• นักวิทยาศาสตร์ต้องเริ่มต้นจากการสังเกต 

   โศภิตา จันทร์ศรี (2554)
   เด็ก ๆ มักมีความสงสัยและอยากรู้อยากเห็นตั้งแต่แรกเกิด เห็นได้จากเรื่องทีี่เด็ก ๆ ชอบมอง สัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว ซึ่งพฤติกรรมความมอยากรู้อยากเห็นเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสังเกต
  • นักวิทยาศาสตร์น้อยพัฒนาลายผ้าขนแกะแบบใหม่ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของแม่ฮ่องสอน ด้วยโปรแกรม GSP 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2551)
   ผ้าขนแกะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อของตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นสินค้า OTOP ระดับ 4 ดาว โดยนำขนแกะมาทอรวมกันกับผ้าฝ้ายด้วยเครื่องทอโบราณ ทำให้เป็นสินค้าที่น่าสนใจ และส่งออกหลายประเทศ แต่ลายของผ้าทอยังเ ...
  • นักวิทยาศาสตร์ภาคใต้กับงานวิจัยเพื่อระวังเตือนภัยและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากสึนามิ 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2548)
   หากไม่นับความสูญเสียอันใหญ่หลวงด้วยฝีมือของคลื่นยักษ์ถาโถมชายฝั่งทะเลภาคใต้บ้านเรา สึนามิอาจจะมีแง่ดีในมุมมองของการสร้างความตื่นตัวทางวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ในฐานะมหาวิทยาลัย ...
  • นักวิทยาศาสตร์สตรีชาวอิตาเลียนในคริสต์ศตวรรษที่ 16-18 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2560-11-12)
   ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา (Renaissance) ใคร ๆ ก็รู้จักนักวิทยาศาสตร์ เช่น Galileo Galilei, Nicolaus Copernicus, Tycho Brahe, Johannes Kepler ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นผู้ชาย แต่แทบไม่มีใครรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของสตรีในยุคนั้นเลย
  • นักวิทยาศาสตร์หญิงกับบทบาทของแม่ 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2548)
   เมื่อกล่าวถึง รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ หลายท่านคงจะนึกถึงบุคคลที่มีคุณูปการต่อวงการศึกษาวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย เพราะท่านมีบทบาทต่อการริเริ่มและผลักดันนโยบายสำคัญระดับชาติหลายต่อหลายเรื่อง โดยเน้นการพัฒนา ...
  • นักวิทย์(น้อย)...พิชิตภัยพิบัติ 

   วชิร ศรีคุ้ม (2563-06)
   ผู้เขียนได้นำเสนอแนวทางในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกิจกรรมนี้มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทั้งทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ต่อยอดไปสู่การแก้ ...
  • นักวิทย์รุ่นพี่จัดค่ายเพื่อรุ่นน้อง หลบร้อน กระตุ้นไอเดียสร้างสรรค์ที่ค่ายวิทยาศาสตร์ พสวท. 

   วัฒนา เฉียงเหนือ (2550)
   จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ คำกล่าวนี้ของไอน์ไตน์ที่พูดถึงกันมาก ความคิด จินตนาการ และความรู้พื้นฐาน น่าจะเป็นแรงเสริมให้กันและกัน หากคนจากหลาย ๆ อาชีพ และหลาย ๆ วงการ มีความรู้พื้นฐานที่ดีมักจะทำให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ...
  • นักสืบฟอสซิล 

   ฤทัย เพลงวัฒนา; นันทวัน นันทวนิช (2555)
   โลกของเรามีวิวัฒนาการมาหลายล้านปี สิ่งมีชีวิตบนโลกล้วนเกิดแล้วตายหมุนเวียนเป็นวัฏจักร แต่ซากสิ่งมีชีวิตบางอย่างมีโอกาสที่จะคงอยู่ต่อไปอีกหลายล้านปี ถ้าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นตายลงและถูกทับถมในขั้นตะกอนอย่างรวดเร็ว ...
  • นักเคมีสตรี 

   กมลวรรณ แสนบุญรัตน์ (2549)
   ในบรรดานักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีจากทั้งหมด 148 คน มีนักเคมีที่เป็นสตรีเพียง 3 คนเท่านั้น คือ มารี กูรี อีแรน โชลิโย - กูรี และ โดโรรชที โฮดจ์กิน
  • นักเรียนที่ด้อยเปรียบกับผลการประเมินที่เหนือความคาดหมาย 

