• ธรณีวิทยา เทคโนโลยีเพื่อการสำรวจโลก 

   ปริยานุช ขุนเณร (2550)
   การศึกษาเรื่องธรณีวิทยา (Geology) เป็นการบูรณาการวิทยาการสาขาต่าง ๆ อาทิ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนประกอบต่าง ๆ ของโลก เช่น หิน ดิน แร่ และกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ...
  • ธรรมชาติการเรียนรู้กับการสอนวิทยาศาสตร์ 

   สุนีย์ คล้ายนิล (2545)
   ความอยากรู้อยากเห็นคือแรงผลักดันโลก
  • ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

   เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว (2554)
   หลายครั้งเราจะพบทัศนะของคนในสังคมไทยที่มีต่อการเรียนรู้ของเด็กในวัยปฐมวัย (0-6 ปี) ศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็กจึงไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร และถูกมองว่าสถาวะการเรียนรู้ของเด็กที่แตกต่างจากของผู้ใหญ่ไม่ใช่การเรียนรู้...
  • ธรรมชาติของมังกรโคโมโด 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2562-11-01)
   เทพนิยายของชนหลายชาติมักกล่าวถึงมังกร สำหรับคนเอเชีย มังกรเป็นสัตว์ไม่มีปีก และมีจิตใจดีงาม นิทานพระอภัยมณีของสุนทรภู่มีม้ามังกร คนเกาหลีเชื่อว่าแมน้ำทุกสายมีมังกรคุ้มครอง คนจีนเชื่อว่า เมื่อมังกรหายใจออกแรง ๆ ฝนจะตก ...
  • ธาตุกลุ่มแพลทินัมคือธาตุใด 

   วาสนา กีรติจำเริญ (2549)
   ธาตุแพลทินัมคืออะไร เมื่อประมาณ 1,500 ปีก่อน มนุษย์ไม่รู้จักธาตุแพลทินัม ไม่รู้ว่าธาตุแพลทินัมคืออะไรและมีคุณค่าเพียงใด รู้แต่เพียงว่ามันเป็นสารปนเปื้อนในธาตุเงินเท่านั้น แต่ในปัจจุบันทุกคนทราบแล้วว่า แพลทินัม (Platinum: ...
  • ธุรกิจซื้อขายมลพิษ 

   ชาญณรงค์ พูลเพิ่ม (2553)
   ปี พ.ศ. 2546 เกิดไข้หวัดนก ระบาดหนัก ทำความเสียหายต่ออุตสาหกรรมสัตว์ปีก และต่อมาเชื้อไวรัสกลายพันธ์ุจนสามารถติดต่อมายังมนุษย์
  • นกกิน(ดื่ม)น้ำได้อย่างไร 

   สมนึก บุญพาไสว (2533)
   บทความนี้จะให้คำอธิบายถึงกระบวนการทำงานของของเล่นนกกินน้ำ ว่าที่ของเล่นแสดงพฤติกรรมการกินน้ำโดยไม่หยุดเป็นไปได้อย่างไร
  • นกขี้โมโหกับการเรียนรู้การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 

   นวพล กาบแก้ว (2554)
   Angry Birds คือเกมที่สร้างความสนุกให้ผู้เล่น ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเหมาะสม และแฝงการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ได้อย่างแยบยล
  • นวนิยายและภาพยนตร์ Sci Fi 

   สุทัศน์ ยกส้าน (2550)
   โลกรู้จัก Jules Gabriel Verne ผู้เกิดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2371 ว่าเป็นนักเขียนนวนิยายวิทยาศาสตร์กว่า 60 เล่มผลงานของเขาทำให้นักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์กับนักสำรวจรวมถึงวิศวกรและสังคมทั่วไปตื่นตัวมากเพราะนวนิยายที่ ...
  • นวัตกรรมการกักเก็บน้ำเลียนแบบสับปะรดสี 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2559)
   น้ำไม่ใช่เรื่องไกลตัว ถ้าเราขาดน้ำสะอาดเพื่อกิน ดื่ม และใช้ เพียงวันเดียว ก็เกิดผลกระทบต่อชีวิตเรา ปัญหาเรื่องทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะภัยแล้ง น้ำท่วม และน้ำเสียปนเปื้อน ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง และยังได้ส่งผล ...
  • นวัตกรรมการเรียนรู้จากฟินแลนด์ 

