภชัย ติยวรนันท์ (2553)
   เหตุไฉนหนอความสวยของหล่อนจึงแฝงไว้ด้วยรอยแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุอะไรบางอย่าง เลยนึกเรื่องที่อยากจะเล่าบอกคนอื่นขึ้นมาได้ เนื้อความในฉบับนี้จึงได้บังเกิดขึ้น...
  • บึ้งแคระจู๋ยาวชนิดใหม่ของโลก 

   นรินทร์ ชมภูพวง (2561-07-03)
   บึ้งแคระชนิดใหม่ (P. longipalpus) เป็นบึ้งชนิดแรกที่พบโดยคนไทย ซึ่งพบที่จังหวัดกำแพงเพชร และถูกพบเพิ่มเติมอีกภายหลังที่จังหวัดลำพูน ลำปาง และสระบุรี
  • บุคคลดีเด่น เยาวชนไทยใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อม... 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2553)
   การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ซึ่งพัฒนาและส่งเสริมโดย สสวท. สอนให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งเเวดล้อมในท้องถิ่นของตน โดยลงไปเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมจริงด้วยตนเอง
  • บุคลิกภาพกับการเรียนรู้ 

   วิโรจน์ ลิ่วคงสถาพร (2553)
   ประมาณ 400 ปีก่อนคริสตกาล ฮิปโปเครติส แพทย์ชาวกรีกโบราณ ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งการแพทย์ ได้สังเกตว่าคนแต่ละคนจะมีบุคลิกภาพแบบใดเเบบหนึ่งใน 4 แบบ...
  • ปฏิทินเดือนเกิดของฉัน 

   ปรีชา เนาว์เย็นผล (2557)
   ประโยชน์ทางตรงของปฏิทินคือใช้เป็นสื่อบอกวัน เดือน ปี ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ยังอาจใช้เป็นสมุดบันทึกกิจกรรมในชีวิตประจำวันอย่างคร่าว ๆ ได้ ตามแนวคิดของไทยดั้งเดิมจะกำหนดให้วันแรกของสัปดาห์เป็นวันอาทิตย์ ...
  • ปฏิบัติการหาลักษณะโครงสร้างโลกด้วยสื่อสามมิติ 

   เบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ (2552)
   โลกที่ฉันรู้จัก เป็นของแข็ง เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ยุคเริ่มแรก จนถึงปัจจุบัน
  • ปฐมวัยกับไอที 

   พรพิมล ตั้งชัยสิน (2554)
   เด็กในยุคปัจจุบันเป็นเด็กที่เติบโตมาพร้อมกับไอที โดยเฉพาะผู้ปกครองที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องดิจิทัล และโทรศัพท์มือถือ เด็กเหล่านี้จึงได้เห็นและสัมผัสอุปกรณ์สื่อสารเหล่านี้จนเคยชิน คำถามจึงมีอยุ่ว่า เด็กวัยนี้ควรใช้เท ...
  • ประกายไฟก่อกำเนิดวิทยสัประยุทธ์ 

   ราม ติวารี (2553)
   เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า เวที เป็นปัจจัยที่ 6 ของเยาวชนไทยต่อจากโทรศัพท์มือถืออเนกประสงค์ พ่วงกับปัจจัยสี่ของมนุษย์ทั่วไปดั้งเดิดัชนีนี้บ่งคือเวทีคว้าดาวต่าง ๆ "วิทยสัประยุทธ์" ขอเป็นทางเลือกใหม่ เป็นเวทีวิชาการสร้างสรรค์อนา ...
  • ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ปรับปรุงการจัดแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2562)
   ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ปรับปรุงการจัดแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒
  • ประชุมที่เรคแซม ไม่ไปไม่รู้ 

   นันทฉัตร วงษ์ปัญญา (2551)
   ศูนย์เรคแซมมีชื่อเต็มว่า ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ จากการประชุมครั้งนี้ ทำให้รับประโยชน์มากมายจากการแลกเปลี่ยนความรู้และผลการวิจัยด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ...
  • ประตูสู่การเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล 

   สติยา ลังการ์พินธุ์ (2549)
   สื่อการเรียนรู้ดิจิทัล เป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ซึ่ง สสวท. มีโครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลในรูปแบบที่เรียกว่า Learning Object เพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียน มีสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ...
  • ประยุกต์ใช้ Data Mining จัดการข้อมูลอย่างชาญฉลาดด้วย TADA-Ed 

   แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี (2548)
   เมื่อพูดถึงข้อมูล Information ในปัจจุบันจะเห็นว่ามีมากมาย จากหลาย ๆ แห่ง ปัจจุบันโลกของข่าวสารข้อมูลกำลังก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ วินาที
  • ประวัติการออกแบบตราสัญลักษณ์ สสวท. 

   มาเนตร์ กอบน้ำเพ็ชร (2560)
   สื่อนำเสนอประวัติและความเป็นมาในการออกแบบตราสัญลักษณ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ประสบการณ์การทดลองใน Micro-Gravity Flight ที่ประเทศญี่ปุ่น 

   ธนภัทร์ ดีสุวรรณ (2551)
   หนึ่งในทีมเยาวชนไทยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกไปทำการทดลองวิทยาศาสตร์ของตนเองในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงที่ประเทศญี่ปุ่น สมาชิกทั้ง 4 คนของทีมได้ร่วมแรงกันคิดและทำโครงงานวิทยาศาสตร์ชิ้นนี้จนประสบผลสำเร็จ
  • ประสบการณ์การเป็นครูวิทยาศาสตร์ชายแดนใต้ 

   ชมจันทร์ ธารา (2552)
   อาจารย์อาแว จิ ครูวิทยาศาสตร์ ที่จบสาขาวิทยามาโดยตรงสอนที่โรงเรียนบ้านแคนา อ.เมือง จ. นราธิวาส ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มาเล่าประสบการณ์การเป็นครูชายแดนใต้ให้เราฟัง
  • ประสบการณ์เยี่ยมชมกิจกรรมสะเต็มศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น 

   พิรุณรัตน์ ปุณยลิขิต (2559)
   ประสบการณ์การเยี่ยมชมกิจกรรมสะเต็มศึกษาและจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ประเทศญี่ปุ่น