   โครงการ PISA ประเทศไทย; แพรไพลิน จารุจินดา (2563-04-14)
   การตกอยู่ในสถานะที่ด้อยเปรียบมักถูกทำนายว่าจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ำและมีสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่ดี อย่างไรก็ตาม นักเรียนที่ด้อยเปรียบบางส่วนไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตา จนสามารถเอาชนะความท้าทายที่พวกเขาต้องเผชิญและสามารถประสบค ...
  • นักเรียนมองข้อมูลอย่างไร 

   โกสุม กรีทอง (2552)
   การคิดในเชิงสถิติ มุ่งเน้นที่การพิจารณาสมบัติที่ไม่ใช่สมบัติของข้อมูลหนึ่ง แต่เป็นสมบัติของข้อมูลทั้งชุดโดยภาพรวม เช่น แผนภูมิข้างล่างนี้แสดงเวลาเข้านอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4
  • นักเรียนเกาหลีใต้เขาเรียนหนังสือกันอย่างไร 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2559)
   จาก “Focus ประเด็นจาก PISA” ฉบับที่ 8 เรื่องประเทศใดได้ชื่อว่ามีระบบโรงเรียนที่ดีที่สุดในโลก ได้อ้างถึงระบบการศึกษาที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดในโลกสองระบบ คือ ระบบของฟินแลนด์กับของเกาหลีใต้ และได้ให้สาระเรื่องระบบการศึกษาของฟิ ...
  • นักเรียนไทยล้าหลังเพื่อนบ้านวัยเดียวกัน 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2560-03-03)
   ผลการประเมินนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA 2015 เปิดเผยว่า นักเรียนไทยมีคุณภาพการเรียนรู้ที่ล้าหลังประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียด้วยกัน ประเทศที่มีผลการประเมินสูงสุดคือสิงคโปร์ซึ่งมีผลการประเมินต่างกับไทยแบบสุดขั้ว อย่างไรก็ตาม ...
  • นับเป็น เป็นอย่างไร 

   รณชัย ปานะโปย (2562-07-02)
   ผู้เขียนยกตัวอย่างการคิดของเด็กที่นับไม่เป็น เพื่อสะท้อนให้เห็นแง่มุมของการจัดการศึกษาว่า การสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการ โดยจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนในห้องเรียนปกติร่วมกับเด็กปกติ ...
  • นัยทางการศึกษาที่ PISA 2015 ต้องการชี้บอกระดับนโยบาย 

   โครงการ PISA ประเทศไทย (2561-05-01)
   สาระทั้งหมดนี้ คือ สิ่งที่ PISA 2015 ต้องการจะชี้บอกถึงระดับนโยบายว่า คุณภาพการเรียนรู้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพยายามที่ได้ผลของการยกระดับการเรียนรู้ คือ การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการศึกษาวิจัยที่ได้ทำมาอย่างละเอียด ...
  • นานาชื่อจันทร์เพ็ญในเดือนต่าง ๆ ของมนุษย์ 

   นิพนธ์ ทรายเพชร (2558)
   ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกใช้ดวงจันทร์เป็นเครื่องบอกเวลา บอกฤดูกาลบอกฤดูเก็บเกี่ยวมาเป็นเวลาช้านาน แต่ละวัฒนธรรมเรียกชื่อดวงจันทร์ต่างกันในยุโรปและอเมริกา จันทร์เพ็ญแต่ละเดือนในรอบปี มีชื่อเรียกไม่เหมือนกันดังต่อไปนี้
  • นานาทัศนะเกี่ยวกับ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 

   สมเกียรติ เพ็ญทอง (2552)
   มีไม่น้อยที่นักเรียนของเราคิดว่าคณิตศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันมันน่าจะเพียงพอเเล้วตั้งเเต่เขาเรียนจบใในระดับประถมศึกษา ต่อไปนี้เป็นทัศนะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันซึ่งผมได้มาจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ...
  • นานาสาระและข่าวสาร 

   อุปการ จีระพันธุ (2559)
   การประชุมโต๊ะกลมด้านการศึกษา ไทย - สหรัฐฯ ครั้งที่ 7
  • นาวาฝ่าวิกฤต 

   กวิน เชื่อมกลาง (2559)
   ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา สำ หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • นาวาฝ่าวิกฤต ตัวอย่างการเพิ่มระดับความเข้มข้นทางวิชาการ 

   กวิน เชื่อมกลาง; สุทธิดา บุญทวี (2559)
   ในปัจจุบัน การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจามแนวทางสะเต็มศึกษากำลังเป็นหัวข้อหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ดังนั้นจะเห็นได้ว่า มีการจัดอบรม/สัมนา/ปฏิบัติการเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาในหลายเขตพื้นที่การศึกษา จากวิทยากรที่ผ่าน ...