   พงศธร มหาวิจิตร (2560-11-12)
   ท่ามกลางกระแสการตื่นตัวด้านการศึกษาผู้คนทั่วโลกกำลังพูดถึงการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของประเทศฟินแลนด์ที่ได้ชื่อว่ามีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก โดยได้เสนอความคิดใหม่ทางการศึกษาที่เรียกว่า Phenomenon-based ...
  • นวัตกรรมดูแลสิ่งแวดล้อม ทุกคนสร้างได้ 

   สุวินัย มงคลธารณ์ (2560)
   ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกปัจจุบัน เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ก้าวเข้ามามีบทบาทมากในการดำรงชีวิตประจำวันของเรา จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ประกอบกับการลงมือทำอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการค้นพบนวัตกรร ...
  • นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

   พรพิมล ตั้งชัยสิน (2556)
   นวัตกรรมเทคโนโลยี หมายถึง การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการคิด การปฏิบัติ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
  • นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนเคมี 

   ศิริรัตน์ พริกสี (2556)
   ปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญทางการศึกษาอย่างมาก การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การนำเทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมและการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพจึงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญ ...
  • นอทิลัส เสือเหลืองแห่งมหาสมุทรแปซิฟิก กุญแจสู่การผลิตมุก 

   สุทธิพงษ์ พงษ์วร (2550)
   นักวิทยาศาสตร์สนใจกระบวนการสร้างมุกที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า หอยงวงช้าง ด้วยมีความหวังว่า ถ้าสามารถไขความลับของเรื่องนี้ได้ และเข้าใจถึงกระบวนการทางชีวเคมีที่เกิดขึ้น ก็จะนำความรู้ที่ได้มาสร้างวัสด ...
  • นักคณิตศาสตร์ใส ๆ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

   เหมือนฝัน เยาว์วิวัฒน์ (2556)
   ทุกวันนี้เราต่างก็พบว่าโลกของเราร้อนมากขึ้นทุกวัน อันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายไปมาก มีมลภาวะต่าง ๆ อยู่รอบ ๆ ตัวเรา จนทำให้เชื่อได้ว่าหากเราไม่เริ่มต้นทำอะไร เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วันนี้ ...
  • นักประดิษฐ์น้อย โครงการ พสวท. นายอุเทศ อาชาทองสุข 

   ชมจันทร์ ธารา (2554)
   นายอุเทศ อาชาทองสุข หรือยีนส์ นิสิตโครงการ พสวท. ม.เกษตรศาสตร์ ได้ศึกษาเเละคิดค้นวิธีการลดต้นทุนในการผลิตและลดการนำเข้าฮาร์ดดิสก์จากต่างประเทศ
  • นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นปี 2549 ค้นหาคำตอบจากกาแลคซี ดร. อรรุจี เหมือนวงศ์ 

   ชมจันทร์ ธารา (2550)
   การได้เป็นบัณฑิต พสวท. เป็นความภาคภูมิใจมาก ทั้งนี้เป็นเพราะสิ่งที่ชาว พสวท. ทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องช่วยกันสร้างขึ้นมา นั่นคือความสำเร็จทางวิชาการของบัณฑิตทุกคนที่ทำให้โครงการนี้เป็นที่ยอมรับจากโลกภายนอกและสังคม
  • นักวิจัยสนใจอะไรในงานประชุมนานาชาติ CoSMEd 2007 

   อลงกต ใหม่ด้วง (2551)
   งาน CoSMEd 2007 นี้ภายในงานมีการบรรยายโดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากสถาบันการศึกาาชั้นนำในสหรัฐอเมริการ ออสเตรเลีย รวมทั้งมาเลเซีย การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้เทคนิกวิธีการสอนใหม่ ๆ โดยเเฉพาะการใช้เทโนโลยีสารสนเ ...
  • นักวิทยศาสตร์ทางทะเล กับงานเขียนที่เกิดจากใจรัก 

   สินีนาฏ ทาบึงกาฬ (2550)
   นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล กับงานเขียนที่เกิดจากใจรักในการาอ่านและการเขียนตั้งแต่เยาว์วัย อาจารย์จึงมุ่งบุกตะลุยไปในดินแดนแห่งถ้อยคำจินตนาการเผื่อผลิตงานเขียนใหม่ ๆ เท่าที่ใจรักออกมาในหลายรูปแบบ ซึ่งให้ทั้งอรรถรส ความรู้และมุ ...